Udfordring & løsning – Omstillingsevne er en ledelsesudfordring!

Omstillingsevne den væsentligste ledelsesudfordring

omstillingsevneBrancher udvikles, kundekrav og konkurrenceevne ændres, hvilket stiller store krav til virksomhedens omstillingsevne.

Omstillingsevne er en væsentlig ledelsesudfordring som en del af forandringsmodellen Ledelse af Forandring.

Omstillingsevne er ledelsens evne til at se ændringer i branchen, kundekrav og konkurrenceevne, forstå hvordan dette påvirker virksomheden, og reagere i tide ved at udforme og tilpasse virksomheden – således den igen er konkurrencedygtig.

Nye udfordringer kalder på nye løsninger og omstillingsevne.

Udfordringer & Omstillingsevne

  • Fremtidens konkurrencekraft afhænger af evnen til at opbygge viden og kompetence.
  • Inspiration til fornyelse skal hentes fra mange kilder – eksternt som internt.
  • “Time is an issue” – kravet om stadige og hurtigere forandringer vokser konstant.
  • Presset på ledere bliver stadig hårdere og afføder behov for at kunne tale fortroligt med andre.

Løsninger & Omstillingsevne

  • Intern kompetence opbygning er et uundgåeligt resultat af et projektforløb med net2change.
  • Ide- og løsningsudvikling sættes i system gennem et aktivt og fokuseret samspil med andre lederer og videnressourcer.
  • Organisationens forandringsevne og -kapacitet udvikles via projektarbejdsformen og  deltagelsen i løsningsnetværk.
  • net2change konsulenten er en erfaren rådgiver og sparringspartner – ikke sælger.