PROJEKTLEDELSE

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes…

Projektledelse

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes

Vores projektleder kurser afholdes i hold af 15 personer med en kombination af undervisning, projektleder case og støttende mentorforløb.

Deltagerne kommer fra forskellige virksomheder og organisationer. Undervisningen foregår online.

Uddannelsen omfatter både den nye og kommende projektleder, den erfarne projektleder, projektdeltagere, projektchefer og de øverste ansvarlige for projektledelse i organisationen.

Vores projektleder kurser og uddannelser tager udgangspunkt i både de personlige, ledelsesmæssige, og de faglige og styringsmæssige kompetencer.

Uddannelsen har fokus på medarbejdernes accept af forandringen, modstand mod forandring, brug af analyseværktøjerne – hvordan gør man det – og ikke de normale projektlederkompetencer.

Du har tid til, at fordøje og lagre den nye viden, og de nye færdigheder og opleve, erfare og acceptere læringen før der skabes en varig læring, og at du er i stand til at gennemføre ændring af adfærd.

Iscenesætter forandring

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes, og det er din organisationen som iscenesætter forandringen og som skaber en vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

Vi taler om projektlederen som Forandringsagent, som dirigerer forandringens interessenter: ledelsen, medarbejderne og influenserne. Forandringsagenten iscenesætter forandringen, hvem skal spille hvilke roller i forandringen, og hvordan spilles de forskellige roller, med hvilke budskaber.

Forandringsagenten lærer at bruge de forskellige analyseværktøjer, som sikrer at forandringens forskellige elementer altid er veldokumenteret.

Forandringsagenten skal f.eks. instruere afdelingslederen eller den administrerende direktør, hvorfor, hvornår og med hvilke budskaber han / hun skal ”op på ølkassen”, fordi der i forandringsprocessen er opstået et rygte, som hvis det ikke håndteres øjeblikkelig, vil skabe modstand og bremse forandringen effektivt.

Online undervisning

Selve undervisningen består af online læringsmoduler, som har en varighed på ca. en time.

Modulerne udgives enkeltvis med to ugers mellemrum og er en blanding af teori og praksis, hvor du lærer hvordan du udfører de enkelte opgaver.

Konsulentcase

Efter hvert læringsmodul afprøver du hvad du har lært på konsulentcasen Connection Online. Her kigger du over skulderen på et konsulent-team og ser hvordan de arbejder i virksomheden Connection Online.

I konsulentcasen vil du få nogle opgaver, som du skal udføre til næste modul.

Eget projekt

Til sidst bruger du analyseværktøjerne, og hvad du har lært – på dit eget projekt.

Online fælles møde

Efter hver onlinemodul, afholder vi et online mentormøde, hvor du og de andre deltager i fælles forum kan stille spørgsmål til det aktuelle modul.

Personlig mentor

I analysearbejdet af dit eget projekt, har du løbende adgang til en 1-til-1-session med ”din personlige mentor” – hvor vi sammen arbejder med dit forandringsprojekt.

Online uddannelse