Vælg side

Analyse forandringsparathed

Hvad tilbyder vi

En succesfuld gennemført forandring kræver, at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har.

Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

En analyse af forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

Forventet resultat af analysen

Analysen giver et overblik over hvilke barriererne som eksisterer i organisationen. Overblikket sikre at man i tide kan forberede hvilke handlinger, som skal håndtere barriererne.

Analyse vise også hvilke styrker organisationen har, som kan udnyttes som løftestænger til at sikre forandringens gennemførsel.

Analysen er dybdegående

Analyseskemaet fremsendes til udvalgte medarbejder, som udfylder hver deres analyseskema. De enkelte medarbejders besvarelser samles i ét skema, som analyseres.

Analysen er dybdegående, og vi nød til at spørge meget. Analysen har 290 spørgsmål som du skal besvare. Det er tidskrævende – desværre, men nødvendig, hvis de interne ressourcer (tid og penge) som en forandring i din virksomhed kræver – skal bruges optimalt.

Du kan opdele din besvarelse, og gå tilbage og genoptage dine besvarelse på et hvilket som helst tidpunkt.

Når du har udfyldt spørgeskemaet, samler og analyser vi spørgeskemaet. Vi samler alle besvarelser til én analyse, som vi efterfølgende præsenterer.

Forudsætninger

Analysens input fra topledere, mellemleder og projektteam og målgruppen for forandringen, danner et overblik over hvilke barrierer organisationen har haft ved gennemførelse af tidligere projekter.

Hvis virksomheden har et forandringsprojekt er en anden vigtig forudsætning, at forandringsprojektet er godkendt af ledelsen, og at en projektorganisation er etableret.

Deltager og Deres roller

Analysen udføres af projektgruppen eller udpegede ressourceperson eller team.

Undersøgelsen foretages på toplederniveau, mellemlederniveau, projektledere eller af en forandringsagent.

Analysens fremgangsmåde

1. Planlægning

Vi afklarer baggrund for analysen og hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen.

2. Fremsendelse

Vi fremsender spørgeskemaet til udvalgte medarbejder.

 

3. Analyse

Vi analyserer hver af de 13 områder, som analysen bearbejder.

f

4. Fremsendelse

Vi fremsender analysen. Indenfor hvert af de 13 områder vurderes barrierer eller løftestænger for forandringsprojektet.

5. Gennemgang

Vi tager en opfølgende gennemgang af analysen, hvor vi sammen dykker ned i anbefalingerne.

Analysen beskæftiger sig med 13 fokusområder

 1. Ledelsens forberedelse af forandring
 2. Beskrivelse af forandringsprojekt (hvis du har en forandring)
 3. Indsatsområder for forandring – særlige opmærksomhedspunkter
 4. Kortlægning af forandringens roller og ansvar
 5. Modstand mod forandring
 6. Kultur – vurdering af kulturens harmoni og styrke med forandringen
 7. Historie virksomhedens forandringshistorie
 8. Vurdering af opinionsdannersom forandringen skal tilgodeses
 9. Valg af ændringsstrategi – som fører til eller mod et mål
 10. Kommunikation – er kommunikationen klar og tydeligt
 11. Læring – hvilke kompetencer skal læres
 12. Belønning – opmuntre til risikovillighed og utraditionelle idéer 
 13. Samarbejde – vurderer kvaliteten af en gruppes samarbejde

Hvad koster det?

Analysen koster 7.950 kroner excl moms

Vores analyse af din virksomheds forandringsparathed, den efterfølgende rapport i PDF format, og gennemgangen via et konference kald – alt sammen til en specialpris.

Analyseskemaet fremsendes til udvalgte medarbejder.

Hele processen har en værdi på +25.000 kroner eksklusiv moms. Du får det hele for 7.950 kroner excl. moms.

Share This
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT