Procesteorier

Indholdsteorier vs. procesteorier

Indholdsteorier

Indholdsteorierne søger at give svar på, hvad det er for kræfter, der motiverer mennesker til deres handlinger. Når de menneskelige behov opfyldes, opnås en tilfredsstillelse – og dermed også en ønsket adfærd.

 • Maslows behovspyramide
 • Alderfers ERG-teori
 • Herzbergs to-fakor-teori

Beskriver de behov medarbejderen lægger vægt på at få tilfredsstillet gennem arbejdet.

 • I forbindelse med opnåelse af organisatoriske mål
 • I forbindelse med udførelsen af selve arbejdet.

Procesteorier

Procesteorierne søger at give svar på, hvordan og hvorfor menneskers adfærd styres imod faktisk adfærd.

 • Målsætningsteori
 • Retfærdighedsteori (balanceteori)
 • Forventningsteori

Identificerer sammenhænge mellem de faktorer, der fører til motivation, og fokuserer på, hvordan medarbejderne tænker, når de skal bedømme om et arbejde er motiverende eller ej.

Hvordan og hvorfor medarbejderne motiveres?

Forhold, der skaber utilfredshed, skaber ikke automatisk tilfredshed, hvis de forbedres – men de skal være i orden for ikke at skabe utilfredshed.

For at skabe tilfredshed skal du satse på motivationsfaktorerne.

Forventningsteori

Victor Vroom (1932 – )

Forventningsteorien tager udgangspunkt i, at menneskers adfærd er styret af personlige forventninger om, at der er en sammenhæng mellem mål og indsats.

Antagelsen er, at mennesket vil vælge de handlinger, der medfører de relevante resultater, og som giver de største belønninger.

Motivation = F x V x I

 • F=Forventning, dvs menneskets forventning til indsatsen der fører til det ønskede resultat.
 • V=Værdi, dvs, den værdi den pågældende medarbejder tillægger resultatet af succes.
 • I=Instrumentalitet dvs. den personlige vurdering for mulige resultater, forfremmelse, løn etc.

procesteorier

Klik for større billede

Vroom forventningsteori bygger på, at menneskers adfærd styres af antagelser om og personlige forventninger til fremtiden om, at der er en sammenhæng mellem mål og indsats.

Porter og Lawler har på basis af Vrooms forventningsteori udarbejder en samlet mere konkret motivationsmodel, der giver et solidt bud på arbejdsmotivation, gennem en nuanceret forståelse af samspillet mellem indsats, præstation og belønning, med plads til individuelle forskelle, erfaringsdannelse og feedback.

Belønningsteori

Edwin LockeAntagelsen er, at adfærd, som belønnes, vil blive gentaget, omvendt vil adfærd som straffes blive undgået.

At motivere bliver derved et spørgsmål om at kunne identificere de aktuelle behov og give de rigtige belønninger.

Balanceteori

Antagelsen bag balanceteorien: Forholdet mellem indsats og udbytte svarer til, hvad andre opnår. Mennesker vil ikke kun sammenligne forholdet mellem sin egen indsats og den modtagne belønning.

Mennesket vil typisk sammenligne sig med andre i en tilsvarende situation.

Handling bag balanceteorien: Hvis en person vurderer, at der ikke er retfærdighed, vil vedkommende forsøge at skabe balance ved at påvirke størrelserne på indsats og belønning enten for sig selv eller for de personer, man sammenligner sig med.

 

Målsætningsteori

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS