ERFA-medlemskab

Hvis du ønsker casebaseret læring...
Forandringsparat - Start herHvordan Forandring

ERFA-medlemskab

ERFA gruppe om forandringsledelse

erfa gruppe,ERFA-medlemskab

Hvis du ønsker casebaseret læring? Og hvis du ønsker at bearbejde konkrete problemstillinger, og erfaringsudveksling og videndeling med de øvrige deltagere i gruppe. Inklusiv BASIS-medlemskab, PROFIL-medlemskab & VIDEN-medlemskab.


ERFA gruppe – inklusiv grundlæggende medlemsfunktioner

Som ERFA gruppe har du alle de grundlæggende medlemsfunktion som BASIS-medlemskab, PROFIL-medlemskab og VIDEN-medlemskab indeholder.

ERFA gruppe – adgang til personlig faglig sparring om forandring!

Som ERFA gruppe mødes du i en mindre gruppe 6 gange om året. Du har mulighed for fordybe dig i planlagte emner og at fokusere på erfaringsudveksling og videndeling med gruppens øvrige medlemmmer.

Som ERFA gruppe har du adgang til professionel mødeleder og lukket ERFA gruppe intranet.

Professionel mødeleder

Alle ERFA grupper har en professionel mødeleder, som har erfaring og kompetence indenfor forandringsledelse, og gruppens emneområder.

Mødelederen

Mødelederen er kontaktperson for ERFA gruppens medlemmer og sikre at de idéer som opstår i gruppe, formidles til hele DIT NETVÆRK til gavn for alle medlemmerne i netværket.

Mødelederen varetager:

 • Mødeindkaldelse
 • Beslutningsreferater
 • Kontakt til foredragsholderne
 • Koordinering af aflysninger og flytning af møder
 • Ajourføring af ERFA-gruppens hjemmeside.

Møderne

Der afholdes typisk 6 møder om året. Mødet tilrettelægges af mødelederen som også tager sig af de praktiske opgaver før, under og efter møderne.

Mødelederen deltager hver gang. Det gør det muligt for dig, at fokusere på erfaringsudveksling og videndeling med gruppens øvrige medlemmer.

Mødelederen hjælper gruppen med en udviklingsplan for indhold og emner på møderne. På gruppens første møde fastlæges gruppens grundlov, mødetidspunkt og mødedag.

Som ERFA gruppe har du adgang til din gruppens intranet – som kun gruppens medlemmer har adgang til.


På ERFA gruppens intranet finder du

 • Medlemsoversigt: En opdateret og detaljerede medlemsoversigt over medlemmerne i din ERFA gruppe.
 • Mødereferet: Dokumentation og præsentation fra tidligere møder i gruppen.
 • Emnebank: Liste over de emner, som gruppen ønsker at arbejde, debattere og videndele om.
 • Relevant litteraturliste – hvad gruppen arbejder med: Litteraturliste til emnet som gruppen arbejder med, og links og henvisninger der er relevante for gruppen.
 • Lukket netværk: Det er kun medlemmerne af din ERFA-gruppen som har adgang til det lukkede ERFA-netværk.
 • Spørg netværk: Du kan udsende gruppemail, som hele tiden er opdateret med gruppens mailadresser, som gør det nemt at kommunikere med hele ERFA gruppen på en gang.
 • Dokumentdeling: Mulighed for dokumentdeling i gruppen, og mulighed for at anbefale bøger og links til de andre medlemmer i gruppen.
Share This
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT