Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Få det til at ske

Implementering af forandring

Få det til at skeImplementeringen af forandringsplanen sikres bedst gennem engagement og deltagelse  af organisationen som forandringen vedrører.

Ny kultur, mål og milepæle, styring af kaos og lederskab

 • Sikre, at topledelsen og linieledelsen er med til at drive forandringen.
 • Ledelsesudfordringen er at sikre de nødvendige kompetencer hos    medarbejderne.
 • Løbende understøttelse og opfølgning på alle ledelsesniveauer.
 • Fokus på kortsigtede delmål frem for langsigtede visioner.
 • Sikre engagement fra vigtige interessenter.
 • Udvikle evne til forandring.
 • Håndtering af modstand
 • Uddannelse af linieledelse.
 • Generering af kortsigtede gevinster.
 • Planlægning af synlige præstationsforbedringer eller “sejre”.
 • Virkeliggørelse af disse sejre.
 • Synlig anerkendelse og belønning af de medarbejdere, som muliggjorde sejrene.