UDDANNELSE RÅDGIVNING VÆRKTØJER

Overførsel af viden til dig og din organisation – hvordan forandring gennemføres…

Uddannelse forandringsledelse

Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandringer. 

Kommunikation – Coaching – Sponsor, som sikre ressourcer – Træning.

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® uddanner den enkelte medarbejder og organisationen – til at kunne gennemføre succesfulde forandringer. Ledelse af Forandring® tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.

Undervisningen foregår online.

Online uddannelse

Vi uddanner ledere og medarbejdere til selv at håndtere forandring…

Uddannelse forandringskompetence

Forandringskompetence er organisationens evne til at håndtere forandringer igen og igen.

Gennem hele det praktiske lærings- og uddannelsesforløb guides og supporteres dit team i organisationen – af en erfaren personlige mentor – gennem alle forandringsprojektets faser. Uddannelsen af teamet starter med et virksomhedsgrundkursus – Workshoppen Ændringstrategi, som kan udbygges med forskellige kompetencegivende uddannelser. 

Du har forskellige muligheder for etablering af forandringskompetencen i organisationen.

Online team workshop forløb

Vi hjælper med den praktiske uddannelse af forandringskompetence i organisationen…

Etablering af forandringsteam

Vi hjælper med etablering af et forandringsteam i organisationen…

Værktøjer forandringsparathed

Forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld.

Inden du igangsætter en forandring er det nødvendig at analyserer hvilke barrierer og løftestænger der findes i organisationen. Overblikket sikre at man i tide kan forberede hvilke handlinger, som skal håndtere barriererne, og hvilke løftestænger som kan udnyttes til at sikre forandringens gennemførsel.

Online analyseværktøjer

Planlægning og analyse af din forandring er grundlaget for en succesfuld forandring…

Klippekort forandringsguide

Et klippekort giver dig direkte rådgivning eller løsningsorienteret rådgivning, med din personlige konsulent, præcis når det passer dig!

Gennem hele forløbet har du mulighed for, at din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – arbejder som en integreret del af virksomhedens forandringsteam, og supporterer forandringsprojektet i alle faser.

Online direkte rådgivning i forandringsledelse

Online løsningsorienteret rådgivning