Hvad tilbyder vi

Analyse Forandringsparathed

En succesfuld gennemført forandring kræver, at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har.

Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

En analyse af forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

Forventet resultat af analysen

Analysen giver et overblik over hvilke barriererne som eksisterer i organisationen. Overblikket sikre at man i tide kan forberede hvilke handlinger, som skal håndtere barriererne.

Analyse vise også hvilke styrker organisationen har, som kan udnyttes som løftestænger til at sikre forandringens gennemførsel.

To indfaldsvinkler til analysen

  1. Et fælles analyseskemaet udfyldes af projektgruppen og top- og mellemledere som er involveret i forandringen. Gruppen diskuterer og beslutter hvordan analyseskemaet udfyldes. Analysen er GRATIS.
  2. Analyseskemaet fremsendes til udvalgte medarbejder som udfylder hver deres analyseskema. De enkelte medarbejderes besvarelser samles i ét skema, som analyseres. Der tages et mindre gebyr pr. fremsendt analyseskema.

Efterfølgende analyseres de indhentede informationer, som du præsenteres for.

Forudsætninger

Analysens input fra topledere, mellemleder og projektteam, danner et overblik over hvilke barrierer organisationen har haft ved gennemførelse af tidligere projekter.

Hvis virksomheden har et forandringsprojekt er en anden vigtig forudsætning, at forandringsprojektet er godkendt af ledelsen, og at en projektorganisation er etableret.

Deltager og Deres roller

Analysen udføres af projektgruppen eller udpegede ressourceperson eller team.

Undersøgelsen foretages på toplederniveau, mellemlederniveau, projektledere eller af en forandringsagent.

Analysens fremgangsmåde

1. Planlægning

Vi afklarer baggrund for analysen og hvilke personer, der skal indgå i undersøgelsen.

2. Fremsendelse

Vi fremsender spørgeskemaet.

A: Et fælles analyseskemaet.

B: Analyseskemaet fremsendes til udvalgte medarbejder

3. Analyse

Vi analyserer hver af de 8 områder, som analysen bearbejder.

f

4. Fremsendelse

Vi fremsender analysen. Indenfor hvert af de 8 områder vurderes barrierer eller løftestænger for forandringsprojektet.

5. Gennemgang

Vi tager en opfølgende gennemgang af analysen, hvor vi sammen dykker ned i anbefalingerne.

Analysen beskæftiger sig med følgende områder

8 fokusområder

  1. Beskrivelse af forandringsprojekt (hvis du har en forandring som skal gennemføres)
  2. Indsatsområder for forandring – særlige opmærksomhedspunkter i forhold til din virksomheds forandringsbehov.
  3. Kortlægning af forandringens roller og ansvar
  4. Modstand mod forandring
  5. Vurdering af opinionsdanner
  6. Kultur
  7. Valg af ændringsstrategi
  8. Samarbejde i forandringsteamet.

Hvad koster det?

Svaret er: det er gratis!

Vores analyse af din virksomheds forandringsparathed, den efterfølgende rapport i PDF format og gennemgangen via telefon er alt sammen uden beregning.

A: Et fælles analyseskemaet – koster dig altså ingenting.

B: Analyseskemaet fremsendes til udvalgte medarbejder – tager vi et gebyr for fremsendelse af spørgeskemaer til udvalgte medarbejdere på 300 kroner pr. fremsendelse.

Hele processen har dog en værdi på +25.000 kroner eksklusiv moms. Du får det hele uden beregning og uden forpligtelser.

Share This
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT