UDDANNELSESFORLØB

Individuel uddannelse – præcis når det passer dig!

Individuel uddannelse

Et uddannelsesforløb eller løsningsorienteret uddannelse, med din personlige mentor…

Personlig uddannelse – forandringsledelse

Et individuel løsningsorienteret uddannelsesforløb, med en fast tilknyttet mentor, præcis når det passer dig!

Uddannelsesforløbet guider dig gennem et læringsforløb, og din gennemførsel af forandringsopgaver.

Du vælger fleksibelt uddannelsesforløb, og hvor meget hjælp du ønsker.

Uddannelsesforløb – forandringsledelse

 • Individuel uddannelse
 • Team uddannelse
 • Virksomheds uddannelse

Løsningsorienteret læringsforløb – eksempler

 • Konsulentanalyse forandringsparathed – Analysen sikrer, at du kender din virksomheds stærke og svage sider, når det gælder gennemførsel af forandring, og sikrer en vedvarende konkurrenceevne.
 • Etablering af forandringsteam – Den praktiske etablering, hvordan forandringskompetencen udvikles, forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad – når forandring skal gennemføres.
 • Konsulentanalyse modstand mod forandring – Identifikation af modstand mod forandring, risikoen og de økonomiske konsekvenser, som forandringen har for virksomheden.
 • Etablering af forretningsmodel som er efterspurgt og som skaber værdi – Konsulentanalysen afklarer din virksomheds forretningsgrundlag, og analyserer organisationsstruktur, -processer, -kultur og -medarbejdere.
 • Kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan – Når forandringen skal implementeres, har du brug for hjælp til en kommunikationsplan, læringsplan og belønningsplan, som sikre at målet er klart og forandringen er reel, og at det kommunikeres, læres og belønnes.

Med et uddannelsesforløb får du

 • Hurtig kontakt til din personlige mentor på netop dine præmisser, og adgang til mødebooking med prioritet.
 • Løsningsorienteret rådgivning som tager udgangspunkt i din konkrete situation og udfordringer, du oplever som forandringsleder.
 • Din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – som du har kontakt med senest dagen efter din henvendelse.

Et uddannelsesforløb kan bruges til

Guide – hvordan en konkret forandring gennemføres

Har du som leder brug for at kombinere din gennemførsel af forandring med sikkerhed og rådgivning fra erfaren konsulent.

Løbende kombinerer du rådgivningen fra en erfaren Management konsulent om dit analysearbejde og din implementering af forandringen.

Etablering af engagement og motivation når forandring skal gennemføres

Hvordan motiverer og engagerer du, når en forandring skal gennemføres.

Identifikation af nøgleroller og ansvar

Hvordan etablerer du en forandringsparat organisation, og et forandringsteam.

Hvordan involveres ledelsen, og hvordan sikres, at der er vilje til stede, og ledelsen understøtter forandringerne.

Hjælp til analyse og forandringskonklusioner

Ønsker du at gennemføre implementeringen, og det praktiske, og kun få hjælp til analyser og konklusioner?

Udvikling af forandringsevne som kompetence – in house

Ønsker du at etablere forandringsledelse som en kompetence in house i virksomheden. Du ønsker hjælp til etablering af virksomhedens vedvarende konkurrenceevne.

Vi hjælper med den praktiske etablering og udvikling af kompetencen, og en forståelse af roller og ansvar, og hvem gør hvad når forandring skal gennemføres.