Motivationsteori Maslow

Motivation kommer af uligevægt i forhold til det hierarkiske niveau individet befinder sig på.

Det vil sige at man først vil bevæge sig videre fra et niveau til et andet hvis behovet er opfyldt (eller ned hvis det ikke længere er det).

Maslow motivationsteori – Maslows fem motivationsbehov

Læs hele artiklen Maslow behovspyramide

motivationsteori maslow

  • Fysiske behov – basale psykologiske behov (løn)
  • Trygheds behov – behovet for sikkerhed og tryghed (fordele og goder)
  • Sociale behov – behovet for social kontakt (firmafodbold, pc-klubben, fester, fredagsbar. Chefen kan vise direkte interesse for medarbejderne)
  • Ego behov – selvagtelse/selvværd (hvis ens evner og kompetencer bliver brugt på jobbet. Hvis ens chef sætter pris på medarbejdernes indsats)
  • Selvrealiserings behov – chefen kan udstikke opgaver som udfordrer medarbejderen, mens de trækker på medarbejderens talent og træning.

Set ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt er det klart, at det handler om at finde ud af hvad der motiverer medarbejderne, og på hvilket niveau de befinder sig, og derfor lave en belønningsstrategi ud fra dette.

Det er dog ikke altid, at behovene niveauer sig i de grupper, som Maslow har foreslået.

Se efterfølgende video om motivationsteori & Maslow behovspyramide

  • Video: Motivationsteori Maslow behovspyramide
  • Video: Herzbergs Motivationsteori og Maslows Behovsteori
  • Video: Abraham Maslow and Self Actualization (1968)

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS