fbpx

Fokus på implementering

Vi har fokus på succesfuld implementering af forandring...
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Fokus på implementering

Vi har fokus på iscenesættelse og implementering af forandring

fokus implementeringDen ny visionen og strategi er udarbejdet. Det svære starter nu – når forandringen skal implementeres.

Net2change har fokus på iscenesættelse og implementering af forandringen, og betragter alle opgaver som forandringsprojekter, der inkluderer ændringer af holdninger, adfærd, strukturer og teknologi.

Fokus på læring og praktisk  implementering

Fokus på læring og praktisk  implementering gennem artikler og workshop:

  • Implementering af forandringer
  • Implementering definition
  • Implementering af strategi
  • Implementering af lean
  • Implementeringsteori

Implementering – involvere og engagere hele organisationen

Vi ved, at implementering hænger uløseligt sammen med involvering og engagement. Kun ved, at involvere og engagere hele organisationen, når vi det niveau af ansvar, ejerskab i ledelsen og blandt medarbejdere, som gør implementeringen succesfuldt.

Den største udfordring er implementeringen

Forandringsparathed er for alle virksomheder en kritisk succesfaktor. Den største udfordring for de virksomheder og organisationer, vi arbejder for, er ikke at formulere strategien, men at føre den ud i livet.

Analyseværktøjer

ANALYSEVÆRKTØJER