KURSER FORANDRINGSLEDELSE

Overfører viden hos dig, din organisation, om gennemførsel af forandring…

Kurser forandringsledelse

Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandringer. 

Kurser forandringsledelse er en online kombination af undervisning, konsulentcase og støttende mentorforløb.

Undervisningen foregår online.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® giver dig adgang til viden om hvordan forandring gennemføres med succes.

Metoden har fokus på læreprocessen som forankrer viden hos dig, din organisation, og gennemførsel af dit forandringsprojekt.

Du har tid til, at fordøje og lagre den nye viden, og de nye færdigheder og opleve, erfare og acceptere læringen før der skabes en varig læring, og at du kan gennemføre ændring af adfærd.

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes, og det er din organisationen som iscenesætter forandringen og som skaber en vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

Du lærer at bruge de forskellige analyseværktøjer, som sikre at forandringens forskellige elementer altid er veldokumenteret.

Online undervisning

Selve undervisningen består af online læringsmoduler, som har en varighed på ca. en time.

Modulerne udgives enkeltvis med to ugers mellemrum og er en blanding af teori og praksis, hvor du lærer hvordan du udfører de enkelte opgaver.

Konsulentcase

Efter hvert læringsmodul afprøver du hvad du har lært på konsulentcasen Connection Online. Her kigger du over skulderen på et konsulent-team og ser hvordan de arbejder i virksomheden Connection Online.

I konsulentcasen vil du få nogle opgaver, som du skal udføre til næste modul.

Eget projekt

Til sidst bruger du analyseværktøjerne, og hvad du har lært – på dit eget projekt.

Online fælles møde

Efter hver onlinemodul, afholder vi et online mentormøde, hvor du og de andre deltager i fælles forum kan stille spørgsmål til det aktuelle modul.

Mentorforløb

I analysearbejdet af dit eget projekt, har du løbende adgang til en 1-til-1-session med ”din personlige mentor” – hvor vi sammen arbejder med dit forandringsprojekt.

Online uddannelse