Maslow motivation engagements og motivationsteori

maslow motivationAbraham Maslow (1908-1970) var en af de største psykologer, der har virket indtil dato, og er mest kendt for sin behovs- og motivationsteori.

Abraham Harold Maslow forsøgte at forklare, hvad der får mennesker til at handle – hvad der er drivkraften bag menneskelig handling.

Maslows forskning førte til hypotesen om, at mennesket havde uanede potentialer og muligheder for vækst gennem hele livet. Noget der på den tid var en meget progressiv ide indenfor psykologien.

Senere førte Maslows forskning ham videre ind i studier af menneskets højere bevidstheds lag. I sin behovs- og motivationsteori beskrev Maslow menneskets adfærd, og tilfredsstillelse af de forskellige behov, der kan kategoriseres i en pyramide struktur. Denne struktur er kendt som Maslows behovspyramide.

Maslow hovedantagelse var, at der hos alle mennesker findes et system af medfødte behov, der er organiseret i et hierarki efter indbyrdes styrkeforhold. Dette hierarki er en klassifikation, der kan sammenlignes med lagene i en pyramide.

Maslow grundteori er, at mennesket først må tilfredsstille sine grundlæggende behov, og først når de grundlæggende behov er tilfredsstillet kan højere behov realiseres. Et menneske som er sulten tænker f.eks. ikke på sine sociale behov, førend de basale fysiologiske behov er opfyldt.

Det er naturligvis muligt, at udskyde sine behov en stykke tid hvis situationen kræver det, men det er et generelt princip at behovet skal opfyldes førend man kan opfylde højere behov i pyramiden.

maslow motivation

Klik for større billede

Maslow opstillede behovene i følgende rækkefølge:

 1. Fysiskbehov
 2. Tryghedsbehov
 3. Socialbehov
 4. Egobehov
 5. Selvrealiseringsbehov.

Du kan læse meget i Maslow bog: Motivation and Personality (1954).

Maslow motivation

Maslows behovspyramide er nok den mest kendte og mest populære af behovsmodel. Den er stadigvæk aktuel – først og fremmest fordi han har et menneskesyn, der ser mennesket som et individ med mulighed for konstant vækst.

Denne tro er en forudsætning for Maslows synspunkter. Han gjorde i 1950’erne forsøg på at forklare, hvad der får mennesker til at handle – hvad der er drivkraften bag menneskelig handling.

Hierarkiet består grundlæggende af fysiologiske behov, som først skal tilfredsstilles, før de mere psykologiske behov kan få indflydelse.

maslow motivation

Klik for større billede

1. Fysiskbehov

De fysiologiske behov er de vigtigste for mennesker at få tilfredsstillet.

De består bl.a. af behov for føde, væske, passende temperatur og hvile, som anses for værende en betingelse for menneskets eksistens og sundhed.

I kategorien af fysiologiske behov hører også behovet for tryghed og sikkerhed.

2. Tryghedsbehov

På dette niveau i hierarkiet eksisterer også behovene for stabilitet, beskyttelse, tilhørsforhold, orden, regler og frihed fra angst og kaos.

maslow motivation

Klik for større billede

Hvis disse behov ikke bliver dækket tilstrækkeligt, vil afsavnet, som på det lavere niveau, påvirke mennesket fysisk på den måde, at sanserne skærpes omkring faresignalerne og adfærden vil være tryghedssøgende og angstpræget.

Så snart de fysiologiske behov er tilfredsstillet, vil de ikke længere eksistere for mennesket.

3. Socialebehov

Hvis dette behov ikke tilfredsstilles, vil det give følelsen af ensomhed og afsavn.

Det næste niveau i hierarkiet rummer behovet for kærlighed og samhørighed, også kaldet de sociale behov, som dækker ønsket om at give og modtage følelser, hengivenhed og accept.

maslow motivation

Klik for større billede

4. Egobehov

Behovet for selvagtelse egobehovet skal ses fra to sider.

 • For det første får mennesket selv at føle, at det opnår noget gennem sit virke, enten i hjemmet, i skolen eller på arbejdspladsen, da det har brug for at føle sig værdifuld og kompetent.
 • For det andet er det også vigtigt, at andre mennesker anser det for værende dygtig og værdifuld, da anseelse og respekt betyder meget i omgangen med andre mennesker. Tilfredsstillelse af dette behov vil medføre selvtillid, og følelsen af styrke og at være betydningsfuld, men hvis det ikke imødekommes, så vil det lede til mindreværd og hjælpeløshed.
  maslow motivation

  Klik for større billede

5. Selvrealiseringsbehov

Det højeste niveau rummer behovet for selvrealisering, men kun få mennesker får dækket så mange af de lavere liggende niveauers behov, at de fuldt ud får mulighed for at realisere deres eget potentiale.

Maslows teori benyttes også inden for arbejdspsykologien til at belyse vigtigheden af, at væsentlige faktorer skal være opfyldte for at en medarbejder kan yde sit bedste, og hvorfor der kan opstå problemer for trivslen.

Ideen med at indsætte behovene i et hierarki er at vise, at behov på et niveau skal være dækket, før behovene på næste niveau bliver aktuelle. Eller sagt på en anden måde vil det “laveste” udækkede behov være det mest dominerende.

maslow motivation

Klik for større billede

Ideen er endvidere, at tilfredsstillede behov ikke kan fungere som motivator – det kan kun de utilfredsstillede behov.

Maslows tredje bølge – Den humanistiske psykologi

Abraham Harold Maslow regnes for at være faderen til den humanistiske psykologi, som Maslow kaldte for den tredje bølge (Third force) i psykologien.

Helt op til omkring 1950 have psykoanalysen og behaviorismen været den dominerende og særdeles negativt billede af mennesket. Maslow humanistiske psykologi var et opgør med psykoanalysen og behaviorismen, som betragtede mennesket som et højtstående dyr styret af primitive drifter.

Maslow kritiserede psykoanalysen og behaviorismen for at de baserede deres antagelser på neurotiske mennesker som var stærkt afvigende og på forskning med dyr.

Maslow startede, som den første, en forskning hvor hans fokus var rettet på at forstå det ”sunde menneske”. Han fokuserede især på at forstå de velfungerende mennesker i samfundet – de såkaldte selvaktualiserende mennesker.

Få adgang til video om Maslows behovspyramide

 • Video – Traditionel dansk video om Maslows behovspyramide
 • Video – Maslows behovspyramide
 • Video – Abraham Maslow and Self Actualization (1968)

Få adgang til artikler – Maslow

Læs efterfølgende 6 danske artikler og video om Abraham Maslow motivationsteori

 1. Motivationsteori
 2. Litteratur, bøger, artikler i videnskabelige tidsskrifter – Maslow
 3. Maslow behovspyramide
 4. Maslow motivations- og tilfredshedsteori
 5. Daniel H. Pink præsentere i denne video den nyeste motivations og engagements forskning. Video stiller spørgsmålstegn til om det traditionelle belønningssystem virker?
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS