ANALYSE-VÆRKTØJER

Analyseværktøjer som sikre overblik – om hvilke handlinger som skal håndteres…

Analyseværktøjer forandringsparathed

Forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld

Inden du igangsætter en forandring er det nødvendig at analyserer hvilke barrierer og løftestænger der findes i organisationen.

Overblikket sikrer, at man i tide kan forberede hvilke handlinger, som skal håndtere barriererne, og hvilke løftestænger som kan udnyttes til at sikre forandringens gennemførsel.

Overordnet analyserer vi, balancen mellem på den ene side organisationens evne til at gennemføre den nødvendige forandring, og på den anden side de følelsesmæssige, personlige omkostninger for den enkelte medarbejder, og de økonomiske omkostninger for hele virksomheden.

Vælger medarbejderne at accepterer forandringen?

Succesfulde forandringsprojekter er en balance mellem behovet for forandring, virksomhedens evne og vilje til at foretage forandringen, og valg af løsning på den ene side og på den anden side den enkelte medarbejders vurdering af hvilken værdi har forandringen for mig og virksomhedens vurdering af dens økonomiske gevinster.

“Summen” af venstresiden skal groft sagt overstige højresiden, for at forandringen lykkes.

Analyseværktøjerne bruges når forandringen planlægges, under forandringen og efter forandringen.

Du vælger:

  • Hjælp til konklusioner af analyserne
  • Gør-det-selv analyser
Analyseværktøjer forandring

Online analyseværktøjer forandringsparathed