Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Hvordan gør vi

Hvordan gennemføres forandring?

Vi iscenesætter forandring…

…i samspil med den private- og offentlige virksomheds organisation.

Vi har fokus på støtte, hvordan du og din virksomhed selv implementerer og gennemfører forandringer succesfuld – Ledelse af Forandring støtter og iscenesætter forandring.


Ledelse af Forandring er viden om:

  • hvad der ligger bag forandring,
  • hvordan implementeringen af forandringen gennemføres succesfuld og
  • hvordan overførsel og forankring af viden sker til virksomhedens organisation.
  • hvordan organisationen og implementeringen støttes succesfuld.

Vi har udviklet forandringsmodellen Ledelse af Forandring som er en række konkrete modeller, metoder og værktøjer, som gør det muligt for dig og din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale forandringer såvel som løbende tilpasninger.

Ledelse af Forandring sker på individuel-, gruppe- og organisationsniveau, og støtter og supportere implementeringen individuelt og løbende.

Ledelse af Forandring hjælper med iscenesættelse af forandring:

  • ledelsen – og de medarbejdere som gennemfører forandringsprojektet – i private som offentlige virksomheder, med at forstå og håndtere risici og udfordringer i en hvilken som helst forandring.
  • virksomhedens forandrings-teams med at identificere de medarbejdere i organisationen som forandringen vedrører og deres personlige årsager til at yde modstand mod forandringen.
  • med hurtigt og effektivt, at afbøde modstanden mod forandring som organisationen og den enkelte medarbejder har.
  • med accelereringen af organisationens accept af ny adfærd som forandringen kræver.
  • med at sikre, gennem planer, forankringen af den nye viden i organisationen.
  • med at uddanne forandringsagenter, til selvstændigt at kunne gennemføre succesfulde forandringer, således at organisationen bliver i stand til at gennemføre projekter uden støtte fra net2change.Iscenesættelse af forandring

Organisationen tilføres viden om forandring

Vi tilbyder Ledelse af Forandring gennem læring, rådgivning, netværk, praktisk håndtering og implementering af forandringer, som gør deltagerne i stand til at planlægge og gennemføre virksomhedens egne forandringer, uanset forandringens omfang og kompleksitet.

Organisationen tilføres praktisk læring om teknikken og håndværket bag en succesfuld gennemførelse af forandring – Ledelse af Forandring – iscenesættelse af forandring.

Kort præsentation af Forandringsmetode til viden om forandring