Douglas McGregors teori X & Y

Douglas McGregors teori X & Y er først og fremmest en teori om to forskellige syn på mennesket og hvilken indflydelse lederstilen har på medarbejderne. Teorien handler om, hvordan lederen opfatter sine medarbejdere.

Der er således tale om to modsætningsfyldte “teorier” om lederstil og den menneskelige adfærd.

  • Teori X lederen mener, at mennesket generelt er medfødt dovent, uden ambitioner eller ønske om ansvar, egoistisk, mangler selvdisciplin, ikke tilhænger af forandringer og sandsynligvis modspiller i det organisatoriske arbejde.
  • Teori Y lederen mener derimod, at mennesket er mere vækst- og udviklingsorienteret, ikke nødvendigvis uansvarlig, kan lide at arbejde, kan udøve selvledelse og kan identificere sig med de organisatoriske mål.

Hvad betyder teori X og teori Y for medarbejderne

Et menneskesyn svarende til teori X vil typisk medføre en autoritær lederstil – almindeligvis kendetegnet som pisk¬ eller ¬gulerod-¬metoden.

Teori X – Den hårde og den bløde ledelsesstil

Den hårde teori X baserer sig på magt, tæt kontrol – tillid er godt, men kontrol er bedre – trusler eller egentlige straffeforanstaltninger. Lederstilen resulterer ofte i lav produktivitet, fjendtlighed, modstand og i det hele taget meget dårligt arbejdsklima.

Den bløde teori X er den eftergivende ledelsesstil, der med alle midler søger at undgå konflikter samt tilfredsstille alles behov. Det er en ledelsesform, der giver indtryk af harmoni, men som under overfladen fører til apati, ligegyldighed og stadigt større krav for stadigt mindre indsats.

Teori Y – Tilbyder medarbejderne ansvar og empowerment

Teori Y lederstil giver medarbejderne ansvar, empowerment, og udfordringer. Lederstilen giver medarbejderne mulighed for at udvikle sig personligt og tilbyder en høj grad af selvledelse. Ledelses sker sammen med medarbejderne.

Selvopfyldende profeti i de to menneskesyn

En af de interessante pointer ved Douglas McGregors teori er, at der ligger et element af selvopfyldende profeti i de to menneskesyn. McGregor beskæftiger sig med, hvordan lederne ser og opfatter medarbejderne.    

Hvis din leder, ikke stoler på dig, og kontrollerer dig i mindste detalje, vil du måske forsøge at undgå at arbejde konstruktivt sammen med denne leder, og dermed vil du måske komme til at udvise en adfærd, som stemmer med den menneskeopfattelse, som din Teori X-leder har af dig.

Omvendt vil du være mere motiveret og dermed vokse personligt og fagligt hvis din leder af en Teori Y-leder, og dermed vil du bekræfte denne leders ledelsessyn på dig.

Teori X og Teori Y beskriver to yderpunkter i ledernes opfattelse af medarbejderne.

Teori X og Teori Y 

Efterfølgende sammenlignes de to yderpunkter i ledernes opfattelse af medarbejderne:

  1. Ansvarlighed
  2. Målretning
  3. Holdninger
  4. Kreativitet
  5. Behovet for ledelse

Du kan også se – 2 forskellige video om Douglas McGregor’s Theory X and Theory Y

1. Ansvarlighed 

 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS