fbpx

Projektgennemgang

Vælg det rigtige projektdesign…

Projektgennemgang

– Vælg det rigtige projektdesign

Kursus Projektgennemgang

Projektteamet har en tung byrde…

En effektiv organisation har en hårdt presset hverdag, hvor forandringer forventes at overholde budgetter og tidsplanen, og hvor ressourcerne er knappe og hvor forandring ikke må forstyrre og influere den daglige drift. Hvis disse kritiske og vigtige forandringer i organisationen skal gennemføres med succes kræves der en proaktiv Ledelse af Forandring®.

Denne koncentrerede projekt Workshop giver projektteamet mulighed for indgående at arbejde og lære metoderne og værktøjerne i Ledelse af Forandring® og hvordan metoderne og værktøjerne individuelt og fleksibelt tilpasses til virksomheden og projekterne.

En koncentreret workshop omkring projektplan

Projekt Gennemgang er designet til projektteamet og det konkrete projekt. Vi arbejder med det konkrete forandringsprojekt: Hvor befinder det sig – hvor er aktiviteterne tilstrækkelige og hvor det er nødvendigt at korrigere således at projektet kan gennemføres med succes.

Projektteamet vil kunne udarbejde en komplet handleplan som step by step vil kunne mobilisere hele organisationen i et effektivt forandringsprojekt. 

kompetence-praktikker-studerende

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til Projektgennemgang – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

Projektgennemgang

Få adgang til Projektgennemgang kr. 980,- excl moms.


Formål og udbytte

Formålet er at projektteamet kan:

 • Udarbejde en forandringsstrategi og -taktik på det specifikke kundeprojekt.
 • Bruge værktøjerne og skemaerne i Ledelse af Forandring.
 • Indhente data og analysere den potentielle modstand mod forandringen.
 • Udbygge organisationens forandringskapacitet og forbedre organisationens kompetencer således at organisationen selv effektivt kan håndtere alle forandringsprojekter.
 • Coache organisationens forandringsledelse.
 • Udarbejde detaljeret forandringsplaner (kommunikations-, lærings- og belønningsplan) for  effektivt at kunne håndtere og modvirke modstanden i organisationen.

Projektgennemgang indeholder

Den detaljerende projektgennemgang fokuserer på implementeringen af forandringsprojektets strategi og taktik. Workshoppen vil indeholde kundetilpasset materiale og værktøjer for projektet.

1. Forberedelse

Workshoppen består af en dag hvor vi forbereder og orienterer os om virksomheden og det enkelte projekt.

2. Projektgennemgang

Der arbejdes konkret i fire dage med virksomhedens forandringsprojekt, i samarbejde med virksomhedens projektteam.

Outputtet vil være en første version af følgende:

 • Det kendte: Identificering af forandringer i den nuværende forretningsplan.
 • Det nye: Beslutte forandringens retning og hastighed og planlægge hvordan du kommer dertil.
 • Fiskeben analyse: Integrer “Det nye” forandringsprojekt med andre forandringsprojekter i organisationen.
 • Rolle kort: Identificer og designe rolle og ansvar og de tilhørende relationer imellem rollerne.
 • Interessentanalyse: Identificere interessenternes evner og udarbejde deres roller og  ansvar, og de tilhørende relationer mellem interessenterne.
 • Kulturanalyse: Identificering af organisationens adfærd og værdier, de uskrevne og skrevne regler, de uformelle og formelle ledere, og deres indflydelse på forandringen.
 • Historik: Registrering af tidligere forandringers indvirkning på organisationen.
 • Modstands Matrix: Identificering og analyse af type og graden af modstand som de  forskellige interessenter har.
 • Forandringsplaner: Opbygning af kommunikations-, lærings- og belønningsplan og alternative planer for nøgle interessenter.
 • Projektplanlægning: Udarbejde og integrere forandringsstrategien i den konkrete forandringsplan.
 • Forandringsorganisation: Organisering af projektorganisationen.

Forudsætninger

Deltagere: forandringsagenter, projektledere, projektmedlemmer som er ansvarlige for planlægning og implementeringen af forandring i organisationen.

Forudsætninger: Det anbefales at deltagerne har kendskab til Ledelse af Forandring® eller har gennemgået e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen.

Forberedelse: Hver deltager medbringer sit eget individuelle projekt og projekt relaterede materialer, historie, projektplaner og data som skal benyttes under workshoppen.

Materiale: Alle deltagerne vil forud – online – modtage en implementeringsguide med standard template og arbejdsskemaer til udarbejdelse af et konkret projekt.


ER PÅ VEJ