fbpx

KLUB - LEDELSE AF FORANDRING

Live online event - Månedens tema...
ZOOMLINKPASSCODE: TEMA

Kalenderoversigt – Online tema 2023

– Hver måned arbejder vi med et nyt tema…

Hej
Hver måned – den sidste onsdag i hver måned – afholder vi et webinar, hvor vi i 40 minutter arbejder med et nyt tema i forandringsprocessen.

Som input til webinaret kan du se vedlagte video. Videoen er tænkt som input til webinarets agenda.

Agendaen for webinaret
1. Video oplæg
2. Gennemgang af emnets vigtigste elementer
3. Spørgsmål & svar

Du er velkommen til at sende dine spørgsmål forud for webinaret – HER.

Alle webinarer bliver optaget, og du kan efterfølgende se webinaret igen – HER

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 08:00

Fejler 70% af alle forandringer?

Denne måneds tema er: Fejler 70% af alle forandringer?

Når seriøse konsulenthuses undersøgelser viser, at der er mange forandringsprojekter som fejler, kan man ikke se bort fra at undersøgelsen, og at ledernes besvarelse er korrekte (fakta).

Men man kan til en vis grad være tvivlende om ledernes vurderinger – og om forandringen opfylder deres målsætning – er korrekt (psyke og adfærd).

Endelig vil mindre forandringer have en højere succesrate, medens radikale forandringer har en mindre succesrate (håndgribelige og uhåndgribelige forandringer).

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 08:00

Kulturanalyse

Denne måneds tema er: Kulturanalyse

Ignorering af organisationskulturen – er kritisk i enhver forandringsproces. En kulturanalyse dykker dybere i problematikken omkring organisationskulturen.

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 08:00

Adfærdsdesign

Denne måneds tema er: Adfærdsdesign

Gennemførsel af en ny strategi betyder nye mål og kræver ofte en ændring af medarbejdernes adfærd – hvis målsætningen med strategien skal opnås.

Men kan man ændre adfærd, ved at forklare, kommunikere og undervise vores kollegaer, fordi vi tror, at adfærdsændringer handler om at ændre holdninger?

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 26. april 2023 kl. 08:00

Interessentanalyse

Denne måneds tema er: Interessentanalysen

Når forandringen introduceres kan det være vanskelig at identificer hvem som forandringen påvirker. Medarbejderne og de grupper som berøres af forandringen kalder vi interessenter.

Det er vigtigt at tænke: Hvem som forandringen berører, og hvordan påvirkes struktur, processer, roller og kultur?

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 24. maj 2023 kl. 08:00

Nøgleroller & ansvar

Denne måneds tema er: Nøgleroller & ansvar

Mange forandringer mislykkes, fordi de aktive aktører har misforstået deres nøgleroller, eller ikke tager deres rolle og ansvar alvorligt.

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 28. juni 2023 kl. 08:00

Forandringsmetode

Denne måneds tema er: Forandringsmetode

Hele organisationen – alle medarbejderne og ledelsen, skal forstå forandringsprocessen, og når forandringen gennemføres skal man tale samme sprog.

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 26. juli 2023 kl. 08:00

Forandringstyper

Denne måneds tema er: Forandringstyper 

Der er 2 forandringstyper: Trinvise forandringer og Radikale forandringer.

Trinvise forandringer er vedvarende forandringer og forbedringer af de eksisterende arbejdsprocesser og metoder, og som den daglige ledelse gennemfører løbende.

Radikale forandringer derimod, er en total ændring af den måde, som man hidtil har arbejdet på, og som kan påvirke den enkelte medarbejder i en stor grad.

Håndtering af radikale forandringer er en udfordring – som kræver forandringsledelse, som kompetence.

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 30. august 2023 kl. 08:00

Forandringens medarbejdergrupper

Denne måneds tema er: Forandringens medarbejdergrupper

En forandring påvirker hele organisationen, funktioner, afdelinger, teams, og individuelt.

Hvad betyder det når forandringen påvirker hele organisationen, og hvad betyder det når forandringen påvirker lodret i organisationen, forretningsfunktioner eller produktlinjer. Er der en forskel på måden det håndteres på?

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 27. september 2023 kl. 08:00

Forandringsagent – projektleder

Denne måneds tema er: Forandringsagent – projektleder

Hvordan er rollen og ansvaret når en forandring håndteres af en projektleder eller forandringsagent?

En projektleder kan i samarbejde med den daglige ledelse håndterer de “Trinvise forandringer”, som er håndgribelige mindre forandringer og forbedringer.

En forandringsagent kan håndtere en “Radikale forandring”, som er uhåndgribelige forandringer, som kræver forandringsledelse som kompetence.

Forandringsagenter samarbejder med ledelsen om planlægningen og implementeringen, indeholdende en kommunikations-, lærings- og belønningsplan.

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 25. oktober 2023 kl. 08:00

Kommunikationsstrategi

Denne måneds tema er: Kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi skal støtte lederne, som skal kommunikere forandringen, og sikre hvordan forandringskommunikationen planlægges.

Under en forandring, er en præcis kommunikation kritisk, og det er nødvendigt, at planlægge kommunikationen nøje – lave en kommunikationsstrategi.

Hvad skal en kommunikationsstrategi indeholde?

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 29. november 2023 kl. 08:00

Ledelsesinvolvering

Denne måneds tema er: Ledelsesinvolvering

Engagement og support fra ledergruppen er en vigtig faktor når en forandring skal gennemføres succesfuldt.

I den forbindelse er forandringsprocessens roller og ansvar vigtige faktorer, så en ledelsesinvolvering er optimal.

Se introduktionsvideoen.

Onsdag den 27. december 2023 kl. 08:00

Læring & coaching

Denne måneds tema er: Læring & coaching

Medarbejderen gennemgår, en individuelle forandringsproces, som indeholder forskellige følelsesmæssige faser.

Der er to aktiviteter, som støtter og supporterer, medarbejderens personlige følelsesfaser – medarbejderens individuelle forandringsproces.

Det 2 aktiviteter, er kompetenceudvikling og coaching. 2 aktiviteter som hjælper medarbejderen, med ikke at falde så dybt i følelsesforløbet, og hjælper medarbejderen med at komme hurtigere op, og væk fra et negativt følelsesforløb.

Se introduktionsvideoen.