fbpx

NET2CHANGE MASTER WORKSHOP

Certificering niveau 3 – Som coach, intern konsulent og forandringsagent…

net2change Master Workshop – niveau 3

Certificering niveau 3 – Som coach, intern konsulent og forandringsagent…

…står du overfor store væsentlige udfordringer som f.eks. topledelsens manglende opbakning, konflikten med konkurrerende projekter og håndtering af modstand, hvilket kræver en dyb viden om Ledelse af Forandringens strategier og taktik.

Derfor har forandringsagenten brug for at konsultere eksperter og kvalificerede interne net2change Masterworkshop medarbejdere, som har den fornødne erfaring i håndtering af Ledelse af Forandring® medarbejdere, som har den fornødne erfaring i håndtering af Ledelse af Forandring.

net2change Master Workshop certificering i Ledelse af Forandring®

Er en praktiserende, fokuserende og udfordrende certificerings workshop niveau 3, for de medarbejdere som gennem deres arbejde coacher og supporterer i Ledelse af Forandring®, dens modeller, værktøjer i egen virksomhed eller som ekstern konsulent.

På workshoppen arbejdes der med en dybere forståelse af Ledelse af Forandring®, dens grundlæggende logik og indsigt og hvordan coachrollen virker.

net2change Master Workshop certificering – formål og udbytte

Formålet er at deltagerne efter certificeringen kan:

 • Coache andre i Ledelse af Forandring®, dens modeller, metoder og værktøjer.
 • Opbygge kundetilpassede forandringsværktøjer som imødegår organisationens og projektets specielle krav.
 • Integrere modellen Ledelse af Forandring® med andre ledelsesmodeller og koncepter for en sikker og robust gennemførsel af forandringen.
 • Identificere metoder til overvågning af succesfuld opnåelse af forandringens mål og sikring af en effektiv implementering.
kompetence-coach
kompetence_trekant

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til NET2CHANGE MASTER – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

NET2CHANGE MASTER

Få adgang til NET2CHANGE MASTER kr. 490,- excl moms.


net2change Master

net2change Master Workshop certificering – indhold

Den praktiske 3-dages workshop – Net2change Masterworkshop – arbejder med en omfattende eksamination og otte timers efterfølgende personlig coachting af en erfaren konsulent.


Dag 1

1. Håndtering af Ledelse af Forandring® modellen

 • En dybdegående gennemgang af Ledelse af Forandrings modellen.

2. Håndtering af Ledelse af Forandring®

 • Sammenligning og gennemgang af Ledelse af Forandrings modellen med andre modeller.

3. Forståelse af modellen

 • Identificering og forklaring af elementer i Ledelse af Forandring® som erfaringerne viser er  vanskelige at forstå og bruge for en forandringsagent.

4. Anvendelse af Ledelse af Forandrings modellen

 • Identificering og demonstrerer elementer i Ledelse af Forandring®som er vanskelige at  anvende.

 • Udarbejde strategier ifm. arbejdet som forandringsagent internt i organisationen.

 • Udarbejde strategier ifm. tværgående forandringsprojekter med ekstern  konsulentvirksomheder.


Dag 2

5. Modellen i praksis

 • Praktisk anvendelse af de grundlæggende Ledelse af Forandring® kompetencer og  anvendelse af modellen i et simuleret forandringsprojekt og i deltageren eget projekt.

 • Designe kundetilpassede forandringsværktøjer som imødegår den enkelte organisationens og projektets specielle krav.

 • Integrere Ledelse af Forandrings metoden i organisations projektplanlægning og  projektmetode.

6. Måling og overvågning af Forandring

 • Definering af klare strategier for måling og overvågning af succesfulde og effektive gennemførte forandringer.

Dag 3

7. Demonstrer forståelsesniveauet i praksis

 • Individuel og gruppe evaluering af deltagerens viden, kompetence, og evne til at håndtere Ledelse af Forandring®.

8. Coachting af andre i Ledelse af Forandring®

 • Identificering af områder som kræver supplerende læring og udvikle evne til at kunne supportere uddybende læring.

9. Ledelse af Forandring® som en væsentlig ledelseskompetence

 • Udarbejde en plan som understøtter Ledelse af Forandring® som en væsentlig kernekompetence i organisationen.

Deltagere på net2change Master Workshop certificering

Deltagere: Forandringsagenter som er ansvarlig for at implementere forandring, HR medarbejdere som supportere forandring, IT og projektledere, og eksterne forandringskonsulenter.

Forudsætninger: Deltagerne skal have gennemført enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen. For opnåelse af praktiks erfaring skal enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen være gennemført mindst 6 måneder forud for Certificerings workshoppen – niveau 3.

Prisen indeholder

 • Workshopmateriale: Deltagerne vil modtage kopi af Ledelse af Forandringsguide med detaljerede beskrivelse omkring forandringsmodellen, henvisninger, case og eksempler, sammenligning med andre modeller, og checkskema for forståelsesniveauet. Deltagerne skal medbringe et gennemarbejdede Ledelse af Forandringsprojekt.


ER PÅ VEJ


certificering