Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Lederuddannelse – uddannelse forandringsledelse

Lederuddannelse – Ledelse af Forandring – en forandringsguide

lederuddannelseVi ved at 90 procent af alle virksomheder fejler når de skal implementere deres strategier. Vi ved også, at det kun er 34 procent af alle forandringsprojekter som er succesfulde.

Derfor er der behov for en høj grad af forandringskompetence i organisationerne – en organiseret lederuddannelse.

Via forandringsmodellen Ledelse af Forandring tilføres din organisation praktisk viden, læring og forståelse om forandring og forandringsledelse via fire sammenhængende valgfrie elementer: Rådgivning, Læring, Netværk, Planlægning på individuel-, gruppe-, og organisationsniveau.

Lederuddannelse – Ledelse af Forandring – individuel og effektiv forandringsmodel

lederuddannelse

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring er en guide – ikke en kogebog. Ledelse af Forandring, er en effektiv forandringsmodel og lederuddannelse som arbejder med række metoder – 18 nøgleområder og mere end 350 forandringsværktøjer – som gør det muligt for dig, din virksomheds forandrings-team og organisationens medarbejdere – individuelt – at gennemføre radikale såvel som løbende forandringer.

Lederuddannelse – Skræddersyet forandring

Du opnår et skræddersyet forandringsforløb og lederuddannelse, som efter din virksomheds behov, sikre en sammenhængende succesfuld forandringsproces, og forankring af viden om forandring, på alle niveauer i organisation.

Du vælger selv, hvordan du ønsker at kombinere og gennemføre forandringen

blended learning forløb

Du vælger selv, hvordan du og din organisation ønsker at gennemføre forandringen – din lederuddannelse

Ønsker du selv at gennemføre forandringen, eller ønsker du at kombinere din gennemførsel med sikkerhed og rådgivning fra erfarne konsulenter, eller ønsker du blot adgang til de mange forandringsværktøjer som Ledelse af Forandring tilbyder, eller ønsker du at blive certificeret som forandringsagent?

Iscenesætter forandring indefra…

Men det er dig og din organisation som gennemfører forandringen – vi rådgiver, lærer, netværker, planlægger din lederuddannelse og giver dig adgang til Ledelse af Forandringens mange værktøjer.

Lederuddannelse – Ledelse af Forandring – fleksibel forandringsmodel

blended learning mentor

Ledelse af Forandring er en forandringsmodel, med en række metoder og værktøjer, en lederuddannelse.

Gennem fire elementer uddannes din virksomheds ledelse og organisationens medarbejdere  – individuelt – til at gennemføre radikale såvelsom løbende forandringer med succes…

De 4 fire elementer hvor du får uddannet ledelsen og medarbejderne

RÅDGIVNINGRÅDgivning

En erfaren konsulent arbejder som en integreret del af virksomhedens forandringsledelse og supporterer forandringsprojektet i alle faser. Vi har fokus på implementeringen af forandringen, men arbejder også med forandringsstrategien og forsyner ledelsen med taktiske planer som supporterer implementeringen.

Du vælger selv hvor meget konsulent-hjælp du ønsker. Ønsker du en erfaren konsulent til analysearbejdet, eller ønsker du selv at gennemføre analyserne og derfor kun har brug for værktøjerne, eller ønsker du at gennemføre det praktiske og kun få hjælp til analyser og konklusioner?

MERE INFORMATION OM RÅDGIVNING

LÆRING

LÆRing

LÆRing er forandringsledelsens og medarbejdernes individuelle læreproces – vi klæder medarbejderne og forandringsledelsen på til at håndtere forandringen – en lederuddannelse.

Vi uddanner forandringsledelsen – medarbejderne som arbejder med gennemførslen af forandringen – til bedst at kunne gennemføre forandringen, og hvordan forandrings- modellerne og værktøjerne bruges på virksomheds forandring. Hvad enten det er en større eller en mindre forandring.

For en optimal individuel læringsproces bruger vi Blended Learning som består af e-Learning og løbende kontakt til din personlige mentor.

tom-233x80Blended Learning er et personligt workshop forløb med en række forskellige varierende læringsmoduler og elektroniske face-to-face møder med din personlige mentor, der tilsammen udgør et læringsforløb med målbar effekt.

MERE INFORMATION OM UDDANNELSE

NETVÆRKNETværk

DIT NETVÆRK – til viden om forandring giver dig adgang til et personligt netværk af forandringsledere, projektledere, forandringsagenter, konsulenter og teams som alle arbejder med gennemførsel af forandringer.

DIT NETVÆRK er et elektronisk forandringsnetværk med bl.a. FORUM, blog og Webinarer, og ERFA-grupper hvis du ønsker casebaseret læring og at bearbejde konkrete problemstillinger, og videndeling med de øvrige deltagere i gruppen – i personlig mødeform.

Du tilbydes 4 medlemskaber: BASIS og PROFIL som er GRATIS. VIDENBANK og ERFA-grupper – som har kontingent.

MERE INFORMATION OM NETVÆRK

PLANPLAN

ForandringsPLAN indeholder en step-by-step handlingsorienteret projektplan som guider gennemførslen af forandringen. ForandringsPLAN arbejder med 18 nøgleområder og mere end 100 forandringsværktøjer.

ForandringsPLAN indeholder et designmodul som tilpasser hvordan din virksomheds forandring bedst implementeres og sikre læring og forankring af “Det nye” i organisationen.

MERE INFORMATION OM VÆRKTØJER  

Kort præsentation af Forandringsmetode til viden om forandring