fbpx

CASE – Belønningsplan – Sjællandsk kommune

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften…

 • Dato: juni 2021
 • CASE: Sjællands kommune
 • Fokusområde: 4. Design af forandringssystem – Belønningsplan

CASE – Sjællandsk kommune – Belønningsplan

 • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
 • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad
 • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper
 • Ændringsstrategi – identificerer modstanden, og designer implementeringsplanen

Fokusområde 4. Design af forandringssystem

 

Ændringsstrategi – hvordan? 

De 3 fokusområder:

 • Identifikation af forandring – Hvad kræver forandring og hvordan balanceres forandringerne.
 • Identifikation af nøgleroller – Hvordan ser de ideelle nøgleroller funktion ud, og hvordan tilpasses nøglerollerne i din organisation
 • Identifikation af risiko & økonomi – Hvilke elementer kan påvirke gennemførslen af forandringen og hvor stor er risikoen

 

Disse 3 fokusområder identificerer modstanden som samles i en ændringsstrategi, som indeholder tre planer:

 • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
 • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad?
 • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper?

Fokusområde – 4. Design af forandringssystem

CASE – Sjællandsk kommune – Belønningsplan

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Borgmesteren bad derfor kommunaldirektøren om et oplæg til besparelser.

Der skulle spares 55 millioner kroner på driften. Vi skal finde besparelserne.

Besparelsesøvelsen er en normal rutine i en kommune, men 55 millioner kroner er et stort beløb.

Årsagen til de manglende 55 millioner kroner skyldes ændring i den kommunale udligningsordning.

Kommunaldirektøren indkaldte den øvrige ledergruppe og orienterede om situationen og at besparelserne skulle findes.

Man besluttede at tage på et lederseminar, hvor man ville finde ud af hvordan opgaven skulle løses.

På lederseminaret havde hver forvaltningschef et indlæg, den første dag, om hvad de vigtigste opgaver var indenfor hver af forvaltningscheferne var.

Forvaltningscheferne var så engageret og kæmpede hver for deres område.

De efterfølgende to dage lave ledergruppen en bruttoliste over besparelsesmuligheder på kommunes drift, opdelt i tre kategorier:

 • Faste udgifter (lovgivningsmæssige minimumskrav)
 • Variable udgifter (kommunalbestyrelsen kan frit vælge at reducerer)
 • Spørgsmålstegn (en nærmere undersøgelse er påkrævet)

Seminaret besparelsesmuligheder oversteg de 55 millioner kroner.

Hver forvaltningschef skulle efterfølgende udarbejde et notat, som viste, hvor konkret man kunne spare på driften.

Forvaltningscheferne skulle også anbefale prioriteringen og rækkefølgen af besparelserne.

De efterfølgende to dage lave ledergruppen en bruttoliste over besparelsesmuligheder på kommunes drift, opdelt i tre kategorier:

 • Faste udgifter (lovgivningsmæssige minimumskrav)
 • Variable udgifter (kommunalbestyrelsen kan frit vælge at reducerer)
 • Spørgsmålstegn (en nærmere undersøgelse er påkrævet)

Seminaret besparelsesmuligheder oversteg de 55 millioner kroner.

Hver forvaltningschef skulle efterfølgende udarbejde et notat, som viste, hvor konkret man kunne spare på driften.

Forvaltningscheferne skulle også anbefale prioriteringen og rækkefølgen af besparelserne.

Kommunaldirektøren konstaterede, at alle havde været loyale overfor de aftaler, der var indgået.

Ledergruppens notat vise at der kunne spares langt over 115 millioner kroner på driften, uden at komme i konflikt med lovgivningen.

Kommunaldirektøren udarbejdede et fælles oplæg fra ledergruppen, som ledergruppen godkendte.

Det fælles oplæg blev fremsendt til borgmesteren og kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelse var begejstret for oplægget, og samtlige af ledergruppens forslag, indenfor de 55 millioner, blev vedtaget.

Kommunalbestyrelsen roste i høje toner ledergruppens arbejde.

Ekstraordinært fremsendte formanden for de forskellige kommunaludvalg en skriftlig anerkendelse, af det arbejde som forvaltningschefen for kommunaludvalget havde lavet.

Kommunaldirektør bar kommunalbestyrelsen beslutning tilbage til ledergruppen, som efterfølgende implementerede besparelserne.

Besparelsesforløbet og den succesfulde implementering bevirkede at samarbejdet i kommunen blev styrket.

Konklusioner – Belønningsplan

Kommunalbestyrelsen var begejstret for ledergruppens arbejde, og roste i høje toner ledergruppens arbejde.

Den efterfølgende skriftlige anerkendelse, som den enkelte formand for kommunaludvalgene fremsendte til sin forvaltningschef, bevirkede også at samarbejdet i kommunen blev styrket.

CASE – 4. Design af forandringssystem

CASE - Byggevarer - Kommunikationsplan

Et mindre, men velkonsolideret trælastvirksomhed, gennemførte ledergruppen et strategiseminar over 2 dage.

Den administrerende direktør var motiveret af strategiseminaret, og impulsivt synes han det var en god ide at indkalde til et orienteringsmøde, ugen efter strategiseminaret…

CASE - Fødevareproducent - Kommunikationsplan

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Turnkey løsninger - Kommunikationsplan

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019 begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Maskinproducent - Læringsplan

Maskinproducenten havde fået nyt forarbejdningsanlæg, som også betød at mange af de hidtil tunge løft, blev erstattet af det nye forarbejdningsanlæg.

Men efter kort tid viste det sig, at operatørernes sygefravær voksede markant…

CASE - Sjællandsk kommune - Belønningsplan

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Man besluttede at tage på et lederseminar, hvor man ville finde ud af hvordan opgaven skulle løses…

CASE - Kommune i Jylland - Processtrategi

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Plastemballage virksomhed - Ekspertstrategi

Det amerikanske selskab ønskede en vækststrategi, og havde den fornødne kapital til udviklingen af Plastemballage virksomhedens produktionsapparat.

Den nye direktør kunne se at der ikke var plads til at rumme visionerne for virksomhedens vækst i de eksisterende bygninger…

CASE - Fødevareproducent - Ekspertstrategi

Fødevareproducenten havde eksisteret i mere 50 år. Dette prægede virksomhedens hverdag.

Organisationen havde tillagt sig en ”her går det godt” attitude.

Lederne kom næsten aldrig i produktionen…

CASE - Telekommunikation - Projektstrategi

Virksomheden er underleverandør af specialprodukter til telekommunikationsbranchen.

Udviklingsafdelingen havde svært ved at levere nye produkter som kunderne ønskede…

CASE - Sjællandsk kommune - Linjeleder strategi

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Borgmesteren bad derfor kommunaldirektøren om et oplæg til besparelser…

CASE - Plastleverandør - Processtrategi

En leverandør af plastik produkter oplevede en faldende indtjening, og havde stigende kvalitetsomkostninger.

Produktionschefen besluttede i samråd med den administrerende direktør at vende de stigende kvalitetsomkostninger…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse