KONKURRENTANALYSE

Analysering af konkurrenceforholdene i branchen...
Se eksempler fra kursus - Nøgleroller & ansvar

KONKURRENTANALYSE

Analysering af konkurrenceforholdene i branchen

[00:00:08] Når du arbejder med strategiudvikling og eksekvering, skal du kende din virksomheds konkurrencesituationen og -position for at vælge den optimale strategi.

Når du skal lave en konkurrentanalyse kræver det, at du analyserer konkurrenceforholdene i branchen, herunder virksomhedens styrke i forhold til konkurrenterne, afhængigheden af leverandører, kunder m.v.

Mikael Porter’s brancheanalysemodel – Porters Five-Forces brancheanalysemodel – er den mest udbredte konkurrentanalyse.

Porters Five Forces – branche- & konkurrentanalyse – kan bruges på flere måder:

 • Overblik over konkurrencesituationen
 • Analysere virksomhedens nuværende branche
 • Analysere af en branche, som virksomheden overvejer at gå ind i
 • Smal analyse af virksomhedens egen position
 • Smal analyse af din virksomheds relationer til kunder og leverandører
 • Analyse af mulige trusler fra potentielle konkurrenter og substituerende produkter
 • Analysere din virksomheds position på markedet
 • Analysere hvilke kræfter der kan påvirke konkurrencesituationen

Analysen indeholder

Konkurrentanalysen give indsigt i forskellige dele af en branches konkurrencesituation:

 • Bestemmer de faktorer, der påvirker indtjeningsevnen: Porters Five Forces-analysen hjælper også med at forstå hvilke faktorer, som hindrer vækst eller indtjeningsevnen, og finde nye konkurrencefordele.
 • Hjælper med at tage bedre beslutninger om ekspansion eller udvidelse af virksomheds kapacitet: Hvis du overvejer, at udvide din virksomhed, på en eller anden måde, skal du kende hvilke konkurrencekræfter, der spiller ind i branchen, og hvordan konkurrencen kan påvirke din ekspansion. Porters Five Forces-analyse giver de nødvendige oplysninger, til at træffe de rigtige beslutninger, hvis man vil ind eller ud af en bestemt branche, eller hvilke faktorer som skal øges.
 • Kortlægger branchens styrker og svagheder, som kan bruges til at forme din virksomheds overordnede strategi: Ved at forstå, hvordan branchen fungere, og hvad der bestemmer markedets indtjeningsevnen, kan du udforme en strategi, som effektivt håndterer branches styrker og svaghederne.

På kurset lærer du

Konkurrentanalysen indeholder fem kræfter, som tilsammen danner overblikket over konkurrencestrukturen i en branche.

De fire elementer rundt om konkurrencesituationen midt i modellen, giver et nuanceret billede af konkurrencen i branchen.

Konkurrent og brancheanalyse kan indgå, og danne udgangspunkt, for virksomhedens strategiudvikling og strategivalg.

Når du bruger analysemodellen skal du være opmærksom på om analysen dækker hele branchen – og ikke den enkelte virksomheds konkurrencesituation. Det er også vigtigt, at branchen afgrænses både produktmæssigt og geografisk.

Branche- og konkurrentanalysen skal vurdere:

 • Hvor intens er konkurrencen er i branchen
 • Tendenser i branchen – hvor bevæger udviklingen sig hen
 • Hvor nemt er det, at starte i branchen
 • Hvad er indgangsbarriererne til branchen
 • Hvor stor er indtjeningspotentialet

Tilmelding VÆRKTØJ-medlemskab

– prøv GRATIS i 7 dage…

…derefter kr. 120,- excl moms pr. måned.


VÆRKTØJ-medlemskab

ARTIKEL-, KOMPETENCE-medlemskab er inklusiv.

Et VÆRKTØJ-medlemskab giver adgang til analyseværktøjer, og guide hvordan værktøjerne bruges. Værktøjerne kan bruges sammen med de fleste andre forandringsmetoder.

Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Nyt indhold tilføres løbende hver uge.


Porters Five Forces-Nye-konkurrenter

Hvordan bruges analysen

De fire elementer rundt om konkurrencesituationen midt i modellen, giver et nuanceret billede af konkurrencen i branchen.

Når man bruger analysen ser man først på kundernes og leverandørernes forhandlingsstyrke.

Efterfølgende gennemgår vi

 1. Kunder
 2. Leverandører
 3. Nye konkurrenter
 4. Produkt substitution
 5. Konkurrencesituationen i branchen
 6. Indgangs- og udgangsbarriere
 7. Konkurrencesituationen

Du kan efterfølgende se eksempler på indhold

 • Hvad kan konkurrentanalysen bruges til? [02:45]
VÆRKTØJSKASSE 1 - NØGLEROLLER & ANSVAR

Book et møde

– Hvilken uddannelse passer bedst til dig og din virksomhed?
 • Du får overblik over hvad du har brug for?
 • En samtale i ro og mag, hvor vi har tid til at se på dine udfordringer
 • Vores vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og om vi er de bedste til at hjælpe dig

BOOK ET MØDE

Eller ring på telefon 22 700 888