fbpx

CASE – Turnkey løsninger – Målgruppen

Turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder. I midten af 2019 begyndte kundeklagerne at vokse…

  • Dato: juni 2019
  • CASE: Turnkey løsninger
  • Fokusområde: 2. Identifikation af nøgleroller – Målgruppen

CASE – Turnkey løsninger – Målgruppen

  • Opgavestilleren opstiller mål og rammer for forandringen, og godkender forandringsprojektet.
  • Igangsætteren skal sikre at forandringen gennemføres, og sikre at de nødvendige ressourcer er til stede.
  • Målgruppen er de medarbejderen som påvirkes af forandringen i adfærd eller arbejdsmetoder.
  • Forandringsagenten forbereder og gennemfører forandringen.
  • Ambassadøren kan via sin status i organisationen, påvirke Målgruppens adfærd og accept af forandringen.

Fokusområde – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE – Turnkey løsninger – Målgruppen 

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktions-virksomheder over det meste af verdenen.

Virksomhedens sælger direkte gennem datterselskaber og gennem agenter i forskellige lande.

I midten af 2019, begyndte kundeklagerne at vokse.

Reklamationer gik overvejende på at vedligeholdelsen af produktionsmateriellet ville blive reduceret.

De fleste reklamationer gik på, at sælgerne havde lovet kunderne mere, end de enkelte elementer i turnkey løsningen kunne holde.

Sælgerne havde givet kunder det indtryk at løsninger næste ikke kunne ruste og var vedligeholdelsesfrie.

Salgsdirektøren skulle sikre at kunderne fremover fik en bedre information om produkternes egenskaber og vedligeholdelse.

Salgsdirektøren udarbejdede en ny og klar brochure om turnkey løsningernes egenskaber, som datterselskaberne og agenter modtag, og som skulle bruges fremover til alle kunder.

Imidlertid fortsatte reklamationerne, fordi den typiske sælger ikke lader sig påvirke ret meget af skriftlige informationer.

Salgsdirektøren tog rundt i de lande – datterselskaber og agenter – hvor reklamationerne kom fra.

Kontakten mellem salgsdirektøren, sælgerne og agenterne – hvor man i fællesskab analysere de konkrete kundeklager – var udslagsgivende for, at det i sidste ende lykkes at reducere reklamationerne.

Konklusioner roller og ansvar

I casen turnkey løsninger valgte salgsdirektøren i første omgang et informationsmøde, hvor målgruppen var for bred.

Den nye brochure var beregnet til både kunder og sælgere, og kommunikationen var for upersonlig.

Først da salgsdirektøren indså at den egentlige Målgruppe for forandringen var sælgerne i bestemte datterselskaber, og agenterne i bestemte segmenter og markeder, blev hans kommunikation tilstrækkelig præcis, og budskabet blev forstået.

CASE – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE - Offentlig virksomhed - Opgavestiller

En offentlig virksomhed skulle i midten af 20’er som et A/S konkurrerer på lige for med private virksomheder.

Direktøren iværksatte straks, en række forandringer som skulle ændres hvis den nye virksomhed skulle overleve…

CASE - Grovvareselskaber - Opgavestiller

En af de største grovvareselskaber havde god vækst og indtjening.

Direktionen at forbedre kvalitetssikring, og man ansatte en ingeniør til jobbet…

CASE - Elementproduktion til byggeindustrien - Igangsætter

Virksomheden er en solid gammel virksomhed i byggeindustrien.

Virksomhedens havde over længere periode oplevet at leveringstiderne ikke kunne holde…

CASE - Målgruppen - Turnkey løsninger

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019, begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Transportanlæg - Projektlederen

Virksomheden havde vækst, og oplevede en række flaskehalsproblemer i produktionen.

Ikke færdig producerede transportanlæg hobede sig op på fabriksgulvet.

De ufærdige transportanlæg betød leveranceforsinkelser og tidsspilde…

CASE - Fødevareproducent - Ambassadør

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Medicinallaboratorie - Ambassadør

Et medicinallaboratorie ønskede at imødekomme kundeønsker om hurtigere leveringstider.

For at imødekomme dette skulle laboratoriernes åbningstider udvides.

Dette betød at laboranterne i virksomheden skulle arbejde anderledes, og på andre tidspunkter, og forskudte arbejdstider…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse