fbpx

Vælg side

Firma træning

Forandringsledelsens og medarbejdernes individuelle læreproces...
Forandringsparat - Start herHvordan Forandring

Forandringsledelse – Firma træning 

enkeltstående kursusØnsker du information om hvordan du integrerer forandringsledelse i din projektplan?

Har dit ledelses-team behov for enkeltstående kursus – at lære hvad forandringsledelse er og hvordan forandring håndteres?

Enkeltstående kursus

– Læring, når du har tid!

LÆRing er forandringsledelsens og medarbejdernes individuelle læreproces, hvor vi klæder medarbejderne og forandringsledelsen på til at håndtere forandringen.

I LÆRing uddanner vi forandringsledelsen – medarbejderne som arbejder med gennemførelsen af forandringen – til bedst at kunne gennemføre forandringen.

Hvordan bruges forandringsmodellerne, -værktøjerne, hvordan implementeres forandringsstrategien, og hvordan forankres viden i organisationen, ligesom vi certificerer personer som måske er på vej som Forandringsagent.

I LÆRing uddanner vi medarbejderne – som forandringen vedrører – til at forstå baggrunden for forandring og forandringeprocessen, herunder medarbejderens individuelle forandringsproces (transition).

En erfaren konsulenten arbejder som mentor individuelt med virksomhedens forandringsledelse, for at sikrer at de kritiske faktorer er adresseret, forøge kvaliteten, reducerer implementeringstiden og reducerer omkostningerne, både i kroner og i pine.

Forandringsledelse kursus

– Integration i organisationen

Forandringsmodel – Ledelse af Forandring – integreres i organisationen, som en styret handlingsorienteret step-by step projektplan, som fleksibel tilpasses virksomheden og det enkelte projekt.

kompetence trekant

Klik for større billede

LÆRing supporterer din forandring med:

  • Identifikation af forandringsprojektets ressourcer og opbygger overordnede projektplaner med prioritering og milestone.
  • Implementeringsplan og håndtering af kommunikations-, lærings- og belønningsplan.
  • Faciliterer og transformerer viden til interne forandringsagenter
  • Koordinerer med andre implementeringsagenter og projektteams om kritiske områder i forandringsprocessen.

Blended Learning og personlige mentor

– Forandringsledelse kursus

For en optimal individuel læringsproces bruger vi Blended Learning. Blended Learning er et workshop forløb med en række forskellige varierende læringsmoduler, der tilsammen udgør et læringsforløb med målbar effekt.

På den enkelte workshop – enkeltestående eller sammensatte workshops – arbejder du konkret med din virksomheds forandring.

blended learning mentor

Klik for større billede

Hvert læringsmodul i workshoppen består af tre læringsfaser.

  • Først den enkelte konkrete læring.
  • Så kobles læringen op på en konkret konsulent case, hvor du bruger læringen i praksis.
  • I den sidste læringsfase bruger og arbejder du med det lærte på din egen virksomhed forandringsprojekt.

Gennem hele læringsforløbet kan du vælge, at få vejledning og tilbagemelding fra din personlige mentor som er knyttet til dit projekt.

blended learning forløb

Klik for større billede

Blended Learning er en kombination af e-Learning, face-to-face møder, personlige video konferencer, og en personlig mentor som er tilknyttet til dig og dit projekt – som gennem hele læringsforløbet guider og rådgiver dit forandringsprojekt og læringsforløb.

Læringsforløbet understøttes af et elektronisk forandringsnetværk med diskussionsfora, Webinar, chat-rooms og en omfattende VIDENBANK med specifikke artikler, video, case, Webinar præsentationer, værktøjer og bøger om den konkrete forandring som du arbejder med.

Forandringsledelse kursus 

– Konkret forandringskompetence

faser læring

Metode Workshop

1. Metode Workshop

Balanced Scorecard er et selvstændigt og yderst effektivt forandringsværktøj som bliver endnu mere effektiv, hvis der tages højde for de menneskelige aspekter som påvirkes i forandringsprocessen. Forandringer gennemføres nemmere ved målstyring og en effektiv forandringsmodel.

Forandrings Workshop

2. Forandrings Workshop

Workshop som udvikler et effektivt forandrings- og projektteam. Identificerer unikke organisations- og modstandsbarrierer og hjælper projektteamet med at planlægge handleplaner som sikre en succesfuld implementering af forandringen.

Plan Workshop3. Plan Workshop

Fokuserer på forandringsstrategien og -taktikken og på deltagernes konkrete projekter herunder behovet for at kunne gennemføre en effektive forandring.

 Ledelse Workshop4. Ledelses Workshop

Workshop som er designet for top- og mellemlederen (opgavestiller og initiativtager), som ønsker at forstå værdien af Ledelse af Forandring og hvordan forandringsledelsen som kernekompetence kan medvirke til at sikre virksomhedens konkurrenceevne. Ledelsesgruppen bliver indført i Ledelse af Forandring som en effektiv metode til gennemførelsen af virksomhedens forandringer.

Certificerings Workshop

5. Certificering

Tre avancerede workshops for professionelle udøvere af net2change – Ledelse af Forandring.

Certificeringsmodulerne er designet til at udvikle forandringslederens færdigheder og håndtering af net2changes – Ledelse af Forandring, dens metoder, værktøjer og strategier. Certificeringen er tilegnet mellemledere, eksterne konsulenter, ledere af forandringsteamet som gennemfører større eller mindre forandringsprojekter.

Certificerings programmerne tilbydes personer som ønsker at facilitere eller undervise i net2change – Ledelse af Forandring, eller som ønsker at være net2change konsulent.

e-Learnig Kursus

6. e-Learning kursus

e-Learning’s kursus er en fleksibel og økonomisk tilgang til principperne for net2change – Ledelse af Forandring. Der arbejdes med den grundlæggende forståelse af hvad forandring er, hvad der ligger bag forandringen og hvordan forandringen håndteres.

e-Learning kursus er en introduktion og en mulighed for opbygning af lærings- og praktik-kompetence for brugere som er ansvarlige for gennemførsel af forandringer.

Share This
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT