fbpx

CASE – Fødevareproducent – Kommunikationsplan

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget. ​I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop… 

 • Dato: november 2018
 • CASE: Fødevareproducent
 • Fokusområde: 4. Design af forandringssystem – Kommunikationsplan

CASE – Fødevareproducent – Kommunikationsplan

 • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
 • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad?
 • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper
 • Ændringsstrategi – identificerer modstanden, og designer implementeringsplanen

Fokusområde 4. Design af forandringssystem

 

Ændringsstrategi – hvordan? 

De 3 fokusområder:

 • Identifikation af forandring – Hvad kræver forandring og hvordan balanceres forandringerne.
 • Identifikation af nøgleroller – Hvordan ser de ideelle nøgleroller funktion ud, og hvordan tilpasses nøglerollerne i din organisation
 • Identifikation af risiko & økonomi – Hvilke elementer kan påvirke gennemførslen af forandringen og hvor stor er risikoen
Disse 3 fokusområder identificerer modstanden som samles i en ændringsstrategi, som indeholder tre planer:

 • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
 • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad?
 • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper?

Fokusområde – 4. Design af forandringssystem

CASE – Fødevareproducent – Kommunikationsplan

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

Produktionen bestod af operatører og driftsledere, som betjente maskinerne, mens vedligeholdelse af produktionsanlægget var forankret hos en driftsleder, og tre medarbejdere.

Operatørerne regnede ikke medarbejderne i vedligeholdelsen for noget. Vedligeholdelsen af produktionsanlægget var besværlig, og kom derfor i anden række.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop.

Produktionschefen kunne se at det var nødvendig med et bedre samarbejde mellem drift og vedligehold.

I en tremåneders periode blev alle driftstop registeret for de enkelte maskiner.

Der var markante forskelle på driftstop på de enkelte maskiner, som ikke kunne forklares.

De maskiner hvor driftstop reelt ikke forekom, var bemandet med operatører, som selv tilkaldte vedligeholdelsesmedarbejderne, når de fornemmede, at maskinen viste tegn på afvigelser fra det normale.

Disse operatører brugte en aktiv vedligeholdelse i modsætning til deres kollegaer, som først tilkaldte vedligeholdelsen, når skaden er sket.

Produktionschefen lavede en simpel beregning, som viste, hvad en driftstop reelt kostede virksomheden. 

Han lavede også en beregning hvad en maskine produceres hvis man forebygger driftsstop, frem for at vente med indgrebet til driftstoppet var en realitet.

Regnskabet brugte data, indsamlet gennem den tremåneders periode, hvor alle driftstop blev registeret for de enkelte maskiner.

Produktionschefen gennemførte informationsmøder hvor han præsenterede sine beregninger.

En operatør, som ikke havde driftstop fortalte hvordan de samarbejdede med vedligeholdelsen, og besvarede spørgsmål.

Driftslederen fra vedligeholdelsen havde et kort indlæg om, hvordan man bedst sikrede driftstop, og at driftslederen gerne ville stille op i en efterfølgende samtale om hvordan de enkelte maskiner bedst sikres mod driftsstop.

Det lykkes i løbet af få måneder at reducerer driftsstop til et minimum.

Konklusioner – Fødevareproducent – Kommunikationsplan

Når informationerne virkede så godt i casen fødevareproducent, så er forklaringen, at Opgavestiller (Produktionschefen) havde forberedt informationsmødet godt, og at målgruppen havde tillid til Opgavestilleren.

Men også at Ambassadøren, støttede forandringen, som Opinionsdanner.

Her tænkes på den kollega, som fortalte om det gode samarbejde med vedligeholdelse. Kollegaen gjorde forandringen håndgribelig for målgruppen.

Kollegaen var også samtidig en troværdig kollega, som gjorde at hans budskab stod stærkt.

CASE – 4. Design af forandringssystem

CASE - Byggevarer - Kommunikationsplan

Et mindre, men velkonsolideret trælastvirksomhed, gennemførte ledergruppen et strategiseminar over 2 dage.

Den administrerende direktør var motiveret af strategiseminaret, og impulsivt synes han det var en god ide at indkalde til et orienteringsmøde, ugen efter strategiseminaret…

CASE - Fødevareproducent - Kommunikationsplan

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Turnkey løsninger - Kommunikationsplan

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019 begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Maskinproducent - Læringsplan

Maskinproducenten havde fået nyt forarbejdningsanlæg, som også betød at mange af de hidtil tunge løft, blev erstattet af det nye forarbejdningsanlæg.

Men efter kort tid viste det sig, at operatørernes sygefravær voksede markant…

CASE - Sjællandsk kommune - Belønningsplan

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Man besluttede at tage på et lederseminar, hvor man ville finde ud af hvordan opgaven skulle løses…

CASE - Kommune i Jylland - Processtrategi

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Plastemballage virksomhed - Ekspertstrategi

Det amerikanske selskab ønskede en vækststrategi, og havde den fornødne kapital til udviklingen af Plastemballage virksomhedens produktionsapparat.

Den nye direktør kunne se at der ikke var plads til at rumme visionerne for virksomhedens vækst i de eksisterende bygninger…

CASE - Fødevareproducent - Ekspertstrategi

Fødevareproducenten havde eksisteret i mere 50 år. Dette prægede virksomhedens hverdag.

Organisationen havde tillagt sig en ”her går det godt” attitude.

Lederne kom næsten aldrig i produktionen…

CASE - Telekommunikation - Projektstrategi

Virksomheden er underleverandør af specialprodukter til telekommunikationsbranchen.

Udviklingsafdelingen havde svært ved at levere nye produkter som kunderne ønskede…

CASE - Sjællandsk kommune - Linjeleder strategi

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Borgmesteren bad derfor kommunaldirektøren om et oplæg til besparelser…

CASE - Plastleverandør - Processtrategi

En leverandør af plastik produkter oplevede en faldende indtjening, og havde stigende kvalitetsomkostninger.

Produktionschefen besluttede i samråd med den administrerende direktør at vende de stigende kvalitetsomkostninger…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse