fbpx

KLUB – LEDELSE AF FORANDRING

PERSONLIG TRÆNING – COACHING – NETVÆRK

BLIV EN BEDRE FORANDRINGSLEDER

Meld dig ind i dag og gennemfør forandringsledelse mere effektivt – fra i morgen. 

TRÆNING

Kontinuerlig træning – i dit eget tempo

COACHING

Personlig mentor – når du har brug for det

NETVÆRK

Professionelt netværk – der styrker din faglighed og skaber relationer

Hjælp gennem hele forandringsprocessen

Ledelse af Forandring for dig

Du får ikke kun undervisning – du gør det sammen med din personlige mentor, som støtter og supporterer dig – gennem hele din forandringsproces – vi mødes online, udveksler erfaring, og vi lykkes – sammen. Så velkommen til…

Få ny inspiration til håndtering af forandring - hver måned

Få adgang til en metode som virker, og som nemt kan tilpasses din virksomheds eksisterende forandringsmetode

Lær hvordan de forskellige analyseværktøjer bruges

Udveksling af erfaringer og udfordringer med andre ledere

Direkte sparring med din personlige mentor – Bo

Online møder med andre ledere for udveksling af erfaringer og løsninger

Få lettere ved at gennemføre succesfulde forandringer

Klub – Ledelse af Forandring – Fordele

Du lærer i dit eget tempo – forandringsmetode der virker og skaber resultater – og som nemt kan tilpasses eksisterende forandringsmetoder

Fordele

 • Viden forankres i virksomheden
 • Kompetenceløft
 • Større forandringskapacitet

Pris

 • Konsulenthonoraret reduceres
 • Totale omkostninger reduceres

Effekt

 • Hurtig implementering
 • Større træfsikkerhed
 • Øget forandringsevne
 • Øget forandringskapacitet
 • Vedvarende konkurrenceevne
 • Minimering af kaos

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de spørgsmål som oftest bliver stillet til Klub – Ledelse af Forandring

Hvad er Klub - Ledelse af Forandring?
Klub – Ledelse af Forandring er for dig, der er leder, projektleder eller ansat med interesse i – og ansvaret for – implementering af forandringer. Du får her praktiske værktøjer, håndgribelig support og konkret sparring til håndteringen og gennemførelse af effektive og succesfulde forandringer. Du bliver klædt på til – effektivt og fornuftigt – at kunne implementere og fastholde forandringen i virksomheden, og forstå og håndtere medarbejdernes modstand mod forandring. Du lærer at håndtere ledelse af forandringsprocessen og – projekter – både fra det organisatoriske perspektiv og fra den menneskelige side.
Hvordan fungerer det?
Klub – Ledelse af Forandring’s målsætning er at sikre din succes Hver måned vil du:
 • Blive inspireret med live træning, så du kan gennemføre forandring hurtigt og sikkert
 • Blive en lille smule bedre med et nyt on demand kursus, så du kan gennemføre forandring mere effektivt
 • Udveksle erfaringer i vores lukkede netværksgruppe, så du kan lære af andres succes
 • Få direkte coaching fra din personlige mentor Bo Folkmann, så du hurtigere når dine mål
Hvor meget tid skal jeg bruge?
I perioder vil du have nok i at udføre dit lederjob – i andre perioder har du bedre tid til at dygtiggøre dig og lære nyt. Du har adgang til dine kurser, så længe du er medlem. Live træningen optages, så du kan se dem, når det passer dig. Så du lærer i dit eget tempo, og når det harmonerer med din kalender.
Er det noget for mig?
Klub – Ledelse af Forandring er for dig der:
 • Er leder eller arbejder med forandringsprojekter
 • Er i gang med, eller står overfor, at gennemføre forandringsprocesser i organisationen
 • Har oplevet udfordringer i forbindelse med forandringsprocessen
 • Vil have indsigt i de faldgruber, der kan være, når forandringen introduceres
Og du vil:
 • Kunne håndtere de nødvendige forandringsledelses værktøjer
 • Sikre at forandringen lander som den skal
 • Sikre at værktøjskassen er nem at gå til
 • Kende hvilke værktøjer du skal bruge hvornår, og hvordan
 • Styrke dine kompetencer indenfor motivation, modstand mod forandring, konflikthåndtering, kommunikation, ændringsstrategier, adfærdsdesign og medarbejderinvolvering
Hvordan ved jeg det virker?
Du kan trygt gå i gang med Klub – Ledelse af Forandring, for du får 30 dages tilfredshedsgaranti. Det betyder, at er du ikke tilfreds de første 30 dage, får du dine penge tilbage (uden sure miner).
Dit udbytte
 • Øget forståelse for forandringsprocessen og ledelse af den
 • Strategier til gennemførsel af forandringsprojekter
 • Indsigt i organisationens reaktion på forandringer
 • Psykologisk indsigt i medarbejderens reaktioner på at ændre adfærd i forbindelse med en ny strategi som kræver en adfærdsændring
 • Adfærdsdesign – hvordan ændrer man adfærd
 • Hvordan motiverer man medarbejderne
Hvad med binding?
I Klub – Ledelse af Forandring er der ingen binding. Altså: Du kan når som helst melde dig ud, hvis du ønsker det.

Her bliver du en bedre forandringsleder

Mit navn er Bo Folkmann, og jeg har arbejdet med forandringsledelse: som virksomhedsleder, forandringsleder, Interim Manager (midlertidig ledelse) med gennemførsel af forandringer i mere end 30 år.

Alt for mange forandringer mislykkes. Det betyder, at virksomheden spilder sine ressourcer – tid og penge, skaber frustrerede medarbejdere, hvor nogle skifter job, og andre mister motivationen.

Det fandt jeg problematisk i 2006, og udviklede forandringsmetoden – Ledelse af Forandring®

Og så driver jeg Klub – Ledelse af Forandring, der er for dig, der søger den lige vej til gennemførsel af succesfulde forandringer. Og dig, der er parat til at lære den effektive og gennemprøvede forandringsmetode – uden kedelige traditionelle kurser.

Vi går vejen sammen

De fleste overvurderer, hvad de kan nå på en måned – og undervurderer hvad de kan nå på et år.

Derfor er Klub – Ledelse af forandring for dig, der løbende vil blive bedre – og sammen med mig og andre ledere af forandring – skabe varige forandringsresultater.

Skridt for skridt. Måned for måned. Lidt ad gangen. Sammen …

… Lyder det som dig?

Resultatskabende træningsforløb

Et medlemskab er en bedre og mere effektiv måde at blive god til at gennemføre forandring af flere årsager …

Forandringskurser virker ikke!

Traditionelle motivationsforedrag og almindelige forandringskurser har en meget lav effekt. Nærmest ingen. Så i dit medlemskab er der hverken badehotelkurser, frokostbuffet eller rollespil.

Edutainment eller reel kompetence

Det fungerer heller ikke at afholde 2-3 dages forandringskurser hvert andet år. Tricket er derimod løbende træning og kontinuerlig udvikling – hver dag. Derfor lærer du, gennem dit medlemskab – lidt ad gangen, hver måned – helt i dit eget tempo. Så du øger dine forandringskompetencer skridt for skridt.

Adfærdændring over tid

For at kunne gennemføre forandring, har vi som leder, team og medarbejder brug for sparring og støtte over tid. Derfor er din personlige mentor et vigtigt element i dit medlemskab. Vi hjælper dig løbende, med at bruge forandringsmetodens teknikker og værktøjer, og i praksis hvordan du gennemfører dine forandringsprojekter med succes.

Bliv en del af holdet

Alle forandringer, virksomheder, og organisationer er forskellige. Derfor deler vi løbende erfaringer og specifikke udfordringer på tværs af medlemskabet i et lukket forum. På den måde kan du lære af andre forandringsprojekter, og få et bud på, hvad de vil gøre i din situation. Det gør det endnu lettere at gennemføre dine forandringer.

Med Klub – Ledelse af Forandring får du

Hjælp gennem hele forandringsprocessen

Valg af de rigtige løsninger, gennemførsel af de nødvendige analyser, og gøre de rigtige ting – i den rigtige rækkefølge. Ny læring tilføres løbende hver måned. Du får den nødvendige viden og konkret hjælp, som du har brug for, når du skal gennemføre en forandring. Få hjælp gennem hele forandringsprocessen fra start til mål.

Viden om hvordan du gennemfører forandring?

Du får løbende nyt indhold som uddanner, praktiserer din læring, og viser dig hvordan du bruger værktøjerne, hvordan forandringskompetencen forankres i organisationen, og hvordan du gennemfører forandringen. Du arbejder med den praktisk forandringsmetode Ledelse af Forandring® som organiserer forandringsprocessen, og som nemt kan tilpasses din virksomheds eksisterende forandringsmetode.

Ubegrænset kontinuerlig viden og praktik om forandringsledelse

VIDENBANK

Videnbank – mere end 450 forandringsartikler, case, video, forandringsværktøjer…

KOMPETENCE

Forandringskompetence – organisering af forandringskompetencen i organisationen…

VÆRKTØJER

Værktøjer – analyse af organisationens forandringsparathed, som er grundlaget for en succesfuld forandring…

UDDANNELSE

Forandringsledelse som kompetence – uddannelse af lederens evne til at håndtere forandring…

Opbygning af organisationens evne til at gennemfører forandring

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® har fokus på de 3 væsentlige kompetenceområder, som gennemført sikrer succesfulde forandringer.

De 3 kompetenceområder

 1. Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandringer – som du finder under UDDANNELSE, hvor vi træner kompetencen forandringsledelse.
 2. Forandringskompetence som er organisationens evne til at håndtere forandringer igen og igen – som du finder her under KOMPETENCE, hvor du er sammen med hele dit projektteam, etablerer forandringskompetencen i din organisation.
 3. Forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld – som du finder under VÆRKTØJER, hvor du sammen med din personlige erfarne mentor, kan vælge, hvordan du analyserer organisationens forandringsparathed.

