Hvad er motivation – Motivationsteori

Hvad er motivation:

 • Motivation er en vigtig drivkraft i alle forandringsprocesser.
 • Motivation handler om mennesker, og om at påvirke menneskers valg af adfærd.
 • Motivationen fremmes, hvis den enkelte kan se en mening, med det man laver og dermed også hvad forandringen indebærer.
 • Omvendt hvis man ikke kan se meningen med en forandring, kan motivationen være tilsvarende lav, og modstand mod forandring – modstandsreaktioner – vil være en naturlig reaktion.

Meninger og holdninger

Meninger kan være holdninger – noget vi har en mening om. Men mening kan også betyde, at noget giver eller ikke giver mening.

I denne sammenhæng knytter vi mening til begrebet motivation.

Vi bliver mere motiveret, når vi selv får en god idé eller kan se meningen med noget.

I forbindelse med implementering af forandringer bliver det derfor meget centralt at beskæftige sig med mening og motivation.

Hvordan skaber man mening og dermed mere motivation?

I forbindelsen med gennemførsel af en forandring – implementeringsprocessen – kan der være langt fra beslutningstagerne til de medarbejdere, der skal omsætte beslutningen i praksis.

Forskellene i forståelse mellem ledelsen og medarbejderne er ikke alene et spørgsmål om ansvar, indflydelse, roller og opgaver, men også en forskellig tilgang til hvad forandringen betyder.

Indfaldsvinklen til forandring og motivation er forskellig

Ledelse taler om bundlinie, resultater og økonomi. Medarbejderne tænker hvad betyder forandringen for mig?

Ledelsens kommunikation skal tilpasses, således at medarbejderne forstår hvad forandringen betyder for den enkelte.

Bedre kommunikation om baggrunden for motivation

Medarbejderne ønsker at forstå hvad forandringen betyder for den enkelte:

 • Er den nødvendig?
 • Hvorfor er den nødvendig?

Den enkelte medarbejder har behov for at bearbejde forandringen på det personlige plan – transition – og udtrykke sin mening overfor de øvrige medarbejdere som forandringen berører.

Motivation hvad er det

 • Motivation kan defineres som din vilje til at øge indsatsen, hvis det resulterer i at du opfylder et behov eller ønske.
 • Vores adfærd er styret af at opfylde et mål, og de motiver eller behov der ligger bag.
 • Motivation kan forstås som en psykologisk proces, den enkelte medarbejders individuelle transition.
 • Motivation er individuelt og vil variere over tiden.

Derfor vil der også være tale om en dynamisk proces som hele tiden skal rekonfigureres.

Selvom beslutningen er taget og ”den gode mening” er klar for beslutningstagerne, er det langtfra ensbetydende med, at dette også giver god mening for medarbejderne, som skal realisere forandringen.

”What’s in it for me?“

Der er stor forskel på, hvorledes forandringen bliver realiseret, og om man gør det fordi ”det er besluttet på højeste sted”, eller om man oplever, det er nyttigt og meningsfyldt: ”What’s in it for me?“

Du kan opleve, at forandringen er brændende og nødvendig, og hvor hensynet til dig som bruger, din faglighed eller arbejdssituation motiverer mig til at ændre adfærd.

Du kan også opleve en personlig motivation, hvis du kan se at du får en personlig gevinst ud af det, som f.eks. et større fagligt fællesskab eller nye faglige udfordringer.

Det er betydningsfuldt, at få formidlet de hensigter og den mening, der ligger bag beslutningen, men det, der skaber mening for den enkelte medarbejder, kan være noget helt andet for en anden.

Kommunikation og engagement

Kommunikation og engagement på tværs og mellem alle niveauer, fremmer de fleste implementeringsprocesser: Hvordan ser det ud fra mit perspektiv (What’s in it for me)?

Hvilken betydning har det for mit arbejde, og min arbejdssituation?

Bekymringer og usikkerheder er naturligt, og det er vigtigt at disse bekymringer og usikkerheder bliver hørt og drøftet, og at alle kommer til at opleve sig som en aktive del af forandringsprocessen.

Ledere på alle niveauer har en central rolle og et centralt ansvar, og det er vigtigt at have en kultur, hvor der kan tales og lyttes opmærksomt mellem de forskellige ledelsesniveauer og medarbejderne.

Motivationsteori

Der er udviklet mange motivationsteorier gennem årene.

Motivationsteori, kan inddeles i to hovedgrupper:

 • Tilfredshedsteori (behovsteorierne)
 • Procesteori

Tilfredshedsteori

Tilfredshedsteorierne eller behovsteorierne søger at give svar på, hvad det er for kræfter, der motiverer mennesker til deres handlinger.

Tilfredshedsteorierne tager udgangspunkt i, at når de menneskelige behov opfyldes, opnås en tilfredsstillelse (og dermed den ønskelige adfærd).

Tilfredshedsteorier fokuserer på hvilke interne faktorer hos et individ der giver dem energi og diktere deres opførsel.

Motivation er et produkt af interne kræfter der får individet til at flytte sig (movere) mod tilfredsstillelse.

Procesteori

Procesteorierne søger at give svar på, hvordan og hvorfor menneskers adfærd styres imod en faktisk adfærd.

Procesteorierne kan derfor være retningsgivende for hvad du skal fokusere på for at få dine medarbejdere imod en bestemt adfærd.

Til sidst i denne artikel gennemgår vi procesteorierne:

 • Forventningsteori
 • Belønningsteori
 • Balanceteori
 • Målsætningsteori

Video motivationsteori

Videoen gennemgår de forskellige motivations teori modeller. Desværre er den en tro kopi af en forelæsning – og derfor lidt kedelig.

Men den gennemgår præcist de forskellige teorimodeller. Så hvis du har tålmodighed (43 min) så er den værd at se!

Efterfølgende gennemgår og dokumenterer vi de forskellige motivationsteorier, tilfredshedsteorier, procesteorier, vidensdeling og motivation i praksis:

1. Motivationsteori

 • Maslow pyramide
 • Maslows behovspyramide motivation
 • Maslow motivationsteori
 • Herzberg motivationsteori
 • Herzberg 2 faktor teori
 • Forskelle mellem Maslow og Herzberg
 • McClellands behovsteori
 • Hackman & Oldham motivationsteori
 • Procesteorier
 • Aldersfers ERG teori
 • Vidensdeling – Peter Holdt Christensen – TURPAS-modellen
 • Daniel H. Pink – nye motivationsteori
 • Teori om motivation

2. Motivation i praksis

 • Sådan motiverer ledere i praksis
 • Om motivation i organisationer
 • Hvad er motivation definition
 • Hvad er motiverende
 • Motivationsteori og praktisk anvendelse
 • Motivationsfaktorer
 • Motivationssamtalen
 • Om motivation i organisationer
 • Medarbejder motivation
 • Motivation og ledelse
 • Indre og ydre motivation

3. Supplerende artikler og bøger om motivation

 • Artikler om motivation
 • Bøger om motivation
 • Maslow pyramide
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS