Organisationsniveauer – Forandringsledelse i tre niveauer

Forandringsledelse på individuel-, gruppe- og organisationsniveau!

organisationsniveauerMedarbejdere, ledere og topledelsen har forskellige prioriteter, forskellige vidensniveauer og en forskellig motivation:

  • En forandring skaber en følelse af usikkerhed for medarbejderen, og en forventning om resultater for topledelsen.
  • Topledelsen forventninger er; at forandringsprojektet leveres som planlagt, som budgetteret, og at der sker en fuld implementering af forandringen i hele organisationen.

Disse modsatrettede syn på forandringen er en kritisk situation, som kræver en forskellig, men nødvendig, måde at lede på – Ledelse af Forandring – hvis forandringen skal gennemføres med succes.

En forandringsproces kommer ikke længere en dertil, hvor det enkelte medarbejder kan følge med og er parat til at gå.

Derfor er det først og fremmest gennem ændring af den måde medarbejderen tænker på, at der sker en påvirkning af den enkelte medarbejders adfærd og holdning.

I Orkans Øje arbejder vi med forandringsledelse på individuel-, gruppe- og organisationsniveau.

Forandringsledelse arbejder udfra 2 synsvinkler:

  • forretningsforandring

    Klik for større billede

    Forandringen af Forretningen (ledelsens synsvinkel).

  • Den individuel Forandring (medarbejderen synsvinkel)

Vedvarende forandring drejer sig om mennesker i langt højere grad, end det drejer sig om teknologi og strukturer.

Vedvarende forandringer kræver individuelle forandringer og handler om det, der sker inde i den enkelte medarbejder – den enkelte medarbejders forandringsproces.

individuel forandring

Klik for større billede

Vi taler om individuelle forandringer på fem forskellige niveauer.Vedvarende forandring drejer sig ikke kun

om ændring af strategi, struktur og systemer, men om at ændre medarbejderens tanker, der jo netop frembragte strategien, strukturen og systemet.

De to første niveauer handler om forandringer hvor den enkelte medarbejders tænkemåde eller holdninger ikke skal ændres,.

Hvorimod de tre efterfølgende dybere niveauer, kræver, at medarbejderens tankemåde eller holdninger ændres.

Forandringsledelse adresserer de menneskelige sider

Orkanens Øje

Klik for større billede

Ved at adresserer de menneskelige sider i forandringsprocessen kan forandringshastigheden og -sikkerheden for succes øges, og dermed reducere de totale omkostninger radikalt.

I Orkans Øje – lærer forandringsagenten at identificere den potentielle modstand, og hvorfor den opstår, hvem som kan forventes at yde modstand, og synliggøre den kraft som modstanden kan optræde med.

Med viden om hvad der ligger bag forandringen, kan modstanden og forandringsrisikoen minimeres, og gennem forandringsledelse være i stand til at planlægge en kommunikations-, lærings- og belønningsplan, som præcist imødekommer målgruppen behov for tryghed ifm. gennemførslen af forandringen.

I Orkans Øje – reducere risikoen ved forandringen, omkostninger – direkte som indirekte – som er forbundet med gennemførslen af forandringen, og specificerer konkrete handlinger som er nødvendig for at reducere og / eller eliminere modstanden mod forandringen.