Vil du have RESULTATER

Tag første skridt mod succesfulde forandringer i dag

ARTIKEL-medlemskab

MEDLEMSKAB GRATIS
KR. 0 / MDR.
HURTIGT VALG
VIDENBANK
 • Nyhedsbrev om forandringsledelse
 • Forandringsartikler 450+
 • Forandringskategorier 120+
 • Forandringsmetode
 • Læringsmetode
 • Video forandringsledelseringsværktøjer…

KOMPETENCE-medlemskab

PRØV GRATIS I 7 DAGE
KR. 90 / MDR.
FØRSTE VALG
OPBYGNING FORANDRINGSEVNE
 • ARTIKEL-medlemskab inklusiv
VIDENBANK
 • Specialartikler
 • CASE fokusområder
 • Webinar
OPBYGNING KOMPETENCE
  • I organisationen
  • Som lederkompetence
  • Forandringsparathed
 • Analyse forandringsbehov
 • Udvikle forandringsengagement
 • Forandringskommunikation
 • Implementering forandring
 • Fastholde forandring

VÆRKTØJER-medlemskab

PRØV GRATIS I 7 DAGE
KR. 120 / MDR.
VÆLGES AF DE FLESTE
FORANDRINGSVÆRKTØJER
 • ARTIKEL-medlemskab inklusiv
 • KOMPETENCE-medlemskab inklusiv
ANALYSE
 • Forandringsparathed analyse
 • GAP-analyse
 • Kulturanalyse
 • Modstandsanalyse
PLANLÆGNING
 • Kommunikationsplan
 • Læringsplan
 • Belønningsplan
 • Ændringsstrategi
LEDELSE AF FORANDRING®
 • Interne spørgeskemaer
 • Eksterne spørgeskemaer
 • Forandringsparathed spørgeskema

UDDANNELSE-medlemskab

PRØV GRATIS I 7 DAGE
KR. 245 / MDR.
BEDSTE VALG
UDDANNELSE FORANDRINGSLEDELSE
 • ARTIKEL-medlemskab inklusiv
 • KOMPETENCE-medlemskab inklusiv
 • VÆRKTØJ-medlemskab inklusiv
LEDELSE AF FORANDRING®
 • Identifikation af forandring
 • Identifikation af nøgleroller
 • Identifikation af risiko & økonomi
 • Design af forandringssystem
 • Implementering af forandring
 • Opbygning af forandringscyklus
PRAKTISERING
 • Konsulent case
INDIVIDUEL UDDANNELSE
 • Forretningsforståelse
 • Ny kultur
 • Adfærdsændring
 • Styring af kaos
PERSONLIG MENTOR
 • Læringsforløb
 • Forandringsprojekt

Se Klub – Ledelse af Forandring i praksis

Få en kort gennemgang af hele Klub – Ledelse af Forandring:

 • Undervisning, værktøjer og praktisering
 • Netværk, sparringen og erfaringsudvekslingen
 • Coachingen – personlig mentor – både gruppe- og individuel
… og alt det andet, som gør Klub – Ledelse af Forandring til en fantastisk mulighed for ledelsen og medarbejderne – som arbejder med forandringer.

Forandringsledelse, praktik, netværk og personlig mentor hjælper dig i mål

Effekt, når det bliver implementeret i praksis

Ny viden om metoder og teknikker har først effekt og får først værdi, når det bliver implementeret i praksis. Derfor får du i klub – Ledelse af Forandring meget mere end undervisning:
 • Live træning med nyt tema hver måned, som sikrer din håndtering i praksis
 • Live coaching af aktuelle case, så du sammen med Bo og andre forandringsledere adresserer dine primære udfordringer hver måned
 • Omfattende og metodiske on demand kurser, som sikrer, at du kan gennemføre forandringer metodisk og effektivt og med succes
 • Erfaringsudveksling med andre fordi succes efterlader spor
 • Lukket netværksgruppe hvor du undgår at gentage andres fejl og kopiere deres succes
På den måde får du hjælp til at overføre teori til praksis og øge din succesrate – et skridt ad gangen. I dit eget tempo.

Når og hvor det passer dig

Det behøver ikke at være svært – at blive god.

I Klub – Ledelse af Forandring er det nemt…

Når det passer ind i din hverdag

Du kan træne og blive bedre – helt i dit eget tempo.

Der kan være perioder, hvor du har for travlt med andre opgaver – og der kan være 20 minutter i en ellers travl uge, hvor det passer dig at blive lidt bedre som forandringsleder.

Du kommer aldrig bagud – for du sætter selv tempoet.

Træning, case og værktøjer ligger klar til dig – når du ønsker det.

Hvor det fungerer bedst for dig

Om du er på kontoret eller på hjemmearbejdspladsen er ligegyldigt. Du kan træne forandringsledelse i Klub – Ledelse af Forandring hvor som helst.

Du kan endda gennemgå træningen i Klub – Ledelse af Forandring via PC, Ipad og mobil, hvis du foretrækker dette. For eksempel hvis du sidder i bilen, er kommet for tidligt til et møde, eller venter i en lufthavn.

Klub - Ledelse af Forandring