fbpx

Metode Workshop - Indhold

Tager Dig gennem Balanced Scorecard og Ledelse af Forandring...
Book et mentormødeLedelse af Forandring

Metode Workshoppen indeholder

Metode Workshop - Indhold

Metode workshoppen tager deltagerne gennem Balanced Scorecard og Ledelse af Forandring og identificere hvor og hvordan man integrerer Balanced Scorecard med Ledelse af Forandring, og hvordan man opbygger mål- og resultatstyring, hvordan man bruger de indsamlet data, analyserer og planlægger – som sikre projektets succes.

1. Introduktion til Balanced Scorecard

 • Hvad er Balanced Scorecard?
 • Hvordan nedbrydes overordnede mål og strategier til Balanced Scorecard?
 • Overvejelser ved udformning af målinger og mål.
 • Balanced Scorecard og handlingsplaner.
 • En systematisk metode til at udforme Balanced Scorecard.
 • En metode til at sikre reelt indhold i strategiplanen, og en systematisk styring af mål.
 • Et værktøj til at overskue udviklingen på alle niveauer i virksomheden.
 • En mulighed for at inddrage forskellige funktioner og medarbejdere i processen.
 • En metode til at fastholde en løbende dialog om aktiviteter og langsigtede mål.

2. Introduktion til net2change – Ledelse af Forandring

 • Effektiv forandringsmetode og kontrol af omkostningerne.
 • Værktøjer og ressourcer som konsulenterne bruger ifm. gennemførslen af forandring.
 • En ny og mere effektiv måde til at arbejde med overordnede mål og strategier.

3. Anvendelsen af datamateriale

 • Hvordan indføres Balanced Scorecard værktøjet og Ledelse af Forandring i din virksomhed?
 • Analyse af den Det Kendte og Det Nye, og hvor opstår modstand.
 • Analyse af interessenternes datamateriale.
 • Fastslå virkningen af forandringen ved mange samtidige forandringer på forskellige interessenter/målgrupper.
 • Identificering af roller og ansvar for interessenterne.

4. Måle performance og analysere muligheder

 • Indsamling og dataopsamling ifm. Balanced Scorecard.

5. Forbedre performance

 • Indarbejde modstandsrisikoen i beslutningsmatrix.
 • Udarbejdelse og implementering af Ledelse af Forandringens tre modstandsværktøjer: Kommunikations-, lærings- og belønningsplan.

6. Opfølgning af performance

 • Udarbejde af en plan for vedvarende fastholdelse af den gennemførte forandring og modvirkning af langvarig og vedholdende modstand.

ER PÅ VEJ


kompetence-praktikker-studerende