fbpx

Vælg side

Læringsstile & læringsmetoder

Hvilke læringspræferencer lærer du bedst med..
Forandringsparat - Start herHvordan Forandring

Om Læringsstile og læringsmetoder

læringsstileI USA har man siden 1970´erne forsket i hvordan man bedst lærer og husker nyt og vanskeligt stof.

De amerikanske professorer Dr. Rita Dunn og Dr. Kenneth Dunn fra St. John´s University i New York har udarbejdet en teori som tager udgangspunkt i, at alle har deres egen individuelle måde at lære på.

Den enkelte person har læringspræferencer som man lærer med. Disse læringspræferencer varierer fra person til person, og kan i en vis udstrækning ændres med tiden og læringsmiljøet.

Deres forskning er interessant, idet den går tæt på den enkelte elevs måder at lære på. Dunn og Dunn’s teori beskriver hvilke faktorer der har indvirkning på forskellige menneskers læring. På amerikansk kaldes begrebet “Learning Styles”, hvilket man på dansk kalder for læringsstile.

Definition af læringsstile

En personlig læringsstil består af en række biologiske, udviklingsmæssige og miljømæssige karakteristika, som gør, at nogle lærer bedre i bestemte læringsmiljøer og via visse læringsmetoder.

For andre kan et specifikt læringsmiljø og en bestemt læringsmetode være helt uden nogen som helst effekt.

Dunn og Dunns definition af “Learning Style”:

Læringspræferencer

Vi har alle vores særlige læringsmæssige styrker, hvilket Dunn og Dunn kalder for “strengths”. Disse styrker eller læringspræferencer er vigtige for os, når vi skal lære nyt og vanskeligt stof.

I disse lærings situationer er det væsentligt, at læringsmiljøet er indrettet på en sådan måde, at det tilgodeser netop den præference som er vores måde at lære på. Sker det, vil læring foregå lettere.

De Dunn og Dunn Læringsstil omfatter mindst 21 forskellige variabler, herunder hver enkelt ‘s miljø-, følelsesmæssige, sociologiske, fysiologiske og kognitive præferencer.

Læringsstile modellen

læringsstile
Læringsstil modellen i sin helhed indeholder følgende elementer:

 1. Lyd
 2. Lys
 3. Temperatur
 4. Design
 5. Motivation
 6. Udholdenhed / vedholdendhed
 7. Ansvarlighed
 8. Struktur
 9. Alene
 10. Par
 11. Små grupper
 12. Team
 13. Autoritet
 14. Variation
 15. Visuel / auditiv / kinæstetisk taktilt
 16. Mad og drikke
 17. Tidspunkt på dagen
 18. Behov for bevægelse
 19. Holistisk
 20. Analytisk
 21. Hjernedominans
 22. Impulsiv
 23. Refleksiv

Læringsstile modellen er opdelt i 6 grupper

Læringsstil modellen er opdelt i 6 grupper med hver deres elementer:

 • De psykologiske elementer: Kan du lide at arbejde med en opgave “trin-for-trin”? (analytiker) Eller foretrækker du fra starten, at du kan se formålet med opgaven og se dens helhed? (holist) Går du straks i gang med en ny opgave (impulsiv), eller foretrækker du at sidde at tænke opgaven igennem, inden du går i gang (refleksiv)?
 • De perceptuelle styrker: Lærer du bedst ved at lytte (auditiv), se – billede (visuel), læse (verbal) – røre (taktil), eller skal du helst bevæge dig – være aktiv (kinæstetisk), mens du lærer?

 • De fysiske elementer: Lærer du bedst med eller uden lyd, lys, mad og drikke? Skal der helst være koldt eller varmt i lokalet? Foretrækker du at sidde ved dit skrivebord eller at ligge på sofaen, når du læser lektier? Eller er det lige meget?
 • De følelsesmæssige elementer: Er du god til at motivere dig selv, når du skal lære noget vanskeligt? Er du god til at holde ud? Er du vedholdende? Føler du stort ansvar for dit arbejde? Har du behov for struktur, når du arbejder?
 • De fysiologiske elementer: Foretrækker du at småspise og drikke lidt, når du skal lære noget nyt og svært? Arbejder du bedst på bestemte tidspunkter af dagen? Skal du helst bevæge dig, mens du arbejder?
 • De sociologiske elementer: Arbejder du bedst alene eller i par? Arbejder du bedst i grupper, som I selv har valgt, eller i grupper som læreren har valgt? Arbejder du bedst, når din lærer eller en anden er i nærheden? Eller har du behov for en blanding (en variation)?

Læs relaterede artikler om læringsmetoder


Share This
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT