Hvordan gør vi

Ledelse af Forandring® støtter iscenesættelse af forandring... Forandringsparat - Start herHvordan Forandring

Iscenesættelse af forandring

– Hvordan gennemføres forandring?

Vi iscenesætter forandring…

…i samspil med den private- og offentlige virksomheds organisation.

Vi har fokus på støtte, hvordan du og din virksomhed selv implementerer og gennemfører forandringer succesfuld – Ledelse af Forandring® støtter og iscenesætter forandring.

Ledelse af Forandring®

…din adgang til viden om forandring

Projekter, faser, kompetencer og organisationer er forskellige.

Vælg fleksibelt hvordan forandring, og læring, gennemføres succesfuldt:

 • Ønsker du selv at gennemføre forandringen?
 • Ønsker du at kombinere gennemførsel med sikkerhed og rådgivning?
 • Ønsker du et mix af gør-det-selv og konsulent?

Vi har udviklet forandringsmodellen Ledelse af Forandring® som er en række konkrete modeller, metoder og værktøjer, som gør det muligt for dig og din virksomheds eget forandrings-team, at implementere radikale forandringer, såvel som løbende tilpasninger.

Ledelse af Forandring® sker på individuel-, gruppe- og organisationsniveau, og støttes af en erfaren forandringskonsulent (mentor) gennem hele forandringsprocessen.

Ledelse af Forandring® hjælper med iscenesættelse af forandring:

 • ledelsen – og de medarbejdere som gennemfører forandringsprojektet – i private som offentlige virksomheder, med at forstå og håndtere risici og udfordringer i en hvilken som helst forandring.
 • virksomhedens forandrings-teams med at identificere de medarbejdere i organisationen som forandringen vedrører, og deres personlige årsager til, at yde modstand mod forandringen.
 • med hurtigt og effektivt, at afbøde modstanden mod forandring, som organisationen og den enkelte medarbejder har.
 • med accelereringen af organisationens accept af ny adfærd – som forandringen kræver.
 • med at sikre, gennem planer, forankringen af den nye viden i organisationen.
 • med at uddanne forandringsagenter, til selvstændigt at kunne gennemføre succesfulde forandringer, således at organisationen bliver i stand til at gennemføre projekter uden støtte fra net2change.

Organisationen tilføres viden om forandring

Vi tilbyder Ledelse af Forandring® gennem læring, rådgivning, netværk, praktisk håndtering og implementering af forandringer, som gør deltagerne i stand til at planlægge og gennemføre virksomhedens egne forandringer, uanset forandringens omfang og kompleksitet.

Organisationen tilføres praktisk læring – om teknikken og håndværket – bag en succesfuld gennemførelse af forandring – Ledelse af Forandring® – iscenesættelse af forandring.

1. Hvor og hvordan foregår forandring og uddannelse?

Alt foregår online

Blended Learning

 Klik for større billede

Undervisningsmateriale

 • Læringsmaterialet
 • Analyseværktøjer
 • Case materiale og værktøjer
 • Test og quiz

Eget projekt

 • Værktøjer
 • Egne analyse rapporter
 • Konsulent analyse

Møder

 • Personlige møde
 • Klasseundervisning
 • Webinar
 • Teammøder

Status

 • Statusrapporter forandringsprojekt
 • Fremdrift på læring

2. Hvordan foregår et forandringsprojekt forløb

Vi tilbyder følgende projektforløb:

Åbne projektforløb

Åbne projektforløb. Du vælger selv, hvordan du og din organisation ønsker at gennemføre forandringslæringsforløbet:

 • Ønsker du selv at gennemføre forandringen,
 • ønsker du at kombinere din gennemførsel med sikkerhed og rådgivning fra erfarne konsulenter,
 • eller ønsker du blot adgang til de mange forandringsværktøjer som Ledelse af Forandring tilbyder,
 • eller ønsker du at blive certificering som forandringsagent?

Firmaprojektforløb

Firmaprojektforløb integrerer Ledelse af Forandring®  i organisationen, som en styret handlingsorienteret step-by step projektplan, som fleksibel tilpasses virksomheden, og det enkelte projekt.

Firmaprojektforløbet supporterer din virksomheds forandring med:

 • Identifikation af forandringsprojektets ressourcer, og opbygger overordnede projektplaner med prioritering og milestone.
 • Implementeringsplan og håndtering af kommunikations-, lærings- og belønningsplan.
 • Faciliterer og transformerer viden til interne forandringsagenter.
 • Koordinerer med andre implementeringsagenter og projektteams, om kritiske områder i forandringsprocessen.

Projektledelse

Projektledelse som også skal gennemføre forandringer, tager udgangspunkt i virksomhedens behov, og tilrettelægger projektlederuddannelsen, i tæt kobling til dine praktiske projekter. Projektlederuddannelsen indeholder tre certificerings faser:

 • Forandringsagent – certificering niveau 1
 • Master – certificering niveau 2
 • Net2change Master – certificering niveau 3

Personlig mentor

Personlig mentor klæder medarbejderne og team på, til at håndtere forandringen. Workshoppen medarbejder træning, er medarbejdernes individuelle læreproces – hvor medarbejderne klædes på til at håndtere forandringen, hvordan forandring kan gennemføres, og viden og forståelse af forandringsprocessen.


Personlig mentor

Personlig mentor forløb, vælger du, hvordan du og din organisation ønsker, at gennemføre forandringslæringsforløbet:

 • Ønsker du selv at gennemføre forandringen,
 • ønsker du at kombinere din gennemførsel med sikkerhed og rådgivning fra erfarne konsulenter,
 • eller ønsker du blot adgang til de mange forandringsværktøjer som forandringsmetoden tilbyder,
 • eller ønsker du først at blive certificering som forandringsagent?

Gennem hele forandringsprocessen – hvad enten det er en kortvarig læreproces eller et længere varende forandringsprojekt –  støtter din personlige mentor, som er en erfaren forandringskonsulent, forandringsprocessen.


Rådgivning

 • Forandringsdimensionen – er projektet i balance mellem, på den ene side organisationens evne til at gennemføre den nødvendige strategi, og på den anden side de følelsesmæssige, personlige omkostninger for den enkelte medarbejder, og de økonomiske omkostninger for hele virksomheden.
 • Workshoppen Forandringsstrategi indarbejder, gennemarbejdet og integrerer Ledelse af Forandring® i forandringsprojektet. Forandringsstrategien øger effektiviteten af læring, kommunikation og belønningssystemer, reducerer projektomkostningerne, forbedre tid og økonomi, og mest vigtig – en forandringsstrategi som adresserer forandringsmodstanden i organisationen – før projektet er startet.
 • Projekt Gennemgang er designet til projektteamet, og det konkrete projekt. Vi arbejder med det konkrete forandringsprojekt: Hvor befinder det sig – hvor er aktiviteterne tilstrækkelige, og hvor det er nødvendigt at korrigere, således at projektet kan gennemføres med succes. Projektteamet udarbejder en komplet handleplan, som step by step mobiliserer organisationen, i et effektivt forandringsprojekt.
 • Ledelse af Forandring er en workshop specielt til topledelsen og ledelsesgruppen, som ønsker at forstå værdien af hvordan man arbejder med ledelseskompetence, hvordan den bruges, hvordan man skaber resultater, hvordan virksomheden etablerer vedvarende konkurrencefordele, og sikre en højere og mere effektiv gennemførselsprocent af virksomhedens forandringsprojekter.
 • Workshoppen Forandringsevaluering er specielt til topledelsen og ledelsesgruppen, som ønsker at forandringen forbliver vedvarende efter projektets afslutning, gennem en aktiv Ledelse af Forandring® i den nye organisation, og en systematisk planlægning af nye forandringer, ved hjælp af effektiv projektstyring og opfølgning.
 • Executive Mentor når du som leder har brug for coaching, rådgivning og vejledning, omkring gennemførsel af en konkret forandring. Rådgivningen tilpasses individuelt.

3. Læringsmetode

Blended Learning som undervisningsform, er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser. Blended Learning – læreprocessen, har vide rammer for din personlige indlæring – blandt andet ved, at du som deltagerne får mulighed for selv at afprøve og arbejde med, det indlærte på din egen virksomheds konkrete projekter.

Læringsforløbet bruger 70:20:10

 • 10 procent formel læring – kursus og træning
 • 20 procent sidemandsoplæring fra mentoropgaver
 • 70 procent fra egne projekter i organisationen

e-Learning

Alsidig, brugervenlig, effektive og konkret lærings og case baseret læringsmetodikker, designet med grafik, videoklip og supplerende artikler.

 • Hvert enkelt læringsmodul indeholder læringen, hvor stoffet serveres konkret som envejskommunikation for dig som kursist.
 • Hvert modul afsluttes med en test. Viden du har lærte i modulet overføres til en konkret konsulent case, hvor du som konsulent arbejder med, hvordan det lærte bruges i praksis.
 • Efterfølgende bruges modullæringen på dit eget projekt og virksomhed, herunder skriftlig udarbejdelse af konkrete projektområder, som vedrører det lærte.
 • De skriftlige praktiske opgaver, vedrørende dit eget forandringsprojekt, sendes elektronisk til din personlige mentor.
 • Du får feedback fra din mentor, som lægges online på din personlige ”min uddannelse” rapporter.

Indlæringen sker via Blended Learning, som kombinerer de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb, og som sikrer optimale praktiske resultater og indlæring.

Connection Online forandringscase

I casen Connection Online ser du hvordan organisationen arbejder. Du følger 8 personer i deres arbejde med gennemførsel af mange forskellige forandringer samtidig.

Du lærer den enkelte medarbejders ansvar og håndtering af forandring, og hvordan mentoren fra net2change samarbejder og fungerer.

 

Se video – Hvordan samarbejder og fungerer Mentoren med Connection Online?

Se video – Hvordan arbejder ledelsesgruppen i Connection Online med forandring?

Personlig mentor

Med fastsatte intervaller mødes du virtuelt med din personlige mentor, omkring dit konkrete forandringsprojekt.

 • Projektforløbet er din personlige projektplan, som styrer hvilke praktiske opgaver, som skal laves i perioden frem til næste mentorkontakt.
 • I hele perioden, kan du altid få kontakt med din mentor, hvis der er områder, som skaber problemer.
 • Du kan også kommunikere med andre – som alle arbejder med forandringsledelse – via forandringsnetværket som er integreret i e-Learning modulet.
Share This
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT