fbpx

CASE – Dansk industrivirksomhed – Forandringsvision

En dansk industrivirksomhed havde succes i vækst af medarbejdere, men merindtjeningen udeblev…

  • Dato: april 2018
  • CASE: Dansk industrivirksomhed
  • Fokusområde: 1. Identifikation af forandring – Forandringsvision

CASE – Dansk industrivirksomhed – Forandringsvision

En virksomhed som er kriseramt, og tvunget til forandring, har ofte kun ét formål med forandringen: at sikre virksomhedens overlevelse.

Imidlertid bliver mange af disse nødvendige initiativer iværksat så sent, at virksomheden alligevel må lukke, eller fortsætte på et reduceret niveau.

Omvendt har ekspanderende virksomheder konstant arbejdet med forandringens visioner, som strækker sig ud over de normer, som er gældende for branchen.

En udfordrende forandrings vision, appellerer positivt til organisationens og medarbejdernes konkurrenceinstinkt, og som kan have den samme effekt som en brændende platform.   

Fokusområde – 1. Identifikation af forandring

CASE – Forandringsvisionen – som den brændende platform

En dansk industrivirksomhed havde succes i vækst af medarbejdere, de sidste fire år.

Virksomheden voksede fra 300 medarbejdere til 1500 medarbejdere.

Men omkostninger steg også betydeligt, og udviklede sig i samme takt som merindtjeningen.

Væksten i antallet af medarbejdere betød at der skete en betydelig investering i edb-systemer og indretning af lokaler.

Bl.a. var man nød til at udvide med helt nye lokaler for at rumme antallet af medarbejdere.

Desværre var placeringen af lokalerne spredt over forskellige adresser, som betød at organisationen brugte meget tid på at bevæge sig imellem virksomhedens adresser. Indtjeningen var moderat trods virksomhedens succes på markedet.

Medarbejder var frustreret over ledelsens manglende planlægning som virkede uorganiseret.

Ledelsen planlagde et forandringsprojekt som skulle nedbringe væksten i omkostningerne.

Medarbejderne blev introduceret for en beregning, som viste, hvordan virksomheden kunne udvikle sig, når den fik styr på omkostninger.

Nedbringelse af omkostningerne skulle bruges til udvikling af nye produkter, som ville sikre at virksomheden ville være konkurrencedygtig, og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne til at udvikle sig fagligt og menneskeligt.

Omkostningerne skulle nedbringes med 25 procent.

Ledelsen formulerede en forandringsvision for virksomhedens fremtidige situation.

Unødvendige omkostninger skulle betragtes som en fjende, der skulle bekæmpes med omhu.

Konklusion – Forandringsvision

I løbet af kort tid, et intens udviklingsforløb – blev grunden lagt for, at virksomhedens omkostningsreduktion blev nået.

Næste skridt i realisering af visionen var at få succes med produktudviklingen.

Visionen var at alle virksomhedens produkter skulle adskille sig fra konkurrenternes produkter.

Forandringsprojektet blev gennemført ved at nytænke produkternes udviklingsprocesser.

Det sidste skridt i visionen, hvor medarbejderne fik mulighed for at udvikle sig menneskeligt og fagligt, blev iværksat, som belønning til medarbejderne.

CASE – 1. Identifikation af forandring

CASE - De fire organisationselementer

En virksomhed i forsikringsbranchen havde mange organisationsmæssige “udfordringer”.

Hvis vi opdeler udfordringerne i de fire elementer: struktur, processer, medarbejder og kultur, vil den nuværende situation – vil “Det Kendte” se således ud…

CASE – To virksomheder med og uden visionen

Virksomhed A er i entreprenørbranchen.

Virksomhed B er i medicinalbranchen.

Den ene har en vision den anden har ingen vision…

CASE – Den brændende platform

En kendt europæisk virksomhed med stolte traditioner indenfor telekommunikation, oplevede i begyndelsen af det 20 århundrede et sandt uvejr på det meget konkurrenceprægede marked som virksomheden opererer på.

Virksomheden havde haft underskud tre år i træk…

CASE - Forandringsvision

En dansk industrivirksomhed havde succes i vækst af medarbejdere, de sidste fire år.

Virksomheden voksede fra 300 medarbejdere til 1500 medarbejdere.

Men omkostninger steg også betydeligt, og udviklede sig i samme takt som merindtjeningen…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse