Medarbejderne har et valg!

Medarbejderne accepterer eller yder modstand mod forandringen

I forbindelse med effektiv forandringsledelse er det en underforstået antagelse, at medarbejderne i Målgruppen foretager et valg!

Et valg om enten at accepterer forandringen eller yde modstand mod forandringen.

De fleste forandringsledere er uenige i dette. “De har ikke et valg. De skal forandres. Hvis ikke så fyrer jeg dem!” deri ligger valget.

Den enkelte medarbejder har i dette udsagn et valg om enten at acceptere forandringen eller at blive fyret. Uanset hvor uretfærdig dette valg er!

Hvis du som Forandringsleder er så heldig at medarbejderne – Målgruppen – tydeligt viser deres modstand mod forandringen. Så ved du, hvad du er oppe imod. Man alt for tit – måske fordi det er for risikabelt og at man kan blive fyret – holder medarbejderne sine følelser overfor forandringen for sig selv.

Dette sker også selvom det et legitimt at være modstander af forandringen. Måske fordi medarbejderne – Målgruppen – informationer er mangelfulde eller utilstrækkelige, eller at “Det nye” betyder en reduktion af medarbejderne og nogle derfor mister deres job.

“Er alle enige i nødvendigheden i at gennemføre forandringen?” spørger vice direktøren under et stort anlagt møde om forandringen. Alle nikker.

Men en fjerdedel af medarbejderne har ikke til hensigt at acceptere forandringen og går ud af mødet, bevidst eller ubevidst, for skjult at yde modstand mod forandringen – modarbejde Vice direktørens forandring!

Forsyn medarbejderne med relevante informationer om forandringen

Medarbejderne vil kun kunne foretage et rationelt valg, hvis du som Forandringsleder, forsyner medarbejderne – Målgruppen – med relevante informationer om forandringen.

Imidlertid kan du ikke bebrejde dig selv, hvis nogle af medarbejdere vælger ikke at acceptere forandringen og yde modstand mod forandringen – skjult eller synligt.

Du kan heller ikke automatisk konkludere at medarbejderne – Målgruppen – med fuldt overlæg modarbejder forandringen.

Ofte er modstand mod forandringen den første naturlige fase hvis der skal foretage et valg.

Det er dit mål at hjælpe medarbejderne i Målgruppen med at komme igennem en sådan naturlig modstandsfase til næste fase, hvor de så kan foretage et objektivt og nøgternt valg.

Det er ikke dit job at tvinge en accept af forandringen igennem. Tværtimod er det din opgave at sætte scenen, hvori den enkelte medarbejder har mulighed for at foretage et bevidst valg, og vælge ud fra faktuelle data og uden at der er for mange følelser involveret.

Accepter medarbejdernes modstand mod forandringen – som en naturlig proces

Hvis du prøver, at sætte dig i medarbejdernes sted er det forudsigeligt, at de reagerer med modstand hvis de føler, at de tvinges til at acceptere en forandring.

Accepter medarbejdernes modstand mod forandringen som en naturlig proces.

Opmuntre Målgruppen til at give udtryk for deres synsvinkel og hvad de mangler af informationer for at kunne foretage en beslutning som baserer sig på fakta og realiteter i stedet for rygter og fantasier.

Inddrag medarbejderne aktivt i forandringsprocessen

Det er alle anstrengelser værd, hvis Målgruppen inddrages aktivt som partner i forandringsprocessen i stedet for passivt at se til.

Sikkerheden er større for at forandringen accepteres og supporteres af medarbejderen og dermed øges effekten dramatisk for at forandring gennemføres succesfuld.

Ledelsesbaseret coaching – Hvordan kommer jeg videre?

I artikelserien, om roller og ansvar i forandringsprocessen, behandler vi følgende emner:

 • Hvem skal lede forandringen?
 • Gennemførslen af forandringen er ikke mit ansvar!

I artikelserien, om roller og ansvar i forandringsprocessen, behandler vi følgende emner:

 • Forandringsledelsens roller og ansvar!
 • Ambassadørens forandringsrolle og ansvar!
 • Opgavestillerens forandringsrolle og ansvar!
 • Igangsætterens forandringsrolle og ansvar!
 • Når forandringsledelsen mangler engagement!
 • Forandringsagentens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppen har et valg!
 • Coaching af målgruppen!
 • Når forandringsroller og -ansvar er tosidet!

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS