Flow model – de 3 vigtigste flow modeller som skaber og leverer kundeværdi

Den centrale flow proces model er forskellige fra virksomhed til virksomhed

flow modelVirksomheder der befinder sig i forskellige brancher eller sektorer har typisk forskellige overordnede flow proces modeller.

De centrale flow processer er forskelligt fra branche til branche, og fra virksomhed til virksomhed.

Dermed vil valget af flow proces model, indholdet af hovedprocesser og støtteprocesser, være forskelligt afhængig af branche og den konkrete virksomhed.

Flow proces model for forskellige typer af virksomheder

Efterfølgende forskellige flow proces modeller, for tre forskellige typer af virksomheder, er eksempler på hvordan der skabes og leveres værdi til kunderne – på helt forskellige måder.

Disse tre flow proces modeller giver en form for standardramme eller typologi, hvorunder man kan placere enhver type af virksomhed.

Typologien er nyttig som udgangspunkt, når man skal udarbejde en overordnet procesmodel for en aktuel virksomhed. Det er vigtig at tage udgangspunkt i den rigtige flow proces model.

Værdikæde model – The Value Chain Model

Værdikædeanalyse – The Value Chain Model – er en metode, der går ud på at beskrive virksomheden strategisk vigtige delprocesser for derigennem bedre at kunne forstå deres indflydelse på værdiskabelsen i virksomheden.

Videnintensive model – The Value Shop Model

Er den overordnede flow proces model for videnintensive servicevirksomheder.

Disse virksomheder er kendetegnet ved at skabe merværdi til deres kunder ved at udarbejde specifikke videnintensive løsninger til unikke kundeproblemer.

Teknologisk kan disse virksomheder betegnes ved, at de har en intensiv teknologi f.eks. viden databaser, beregningsprogrammer, tegneværktøjer mv.

Netværksbaserede model – The Value Network Model

Er den overordnede flow proces model for netværksbaserede virksomheder, der er kendetegnet ved at skabe værdi til deres kunder ved at koble forskellige udbydere og købere sammen i netværket.

Teknologisk kan disse betegnes ved, at de har en “mediating” -teknologi, dvs. de har teknologier, der gør det muligt at matche ukendte udbydere og købere med hinanden.

En god flow procesmodel skal vise sjælen i den virksomhed, modellen beskriver. Det betyder, at modellen skal afspejle, hvilke af de tre hovedtyper af organisation (Chain, Shop eller Network) virksomheden tilhører.

Derudover skal man klart kunne se, hvilke hovedprocesser i virksomheden, der er de primære værdiskabende. De værdiskabende processer skal være modulleret i et større detaljeniveau end de sekundære processer og supportprocesserne.