Hvad er livscyklus og hvorfor er forandring nødvendig?

Enhver virksomhed og dens produkter gennemgår en livscyklus – en livscyklusmodel – der på mange måder minder om menneskets livscyklus – som fødes, går gennem barndommen over de unge år, bliver voksen, ældes, for til sidst at dø.

Vi ved at kriserne kommer, men vi kan ikke udpege hvornår den vil vise sig

Livscyklus, PLC kurven

Livscyklus er naturlig

Hver fase i livscyklusen, som en virksomhed, produkt, eller menneske gennemgår, indeholder nogle karakteristikker, og forudsigelige kriser.

Vi ved at kriserne kommer, men vi kan ikke udpege hvornår eller hvor de vil vise sig. Vi taler om virksomhedens, produktets, menneskets livscyklus.

Enhver virksomhed, produkt, menneske og kompetence gennemgår en livscyklus.

En livscyklus har forskellig start og ophør for den enkelte medarbejder, menneske, virksomheden, de enkelte produkter, og for virksomhedens kompetencer.

Det er påvist i gruppepsykologi at der er en startfase, en udviklingsfase, en modningsfase og en sammenfattende fase.

Hver af disse faser er kendetegnet ved særlige aktiviteter og en særlig atmosfære i gruppen.

I startfasen vil der være et stor behov for at lære hinanden at kende, at finde et fælles sprog og lære hinandens grænser.

I den sammenfattende fase vil deltagerne måske føle, at gruppen som inspirationskilde er “udbrændt”, og at den mangler variation og kreativitet.

Produktet, virksomheden og mennesket gennemgår en livscyklus

En livscyklus kan illustreres gennem følgende PLC kurvens fire faser:

Livscyklus fase 1: Entreprenørfasen

Næsten alle virksomheder og produkter er startet med, at en person har fået en ide.

Virksomheden bliver etableret, produktet bliver udviklet.

Virksomheden, produktet fødes med en idé, motivationen kommer fra et stærkt ønske om at realisere idéen og se idéen vokse.

Denne første fase, efter etablering af virksomheden eller udvikling af produktet, kræver ressourcer – en masse næring og energi – i form af arbejdskraft og kapital.

Det er ejerne af virksomheden og produktet som yder denne indsats.

Ejernes investering i idéen, står ofte ikke står mål med det udbyttet som produktet eller virksomheden giver.

Kendetegn ved denne livscyklus fase er: at kunderne køber alt, hvad der kan produceres. Omsætningen stiger kraftigt, men det gør omkostningerne også.

Der er en god team-ånd blandt de ansatte, og ejer / grundlægger / udvikler er aktivt involveret i alting.

Der investeres i flere medarbejdere og produktionsudstyr for at være i stand til at levere flere produkter.

Kvalitetsproblemer, finansieringsproblemer, og samarbejdsproblemer opstår.

Ejeren etablerer en mellemledergruppe i virksomheden, så topledelsen kan delegere og blive aflastet for nogle af arbejdsbyrderne.

Der kommer nu også andre opgaver til, som måske ligger længere væk fra det, der interesserer ejeren, og som han eller hun er god til. Det er f.eks. regnskab, administration og personaleledelse m.v. Samtidig bliver virksomheden lidt mere fremmed og uoverskuelig, men det er stadig sjovt at være med, for der sker noget.

Det er her, at de første kriser indfinder sig. Medarbejderne, som har været med fra starten, vil ikke acceptere de nye systemer og procedurer, ligesom de heller ikke længere har den direkte kommunikation til ejeren.

På den anden side er det sjældent, at ejer / grundlægger kan holde sig væk fra den daglige ledelse, hvorefter det bliver umuligt for mellemledergruppen at varetage deres job

Livscyklus fase 2: Vækstfasen 

Virksomheden/produktet har nu overlevet sine første kriser, og man indser nu at det er nødvendigt med en rationel og systematiseret tilgang.

