fbpx

FORANDRINGSPARAT ORGANISATION

Planlægning og analyse af din forandring er grundlaget for en succesfuld forandring...
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Analyse forandringsparathed

Hvad tilbyder vi

En succesfuld gennemført forandring kræver, at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har.

Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

En analyse af forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

Forventet resultat af analysen

Analysen giver et overblik over hvilke barriererne som eksisterer i organisationen. Overblikket sikre at man i tide kan forberede hvilke handlinger, som skal håndtere barriererne.

Analyse vise også hvilke styrker organisationen har, som kan udnyttes som løftestænger til at sikre forandringens gennemførsel.

Analysen er dybdegående

Analyseskemaet fremsendes til udvalgte medarbejder, som udfylder hver deres analyseskema. De enkelte medarbejdersbesvarelser samles i ét skema, som analyseres.

Analysen er dybdegående, og vi nød til at spørge meget. Derfor gennemføres analysen i to step.

 • Den korte analyse er den hurtige version, som med et mindre antal spørgsmål, tjekker organisationens forandringsparathed.
 • Den komplette analyse indeholder alle analyseområderne. Er der et område i den korte analyse, som viser en besvarelse større end 50%, er du nød til at analyserer dette område dybere.

Når du har udfyldt spørgeskemaet, samler og analyser vi spørgeskemaet. Vi samler alle besvarelser til én analyse, som vi efterfølgende præsenterer.

Forudsætninger

Analysens input fra topleder, mellemleder, projektteam og målgruppen for forandringen, danner et overblik over hvilke barrierer organisationen har haft ved gennemførelse af tidligere projekter.

Hvis virksomheden har et forandringsprojekt er en anden vigtig forudsætning, at forandringsprojektet er godkendt af ledelsen, og at en projektorganisation er etableret.

Deltager og Deres roller

Analysen udføres af projektgruppen eller udpegede ressourceperson eller team.

Undersøgelsen foretages på toplederniveau, mellemlederniveau, projektledere eller af en forandringsagent.

Analysens fremgangsmåde

1. Planlægning

Vi afklarer baggrund for analysen og hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen.

2. Fremsendelse

Vi fremsender spørgeskemaet til udvalgte medarbejder.

 

3. Analyse

Vi analyserer hver af de 13 områder, som analysen bearbejder.

f

4. Fremsendelse

Vi fremsender analysen. Indenfor hvert af de 13 områder vurderes barrierer eller løftestænger for forandringsprojektet.

5. Gennemgang

Vi tager en opfølgende gennemgang af analysen, hvor vi sammen dykker ned i anbefalingerne.

Analysen beskæftiger sig med 13 fokusområder

 1. Ledelsens forberedelse af forandring
 2. Beskrivelse af forandringsprojekt (hvis du har en forandring)
 3. Indsatsområder for forandring – særlige opmærksomhedspunkter
 4. Kortlægning af forandringens roller og ansvar
 5. Modstand mod forandring
 6. Kultur – vurdering af kulturens harmoni og styrke med forandringen
 7. Historie virksomhedens forandringshistorie
 8. Vurdering af opinionsdannersom forandringen skal tilgodeses
 9. Valg af ændringsstrategi – som fører til eller mod et mål
 10. Kommunikation – er kommunikationen klar og tydeligt
 11. Læring – hvilke kompetencer skal læres
 12. Belønning – opmuntre til risikovillighed og utraditionelle idéer 
 13. Samarbejde – vurderer kvaliteten af en gruppes samarbejde

Hvad koster det?

Analyse – vælg værktøj og konsulent 

Du kan vælge at købe værktøjet og selv gennemfører analysen, eller supplerer værktøjet med en konsulent som analyserer det indsamlede materiale.

Værktøjet har detaljeret instruktion, så du selv kan gennemføre analysen.

Supplerer du værktøjet med en konsulentanalyse, får du en rapport i PDF-format, og gennemgangen via et onlinemøde – alt sammen til en specialpris.

Analyseskemaet fremsendes til udvalgte medarbejder.

GRATIS MEDLEMSKAB

Få adgang til nyhedsbrev, og mere end 450 forandringsartikler, forandringscase, video, bøger, webinar og praktiske forandringsværktøjer.

TAK - for din tilmelding

Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT