KULTURANALYSE

Analyse af den aktuelle og den foretrukne kultur i organisationen...
Se eksempel på kultur fra kursus – Forandringsmetode

KULTURANALYSE

Analysens baggrund

[00:15:00] Ignorering af organisationskulturen – er kritisk i enhver forandringsproces. En kulturanalyse dykker dybere i problematikken omkring organisationskulturen.

Organisationskultur er de grundlæggende antagelser, som definerer hvilke ting som er vigtige, hvad der menes, og hvordan man følelsesmæssig kan reagere, og hvordan man konkret handler på forskellige situationer.

Kultur og virksomhedens værdier er centralt for moderne ledelsesforståelse. Det er kultur og værdier som binder virksomheden sammen.

Det er vigtigt at forstå, at der altid er en eller anden form for kultur i virksomheden, og at den kan påvirkes gennem hensigtsmæssige ledelsesmetoder.

Analysen indeholder

Ved væsentlige forandringer er det ofte en god idé at gennemføre en analyse af kulturen. En kulturanalyse sammenligner de nuværende holdninger i organisationen med de ønskede fremtidige holdninger.

En beskrivelse af den ønskede ny kultur er i sig selv en væsentlig dimension i et radikalt forandringsprojekt. Hvis der er stor afstand mellem Den Kendte kultur og Den Nye kultur, kan der være grund til at dele forandringen op i mindre projekter, hvis modstand skal reduceres.

Når et forandringsprojekt planlægges, bør ledelsen overveje, om Målgruppen for forandringen repræsenterer en stærk eller svag kultur.

Ledelsen skal også overveje, om forandringsprojektet er i harmoni med, eller i konflikt med den nuværende kultur.

En virksomheds kultur er baseret på de erfaringer, som medarbejderne har opbygget gennem årene. Medarbejder har bevist eller ubevist dannet sig en mening om hvordan organisationen fungerer.

  • Virksomhedens betydning i samfundet
  • Virksomhedens betydning for medarbejderne
  • Kundernes betydning
  • Samarbejde på tværs af organisationen
  • Ledelsens troværdighed
  • Adfærd, som belønnes
  • Adfærd, som straffes
  • Vores rutiner, ritualer og små indbyrdes aftaler

Analysen beskæftiger sig med 15 fokusområder

Analysen har 15 fokusområder som beskriver forskellige områder i organisationens funktioner og design.

Kulturanalysen

Det tager ca. 15 minutter pr. bruger, at måle den aktuelle og den foretrukne kultur i organisationen.

Analysen opdeles i 4 kategorier:

 1. Magtkultur – Magtorienteret organisation
 2. Personkultur – Personorienteret organisation
 3. Opgavekultur – Opgaveorienteret organisation
 4. Regelkultur – Roller & ansvar i organisationen

Ud fra svarene dannes et diagram med nuværende og ønskede fremtidige organisationskultur.

Ved at måle på forskellige dimensioner (eksempelvis: ledelse, medarbejdere, afdelinger) opnås indblik i de kulturforskelle der normalt er i en organisation.

Du kan efterfølgende se eksempler på indhold fra Forandringsmetode

(Værktøjet Kulturanalyse er på vej)

 • Formål anvendelse af værktøjer [04:00]
 • Instruktion hvordan du bruger analysen forandringsparathed [01:30]
 • Analysens fremgangsmåde [01:00]
 • Organisationskultur – Identifikation af forandring [07:01]

Tilmelding VÆRKTØJ-medlemskab

– prøv GRATIS i 7 dage…

…derefter kr. 120,- excl moms pr. måned.


VÆRKTØJ-medlemskab

ARTIKEL-, KOMPETENCE-medlemskab er inklusiv.

Et VÆRKTØJ-medlemskab giver adgang til analyseværktøjer, og guide hvordan værktøjerne bruges. Værktøjerne kan bruges sammen med de fleste andre forandringsmetoder.

Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Nyt indhold tilføres løbende hver uge.


Organisationskultur
Organisationskultur

Book et møde

– Hvilken uddannelse passer bedst til dig og din virksomhed?
 • Du får overblik over hvad du har brug for?
 • En samtale i ro og mag, hvor vi har tid til at se på dine udfordringer
 • Vores vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og om vi er de bedste til at hjælpe dig
BOOK ET MØDE
Eller ring på telefon 22 700 888