Kendetegn ved denne livscyklus fase er: at der er foretaget investeringer for at virksomheden / produktet kunne vokse, men at virksomheden oplever en overkapacitet.

Her er udfordringen, at kunderne ikke mere køber af sig selv, men at virksomheden nu er nød til at fokusere mere på at sælge.

Det er nødvendigt at ansætte sælgere og bruge penge på markedsføring. Den oprindelige team-ånd er ikke den samme.

Problemer vil opstå imellem afdelingerne f.eks. mellem produktionen og salg / marketing. Der er forskel i personlighed og mentalitet – man forstår ikke hinanden!

Livscyklus fase 3: Modningsfasen

Virksomheden / produktet er nu etableret – der er investeret i et solidt “produktionsapparat” og der er struktur (mange regler, procedure og manualer).

Den enkelte medarbejder føler sig som en lille brik i det store spil. Alle koncentrerer sig om at gøre deres arbejdet fejlfrit og ansvaret kan være flere steder.

Kendetegn ved denne livscyklus fase er: Salget stagnere og omsætningen begynder måske at flade lidt ud og stigningstakten bliver mindre.

Til gengæld stiger overskuddet, idet investeringer og organisationen efterhånden er ved at komme på plads og omkostningerne under kontrol.

Finansielle problemer takles gennem effektivisering, nedskæringer og besparelser.

På dette stadie oplever man derfor ofte, at virksomhedens ressourcer og ejerens interesser kanaliseres andre steder hen.

Ejeren begynder at interessere sig for andre ting end virksomheden eller produktet og ønsker måske at høste frugterne af den store udviklingsindsats som udviklingen af virksomheden produktet har medført.

Man køber en større bil eller trækker penge ud af virksomheden til andre formål. Det reducerer investeringsmulighederne, men på grund af ejerens kortere tidshorisont er investeringslysten ofte også mindre.

Med en god omsætning føles behovet for at få nye kunder mindre og afhængigheden til de eksisterende kunder stiger derfor.

På grund af disse kunders loyalitet oplever man heller ikke et særligt stærkt behov for produktudvikling og virksomheden kommer hermed i fare for at blive overhalet indenom af mere progressive konkurrenter.

Der indtræder en tilfredsheds med tingene: her går det godt og vi tjener penge!

Udfordringen er at udvikle nye produkter – men bureaukrati stopper forsøg på nytænkning og innovation.

Livscyklus fase 4: Udfasning

Over en længere periode har virksomheden / produktet gennemført besparelser, effektiviseringer svarende til faldet i salget og dækningsbidraget.

På et eller andet tidspunkt indtræder nedgangsfasen, hvor både omsætning og indtjening falder. Gamle kunder forsvinder eller køber mindre og på grund af et utidssvarende produktprogram og/eller manglende salgsindsats får man ingen nye kunder.

Kendetegn ved denne livscyklus fase er: indstillingen blandt medarbejderne er modløs. De bedste medarbejder er rejst allerede i modningsfasen.

Det var dem som havde evner, var fremsyndet og havde en kampvilje.

Man giver måske mere eller mindre op og lader stå til med en bemærkning om, at det går for stærkt, og at det er omverdenens skyld, at det går tilbage.

På dette stadie kan det være svært at mobilisere de fornødne ressourcer, der skal til for at vende udviklingen.

Virksomheden går i værste fald fallit, bliver overtaget af en konkurrent.

Eller i bedste fald sker der en forandring som trimmer virksomheden “ind til benet” for igen at give luft til en spirende ide der så igen kan blive til et nyt forretningsgrundlag.

Hvis ideen findes, er der grundlag for en fødsel af en ny virksomhed et nyt produkt – og dermed er vi tilbage i fase 1.

Se også efterfølgende video om: PLC-kurven

Hvad kan man bruge livscyklus til?

Livscyklus
Livscyklus
Livscyklus
Forandringsproces

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS