Hvordan gør vi

Ledelse af Forandring® støtter iscenesættelse af forandring...
Forandringsparat - Start herHvordan Forandring

Iscenesættelse af forandring

– Hvordan gennemføres forandring?

Vi iscenesætter forandring…

…i samspil med den private- og offentlige virksomheds organisation.

Vi har fokus på støtte, hvordan du og din virksomhed selv implementerer og gennemfører forandringer succesfuld – Ledelse af Forandring® støtter og iscenesætter forandring.

Ledelse af Forandring® er viden om:

  • hvad der ligger bag forandring,
  • hvordan implementeringen af forandringen gennemføres succesfuld og
  • hvordan overførsel og forankring af viden sker til virksomhedens organisation.
  • hvordan organisationen og implementeringen støttes succesfuld.

Vi har udviklet forandringsmodellen Ledelse af Forandring® som er en række konkrete modeller, metoder og værktøjer, som gør det muligt for dig og din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale forandringer såvel som løbende tilpasninger.

Ledelse af Forandring® sker på individuel-, gruppe- og organisationsniveau, og støtter og supportere implementeringen individuelt og løbende.

Ledelse af Forandring® hjælper med iscenesættelse af forandring:

  • ledelsen – og de medarbejdere som gennemfører forandringsprojektet – i private som offentlige virksomheder, med at forstå og håndtere risici og udfordringer i en hvilken som helst forandring.
  • virksomhedens forandrings-teams med at identificere de medarbejdere i organisationen som forandringen vedrører og deres personlige årsager til at yde modstand mod forandringen.
  • med hurtigt og effektivt, at afbøde modstanden mod forandring som organisationen og den enkelte medarbejder har.
  • med accelereringen af organisationens accept af ny adfærd som forandringen kræver.
  • med at sikre, gennem planer, forankringen af den nye viden i organisationen.
  • med at uddanne forandringsagenter, til selvstændigt at kunne gennemføre succesfulde forandringer, således at organisationen bliver i stand til at gennemføre projekter uden støtte fra net2change.

Organisationen tilføres viden om forandring

Vi tilbyder Ledelse af Forandring® gennem læring, rådgivning, netværk, praktisk håndtering og implementering af forandringer, som gør deltagerne i stand til at planlægge og gennemføre virksomhedens egne forandringer, uanset forandringens omfang og kompleksitet.

Organisationen tilføres praktisk læring om teknikken og håndværket bag en succesfuld gennemførelse af forandring – Ledelse af Forandring® – iscenesættelse af forandring.

Share This
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT