fbpx

Vælg side

VÆRKTØJER

ForandringsPLAN er en step by step handlingsorienteret projektplan som guider gennemførelsen af forandringen...
Forandringsparat - Start herHvordan Forandring

Ledelse af Forandring – Værktøjer

ForandringsPLAN – Individuel step-by-step plan

Individuel komplet forandringsplan

ForandringsPLAN gør det muligt for dig, virksomhedsledelsen og organisationens medarbejdere – individuelt – at gennemføre radikale såvel som løbende forandringer med succes.

Handlingsorienteret forandringsplan

ForandringsPLAN er en step by step handlingsorienteret projektplan som guider gennemførelsen af forandringen.

ForandringsPLAN arbejder med:

  • 5 forandringsfaser,
  • 6 fokusområder,
  • 18 nøgleområder og
  • mere end 100 forandringsværktøjer.

Forandringsmodellens struktur

Designmodul tilpasser implementeringen

ForandringsPLAN indeholder et designmodul som tilpasser hvordan din virksomheds forandring bedst implementeres og sikre læring og forankring af “Det nye” i organisationen.

Komplet konkret forandringsplan

ForandringsPLAN er forandringsledelsens komplette konkrete forandringsplan som:

  • identificerer forandringsmodstanden, hvorfor den opstår, hvem som er potentielle modstandere og deres vedvarende modstand.

  • formindsker risikoen, som modstand har mod en forandring, opbygger en kommunikations-, lærings- og belønningsplan som er samstemt med målene med forandringen.

  • er gennemprøvet i praksis, og omhyggeligt dokumenteret, som en yderst effektiv individuel metode og komplet værktøjskasse som skræddersyes til den enkelte virksomhed – og projekt.

  • guider organisationen gennem forandringens fem kerneudfordringer, således at organisationen selv kan håndtere forandring hurtige og effektivt.

 Fordele ved at bruge modellen Ledelse af Forandring®

ForandringsPLAN – Fem faset forandringsmodel

ForandringsPLAN indeholder efterfølgende 5 forandringsfaser:


Goere-det-vigtigt-A1. Gøre det vigtigt

Synliggøre den brændende platform. Sammen med topledelsen etableres et klart billede af forandringen for medarbejderne for derigennem at skabe fuld opbakning og accept.

Der synliggøres en positiv eller negativ krise – et billede som tegner behovet for forandringen, så alle opleve r den som nødvendig. Endelig skal endemålet og sammenhængen til de forretningsmæssige mål defineres og formidles.


Goere-det-parat-A2. Gøre det parat

Forberede forandringen; hvor de vigtige nøgleroller identificerer, etableringen af projektorganisation forberedes, og en identifikation af risiko og omkostninger ved forandringen.


Få-det-planlagt3. Få det planlagt

Planlægge forandringen, hvor der designes en projektplanen for forandringen som indeholder en ressource-, kommunikations-, lærings- og belønningsplan.


Få-det-til-at-ske4. Få det til at ske

Implementering af projektplanen sikres bedst gennem hele organisationens deltagelse. Sikre, at ledelsen top som linjeledere er med til at drive forandringen, og løbende understøtter og opfølger på alle ledelsesniveauer.

Ledelsens udfordring er at sikre de nødvendige kompetencer hos medarbejderne, løbende understøttelse og opfølgning på alle ledelsesniveauer med fokus på kortsigtede delmål frem for langsigtede visioner.


Få-det-til-at-holde5. Få det til at holde

Opbygning en forandringscyklus, sikre, at den nye tingenes tilstand forankres i organisationen. Udarbejder krav til beskrivelser af nye ansvarsområder, roller og kompetencer.

Samtidig skal projektet evalueres og sikre at erfaring og viden forankres i organisationen – således at der opbygges en forandringscyklus.

Share This
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT