Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Komfortzonen

Komfortzonen

Komfortzonen – Tilbyd medarbejderne en vej ud af det kaos du har bragt dem i Når du har medarbejdernes opmærksomhed, skabt den brændende platform, etableret en oplevelse af nødvendighed, kan du tilbyde en vej ud af det – en vej væk fra truslen eller de udfordringen som forandringen indebærer – en vej mod “Det nye“. I […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsstrategi

Om forandringsstrategi

Forandringsstrategi er det nødvendigt? Når vi nu har en professionel projektleder – som er vant til at gennemføre komplicerede projekter til tiden og efter budget – kan projektlederen så ikke gennemføre forandringsprojektet? Måske, men der skal mere til end blot projektledelse. At lede forandringer er en vanskelig opgave. Efterfølgende viser nogle af de vigtigste årsager […]


Del artikel

Continue Reading
Ledelse i praksis, brændende platform

Ledelse i praksis – Den brændende platform

Ledelse i praksis – Forretningsforandring – Fase 1: Gøre det vigtigt Ledelse i praksis – Projektet starter med den brændende platform! Alle som er berørt af forandringen ændrer først motivation, når de føler, at det er kritisk – for virksomheden, arbejdspladsen og medarbejderen – hvis forandringen ikke gennemføres. Det er afgørende for samarbejdet og fremdrift […]


Del artikel

Continue Reading
Balanced Scorecard ledelsens måleredskab

Balanced Scorecard – hvad er det?

Hvad er Balanced Scorecard Balanced Scorecard er et styringsværktøj, som viser om der er sammenhæng imellem virksomhedens ord og virksomhedens handling. Balanced Scorecard sætter virksomheden i stand til, at realisere de forventede økonomiske resultater – som forandringen vedrører. Samtidig overvåges, hvordan det går med at opbygning af nødvendige kompetencer, som sikre den fremtidige vækst og […]


Del artikel

Continue Reading
Angst for at miste, Frygt for forandring

Angst for at miste og frygt for forandring!

Når du mister kontrollen og indflydelse over dit daglige arbejde! I artikelserien om “Hvad er årsagen til modstand mod forandring?” behandler vi i denne artikel den første af fire områder for årsager til modstand: Angst for at miste noget af værdi Misforståelse og manglende tillid. Uenighed i vigtigheden af forandringen og om forandringen gavner? Lav […]


Del artikel

Continue Reading
transition

Transition – Hvad er det?

Transition – den enkelte medarbejders forandringsproces At ændret medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres. Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Transition – Den mentale, […]


Del artikel

Continue Reading
flow model

Flow model | Flow modeller

Flow model – de 3 vigtigste flow modeller som skaber og leverer kundeværdi Den centrale flow proces model er forskellige fra virksomhed til virksomhed Virksomheder der befinder sig i forskellige brancher eller sektorer har typisk forskellige overordnede flow proces modeller. De centrale flow processer er forskelligt fra branche til branche, og fra virksomhed til virksomhed. Dermed vil valget […]


Del artikel

Continue Reading
Strategiudvikling

Strategiudvikling hvordan?

Hvordan strategiudvikling – hvordan strategi processen? En strategiudvikling er en fastlæggelse eller en nytænkning af virksomhedens vision og værdier. Strategiprocessen starter med en analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold. Der kan hentes megen inspiration i en systematisk diagnose og analyse af de interne forhold, og i en grundig indsamling af data om virksomhedens markeds- og konkurrentsituation. De eksterne forhold. Strategiudvikling indeholder strategier […]


Del artikel

Continue Reading
procesmodeller

Procesmodeller – Hvad er de 5 vigtigste processer

Procesmodeller – Hvordan udvikles effektive processer? De 5 vigtigste procesmodeller – hvordan kan processen udvikles? Efterfølgende generelle procesmodeller giver et relativt klart billede af, hvordan hovedprocessen kan udvikles og effektiviseres. Proces modeller beskriver processer, delprocesser og aktiviteter som processen omfatter. Procesbeskrivelse: Hvordan delprocesser og aktiviteter hænge sammen Hvordan de involverede parter – virksomheder, kunder og leverandører […]


Del artikel

Continue Reading
Videndeling

Vidensdeling

Vidensdeling – Peter Holdt Christensen – TURPAS-modellen Peter Holdt Christensen, Associate Professor ved CBS, har tidligere argumenteret for, at der eksisterer seks forskellige motivationsfaktorer, den såkaldte TURPAS-model (Christensen 2007). Vidensdeling handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer, og dette gøres ved at sikre, at den der har behov for viden […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsprocessen

Forandringsprocessen hvordan håndteres og kontrolleres processen?

Kontrol af modstand og forandringsprocessen kræver diciplin At kunne håndtere og eliminere modstand mod forandring, kræver disciplin. Måske en meget mere disciplineret håndtering af forandringer end virksomheden hidtil har gjort. Forandringsledelse eller projektledelse i forandringsprocessen Ofte sammenlignes forandringsledelse med projektledelse. Måden som projektet planlægges, implementeres og testes på kan nemt benyttes når en forandring skal […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsproces

Forandringsproces

Forandringsproces – følelser er bestemmende for en succesfuld En forandring skal være i balance! Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Medarbejderen personlige transition. At ændre medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsprocesser

Forandringsprocesser møder modstand

Forandringsprocesser er modsatrettede og forskellige Forandringsprocesser – det handler om at komme godt fra start så både ledere og medarbejdere er klædt på til at gennemføre den opgave en forandringsproces er! Forandringsprocesser møder modstand, og stempler medarbejderne som modstandere af forandringer. Men medarbejdere er ikke imod forandringer, de er imod at blive forandret. Det handler […]


Del artikel

Continue Reading
Indre og ydre motivation

Indre og ydre motivation – ved du hvad der motiverer dig

Hvad er motivation – definering Motivation betyder “movere”, at bevæge eller flytte sig. Når vi ikke føler os motiveret, så præger det vores adfærd, engagement og vores præstationer – og vi præges i en negativ retning. Omvendt, når vi er motiveret, “flytter eller bevæger” vi os i en positiv retning. Motivation påvirker altså den enkelte medarbejder […]


Del artikel

Continue Reading
projektlederkursus

Projektlederkursus

Projektlederkursus – Kursus projektledelse af forandring Reorganisering, besparelser og nye krav til effektivitet og optimering er hverdagen for de fleste af os. Forandringer sker hele tiden, og hurtigere end nogensinde før. Den ene forandring afløser den næste. Forandring skal producere resultater og effektivitet. Vores projektlederkursus og uddannelser tager udgangspunkt i gennemførsel af effektive forandringer, og omfatter […]


Del artikel

Continue Reading
Sådan motiverer ledere i praksis, Konsulent undersøgelse, Motivation

Sådan motiverer ledere i praksis

Motivation i praksis – Sådan motiverer ledere i praksis Konsulent undersøgelse – Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejderne i praksis Konsulent undersøgelse – gennemført af Lederne – belyser: hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne for at bliver topchef, samt hvor mange ledere der har ambitioner om at blive topchef. […]


Del artikel

Continue Reading
motivation

Om motivation i organisationer

Motivation i organisationer Motivation i organisationer af Peter Holdt Christensen er fra 2013. Bogen giver et grundigt overblik i, hvordan man kan forstærke menneskers motivation. Motivation af mennesker er en af de væsentligste opgaver i enhver organisation. Men motivation af mennesker er også en af de mest komplekse opgaver, for motivation handler om det enkelte menneske, og […]


Del artikel

Continue Reading
Alderfers ERG teori

Alderfers ERG teori

Alderfers ERG teori Alderfers ERG motivationsteori er en videreudvikling af Maslows behovsteori. Alderfers arbejder med 3 behovstrin, som tilsammen indeholder Maslows 5 behovstrin. Alderfers ERG teorien skelner mellem 3 behov Eksistensbehov (Existence). De grundlæggende behov svarende til Maslows fysiologiske behov og sikkerhedsbehov Relationsbehov (Relatedness). Behovet for relationer svarende til Maslows sociale behov Vækstbehov (Growth). Behovet for kreativ og […]


Del artikel

Continue Reading
procesteorier

Procesteorier

Procesteorier Indholdsteorier vs. procesteorier Indholdsteorier Indholdsteorierne søger at give svar på, hvad det er for kræfter, der motiverer mennesker til deres handlinger. Når de menneskelige behov opfyldes, opnås en tilfredsstillelse – og dermed også en ønsket adfærd. Maslows behovspyramide Alderfers ERG-teori Herzbergs to-fakor-teori Beskriver de behov medarbejderen lægger vægt på at få tilfredsstillet gennem arbejdet. […]


Del artikel

Continue Reading
Frederick Herzberg, motivationsfaktorer

Herzberg motivationsfaktorer

Frederick Herzberg Frederick Herzberg motivation og hygiejne faktorer Frederick Herzberg (1923-2000), klinisk psykolog og pioner af ‘job berigelse, betragtes som en af de store originale tænkere i ledelse og motivation teori. Frederik Herzberg blev født i Massachusetts den 18. april 1923. Hans bachelor arbejde var på City College i New York, efterfulgt af graduate grader […]


Del artikel

Continue Reading
David McClelland

McClellands behovsteori

McClelland behovsteori David McClelland motivation theory Amerikanske David Clarence McClelland (1917-1998) opnåede sin doktorgrad i psykologi ved Yale i 1941 og blev professor ved Wesleyan University. I tyve år studerede han især motivation og præstation behov. Han underviste og holdt foredrag på Harvard fra 1956, og senere fra 1987 underviste han ved Boston University, til […]


Del artikel

Continue Reading
Hackman Oldhams jobkarakteristika model

Hackman & Oldham motivationsteori

Hackman og Oldham motivationsteori – Jobdesignmodel Høj indre arbejdsmotivation skabes gennem oplevet meningsfuldt job, ansvar og viden om de faktiske resultater der skabes på jobbet. Men hvis medarbejderne mangler kompetencer, har et lille behov for vækst og ringe arbejdsvilkår, så skaber det ringe vilkår for at jobdesign vil øge motivationen. Jobkarakteristika: Kombination af færdigheder Opgavens […]


Del artikel

Continue Reading
Herzberg motivationsteori

Herzberg motivationsteori

Herzberg motivationsteori Frederick Herzberg – to faktor teori Frederick Herzberg – motivationsfaktorer (1923-2000) var arbejdspsykolog og har lavet en omfattende undersøgelse omkring tilfredshed og utilfredshed på arbejdspladser. Gennem interview med omkring 200 forskellige parametre fandt han ud af, at tilfredshed/ utilfredshed på arbejdspladsen udspringer af forskellige forhold. Herzbergs undersøgelserne – som er fra 1959 – mundede […]


Del artikel

Continue Reading
motivationsteori maslow

Motivationsteori Maslow

Motivationsteori Maslow Motivation kommer af uligevægt i forhold til det hierarkiske niveau individet befinder sig på. Det vil sige at man først vil bevæge sig videre fra et niveau til et andet hvis behovet er opfyldt (eller ned hvis det ikke længere er det). Maslow motivationsteori – Maslows fem motivationsbehov Læs hele artiklen Maslow behovspyramide Fysiske […]


Del artikel

Continue Reading
Motivationsteori

Motivationsteori

Hvad er motivation Hvad er motivation: Motivation er en vigtig drivkraft i alle forandringsprocesser. Motivation handler om mennesker, og om at påvirke menneskers valg af adfærd. Motivationen fremmes, hvis den enkelte kan se en mening, med det man laver og dermed også hvad forandringen indebærer. Omvendt hvis man ikke kan se meningen med en forandring, […]


Del artikel

Continue Reading
Reduktion af modstanden

Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?

Håndtering af modstand mod forandring – Hvordan? De fleste virksomheder gennemfører regelmæssige forandringer for at overleve og forblive konkurrencedygtig. Imidlertid er indfaldsvinklen til forandringsledelse meget forskelligt. Hvad er forandringsledelse Vi definerer forandringsledelse som en systematisk proces for anvendelse af viden, værktøjer og ressourcer for gennemførsel af forandring. Målet er at levere den ønskede forretningsløsning, og gennem […]


Del artikel

Continue Reading
ledelseskompetence

Ledelseskompetencer

Ledelse af Forandring – Ledelseskompetencer, hvad er det? Ledelse af Forandring – en væsentlig ledelseskompetence, når der skal etableres en vedvarende konkurrencefordel, og handler om at sætte retning, skabe tilslutning, motivere, inspirere, kommunikere og støtte. Ledelse af Forandring handler om at udøve aktiv ledelse, organiserer forandringsprocessen, sikre at praktisk viden og forståelse om forandring, forankres […]


Del artikel

Continue Reading
Læring ikke træning

Læring ikke træning – Læringsmetode

Fokus på læring ikke træning Der er en stor forskel på læring og træning: Formålet med træning er, at putte færdigheder ind i medarbejderne, hvorimod læring udvikler medarbejdernes færdigheder grundlæggende og indefra. Vi har fokus på læringsfacilitering og ikke “overflade” træning – læring ikke træning. Læs relaterede artikler om læringsmetoder Læring ikke træning – Læringsmetode […]


Del artikel

Continue Reading
Individuel uddannelse

Individuel uddannelse

Individuel uddannelse via rådgivning, læring, netværk, planlægning Forandringsscenen er udviklet for at sikre, at praktisk viden og forståelse om forandring, forankres i organisationen på individuel-, gruppe- og organisations niveau. Forandringsscenen er designet til læring af hvordan man bringer strategi, organisation og de menneskelige sider sammen – for resultat og vækst, og er en metode hvor […]


Del artikel

Continue Reading
Ledelse kontra lederskab

Ledelse kontra Lederskab

Ledelse kontra Lederskab – Forandringsledelse Forudsætningerne for, at gennemføre en forandring, er styring, men betingelserne for, at forandringen lykkes, er ledelse kontra lederskab – forandringsledelse. Styring er at planlægge, budgettere, organisere og bemande og løse problemer, medens lederskab handler om at sætte retning, skabe tilslutning, motivere, inspirere, kommunikere og støtte. Det svære opstår, fordi det kræver […]


Del artikel

Continue Reading
Strategi

Strategi – hvad taler vi om?

Hvad er strategi? Mintzberg 5 P’er – strategimodel med fem forskellige virksomheds strategi typer De fleste af os mener, vi har styr på hvad strategi er, men Elmer Steensen fra Handelshøjskolen i Aarhus, belyser i denne video, at i virkeligheden optræder strategi i mange forklædninger, som kan være fremadrettede, men som også kan skygge for, hvad der […]


Del artikel

Continue Reading
Forskning Innovation

Forskning & Innovation

Forskning & Innovation – Virksomhedskultur – Organisationskultur er nøglen til succes Booz & Co har hvert år siden 2005 gennemført konsulent undersøgelsen ”Global Innovation 1000”, som undersøger sammenhængen mellem 1000 virksomheders Forskning & Innovation og deres finansielle ydeevne. Igennem alle årene har konklusion i Booz & Companys konsulent undersøgelse været, at der ikke er nogen […]


Del artikel

Continue Reading
daryl conner change

Daryl Conner Change

Daryl Connor Change Daryl Conner Change de menneskelige sider af forandring Daryl R. Conner – menneskers og virksomheders adfærdsændring i forbindelse med en forandring Daryl Conner her hele sit liv været fascineret af den adfærd som mennesker og virksomheder har i forbindelse med en forandring, og har dedikeret sin karriere til at hjælpe organisationer med at finde den […]


Del artikel

Continue Reading
net2change web-platform

Ny webplatform

netchange får et ansigtsløft og skifter til ny webplatform net2change skifter hjemmesideplatform. Den nye platform sikre en bedre og mere fleksibilitet udbygning af din uddannelse og adgang til viden om hvordan man gennemfører succesfulde forandringer. Den nye platform er i første fase – en konvertering af den gamle platform. De efterfølgende faser vil udbygge: Din […]


Del artikel

Continue Reading
Transition

Transition – Den psykiske forandringsproces

Transition – Den psykiske forandringsproces Transition – Den individuelle forandringsproces Først forandringen – så transitionen, den psykiske forandringsproces. Først kommer forandringen – det kan være en fusion, en ny chef, nye kollegaer eller omlægning af arbejdsgange eller ansvarsområde. Der sker pludseligt noget nyt som fjerner trygheden. Så kommer transitionen, som er den mentale proces, man […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitts diamantmodel

Leavitt diamantmodel

Leavitt diamantmodel Den simple Leavitt-model Den oprindelige model omtales som Levitts diamant model og Leavitt organisationsanalyse model definerer 4 variabler: Opgaver: Opgaver refererer til organisationens eksistensgrundlag, virksomhedens målsætning, hvad laver virksomheden. Arbejdsopgaver, der skal udføres for at realisere virksomhedens mål: produktion af produkter, varer og tjeneste ydelser, indkøb, produktion, fakturering, salg, ledelsesopgaver osv. Aktører: Aktører er primært […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt-Ry modellen

Leavitt-Ry modellen

Leavitt Ry modellen – ændringsprocesser påvirket af mange faktorer Systematikken eller grundtanken i Leavitt-Ry-modellen er, at ændringsprocesser er komplicerede, og bliver påvirket af mange faktorer. Modellen er simpel og overskuelig at arbejde med, men er samtidig meget kompleks. Modellen indeholder faktorer/variable som er den teoretisk simple del. Men i praksis er modellen særdeles kompleks, idet de […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt organisationsanalyse model

Leavitt – Organisationsanalyse model

Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel Den amerikanske organisationsforsker professor H. J. Leavitt formulerede engang i 1960’erne, en organisationsanalysemodel. Organisationsmodellen blev præsenteret offentligt første gang på en konference i Pittsburgh, USA, juni 1962. Konferencen behandlende nye perspektiver i organisationsforskningen. På konferencen deltog en række af datidens fremragende forskere ud […]


Del artikel

Continue Reading
Leavitt organisationsanalyse model

Leavitt organisationsmodel

Leavitt organisationsmodel – Leavitts udvidede model I slutningen af 70´erne tager Leavitt simple model en 5. variabel med, og imødegik dermed en del af den kritik, der var rejst af hans simple model: Omverdenen: Leavitt anfører direkte at: ”Ingen organisation er en ø og sig selv nok”. Organisationen skal ses i et samspil med omverdenen, og […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsledelse hvad er det

Forandringsledelse – Hvad er det

Forandringer er en større del af vores liv Forandringsledelse – hvad er det Fordi forandringer er en stadig større del af vores liv, er det de virksomheder og medarbejderne i virksomheden – private som offentlige – som forstår hvad forandring betyder, og som systematisk arbejder med forandringsledelse og virksomhedens konkurrenceevne – som vil overlever! Uden forandring ville dit liv […]


Del artikel

Continue Reading
Kurt Lewin - Ledelse

Kurt Lewin – Hvem er Kurt Lewin

Kurt Lewin forandringsmodel Kurt Lewin (1890-1947) er tysk født psykolog som i 1930 er en af pionererne indenfor social psykologi. Kurt Lewin var professor ved Berlin Universitet indtil 1933. Ved nazisternes magtovertagelse emigrerede han til USA. I 1944 grundlagde han Research Center for Group Dynamics ved Massachusetts Institute of Technology. Hans tidlige arbejde, omkring gruppedynamik og […]


Del artikel

Continue Reading
Motivationsteori

Daniel Pink motivationsteori og engagements forskning

Daniel H. Pink – nye motivationsteori Daniel H. Pink trækker på fire årtiers videnskabelig forskning i motivation, når han afslører, hvad der motiverer os – og hvordan vi kan bruge denne viden til at arbejde og leve på en bedre måde. Hemmeligheden bag høj ydeevne og tilfredsstillelse, er et dybt forankret menneskeligt behov for selv at […]


Del artikel

Continue Reading
Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide – De fem motivationsbehov Den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow har opdelt de menneskelige behov i den såkaldte Maslowske behovspyramide (se figuren). Efterfølgende kan du læse mere om Maslows behovspyramide – motivations og behovshieraki: Fysiske behov Trygheds behov Sociale behov Ego behov Selvrealiserings behov Maslows fem motivationsbehov opfyldes nedefra i behovspyramiden – behovshierakiet. Man skal således have […]


Del artikel

Continue Reading
Abraham Maslow

Abraham Maslow

Abraham Maslow Motivationsteori Biografi Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) Abraham Harold Maslow arbejdede med mange teorier, hvoraf hans vigtigste og mest anvendte er hans motivationsteori. Abraham Maslow blev født i Brooklyn, en bydel I New York City den 1. april 1908. Maslow var den ældste af en jødisk børneflok på syv børn, som var […]


Del artikel

Continue Reading
Maslow - Toward a Psychology of Being

Maslow bøger og artikler

Maslow bøger og artikler Toward a Psychology of Being, 3rd Edition (Nov 9, 1998) I sine senere bøger Toward a Psychology of Being og The Farther Reaches of Human Nature udvider Maslow sin behovspyramide med selvrealiseringsbehovene eller de transcendente værdier og behov. Maslow selvaktualisering beskriver primært den fulde udvikling af alle de menneskelige ressourcer og potentialer. Et […]


Del artikel

Continue Reading
maslow motivation

Maslow teori – motivations og behovsteori

Maslow motivation engagements og motivationsteori Abraham Maslow (1908-1970) var en af de største psykologer, der har virket indtil dato, og er mest kendt for sin behovs- og motivationsteori. Abraham Harold Maslow forsøgte at forklare, hvad der får mennesker til at handle – hvad der er drivkraften bag menneskelig handling. Maslows forskning førte til hypotesen om, at […]


Del artikel

Continue Reading
God ledelse

God ledelse – Nøglen til succesfulde forandringer

Nøgleområder til succesfulde forandringer God ledelse – 12 nøgleområder som kan slå forandringen ihjel! eBook som identificerer 12 centrale nøgleområder til at en forandring kan slås ihjel eller fejler! eBogen er en grovskitse over fejltagelser som organisationen ofte begår i forbindelse med gennemførsel af forandring. Du får svar på hvilke spørgsmål, du skal stille for at kunne analysere det enkelte nøgleområde, og anviser hvordan du efterfølgende […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsparat

Test af forandringsparat organisation

Testskema forandringsparat organisationen! Efterfølgende spørgeskema en simpel checkliste i ledelsens forberedelse af en forandring. Når du har udfyldt spørgeskemaet vil du efterfølgende blive guidet hen hvor du kan se resultatet af din besvarelse. God fornøjelse. Test af forandringsparat organisation


Del artikel

Continue Reading
edgar schein,

Edgar Schein kulturanalyse

Edgar Schein: Kulturanalyse – hvad er kultur? Edgar Schein kulturanalyse – hvad er kultur? Gør vi virkelig hvad vi siger, er det konsensus mellem det vi siger, og det vi gør? Vi bruger udtrykket kultur til næsten alt – en levende kultur, en dominerende kultur, en virksomhedskultur. Er kultur blot en bekvem måde at gruppere et […]


Del artikel

Continue Reading
Change Management

Change Management Organizational Principles Process models plan

Change Management – Models Change Management – hvad er det? Change Management er en struktureret tilgang til forandring fra den nuværende situation (Det kendte) til en ønsket fremtidig situation (Det nye). Forandringsprocessen har til formål at få organisationen – medarbejderne til at acceptere ændringer i deres nuværende situation. Imellem Det kendte – der hvor du […]


Del artikel

Continue Reading
Relationer

Edgar Schein – Hjælp

Schein – Bog om relationer i organisationer Edgar Scheins bog på dansk, om relationer, dynamikken mellem den enkelte, ledelse og grupper i organisationer. Hjælp – om at tilbyde og modtage hjælp (åbnes i nyt vindue) – Gyldendal Business, 15. marts 2010. Relationer for den enkelte og gruppe dynamikken Vi tilbyder og modtager ofte hjælp både i vores […]


Del artikel

Continue Reading
organisationsmodel

Scheins komplekse organisationsmodel

Organisationsmodel – Et moderne menneskesyn Schein komplekse organisationsmodel Videoen viser Edgar H. Schein: Den komplekse organisationsmodel (Schein Complex Organizational Model), som er Scheins bud på et moderne menneskesyn. Videoen gennemgår de to historiske teorier som danner baggrund for Schein’s komplekse organisationsmodel: Teori X (Theory X or rational-economical model) Teori Y (Theory Y or self-actualizing model) – (Maslow, Herzberg, […]


Del artikel

Continue Reading
Schein artefakter organisationskultur

Edgar Schein organisationskultur og ledelse

Schein Artefakter – Organisationskultur – Virksomhedskultur og ledelse Artefakter – De tre kulturniveauer – Organisationskultur model Der er mange teorier om, hvorfor det kun er 30 procent af alle forandringsprojekter som lykkes! Organisationens kultur er en af de vigtigste opgaver, du har, som leder. Edgar Schein er en af foregangsmændene i arbejdet med organisationskultur. Igennem […]


Del artikel

Continue Reading
Edgar Schein

Edgar Henry Schein

Edgar H. Schein virksomhedskultur – organisationskultur model Edgar Henry Schein (født 1928) er en produktiv forsker, forfatter, underviser og konsulent. Schein har været konsulent inden for organisationskultur – virksomhedskultur, ledelse, organisationsudvikling, proceskonsultation, kulturanalyse og karriereudvikling for en lang række virksomheder i USA og i udlandet. Scheins arbejde kendetegnes særligt ved, at han kombinerer sociologi, antropologi og socialpsykologi. […]


Del artikel

Continue Reading
Karen Schousboe

Karen Schousboe

Karen Schousboe – De fire mennesketyper Karen Schousboe er etnolog og mag. art og beskæftiger sig med at afdække tidens livsformer, livssyn og stemninger. Fra 1997 til 2003 var hun medlem af Det Etiske Råd. I 1998 skrev hun bogen »Det Enkle Liv«, i 2003 udgiver hun “I nærheden. Om det værdifulde” Karen Schousboe er leder […]


Del artikel

Continue Reading
stresshåndtering

Stresshåndtering

Stresshåndtering – Hvordan håndteres stress Stresshåndtering – I dag ved man hvad årsagen til stress er! At undgå stress er en urealistisk strategi! Igennem de sidste 15 år har der i Danmark været stor opmærksomhed omkring den stress, man får på arbejdet, og at denne stress kan være årsagen til en række sygdomme, hvoraf nogle […]


Del artikel

Continue Reading
virksomhedskultur

Virksomhedskultur – organisationskultur

Hvordan forandres virksomhedskulturen? Blandt andet giver han råd til, hvordan du som leder bevist kan arbejde med at forandre virksomhedens struktur så den bliver effektiv. I videoen fortæller Frank Dybdal om emnet forandringskapacitet og virksomhedskultur / organisationskultur. Videoen viser også hvilke elementer i virksomhedskultur man skal være opmærksom på, når man vil have hele virksomheden […]


Del artikel

Continue Reading
Individuelle læringsmetoder

Individuelle læringsmetoder og læringsformer

Valg af individuelle læringsmetoder og læringsformer Valg af individuelle læringsmetoder og læringsformer: Vi udvikle og opmuntre den personlige udvikling af medarbejderen – på alle mulige måder. Vi giver medarbejderne en mulighed for at vælge forskellige individuelle læringsmetoder og læringsformer – vi lærer alle på forskellig måde, og vi har alle et potentiale som blot venter på […]


Del artikel

Continue Reading
Personlig læring og udvikling

Personlig udvikling – Læringsmetode

Læringsmetode – Personlige udvikling: følelser, modenhed, integritet og indlevelse Når det drejer sig om personlig udvikling er følelser, modenhed, integritet og indlevelse vigtigere end færdigheder og processer. Hvis du er i tvivl skal du blot analysere årsagen til din organisations succes og fiaskoer – det vil aldrig vise sig at være færdigheder og processer. Læs […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsviden

Tanker om mennesker

Tanker om forandringsviden som eksisterer i organisationen Viden om hvad der skal forandres – er i virksomheden Vi er overbevist om, at alle virksomheder indeholder al den forandringsviden som kræves for at få varige konkurrencemæssige fordele og succes. Og vi ved at der overvejende i virksomheden findes et indgående kendskab, og forståelse af den branche, deres […]


Del artikel

Continue Reading
forandring i balance

Forandring skal være i balance

Forandring skal være i balance Forretnings Forandring og Den individuelle forandring skal være i balance! Ledelse af Forandring er en struktureret forandringsledelses proces, som baserer sig på en række grundprincipper: Forretnings Forandring Den individuelle forandring Håndgribelige & uhåndgribelige forandringer Forretnings Forandring Forretnings Forandring skelner vi mellem struktur, processer, medarbejder og kultur på den ene side. Elementer som en […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsviden

Tanker om forandringsviden som eksister i organisationen

Viden om hvad der skal forandres – er i virksomheden Vi er overbevist om, at alle virksomheder indeholder al den forandringsviden som kræves for at få varige konkurrencemæssige fordele og succes. Og vi ved at der overvejende i virksomheden findes et indgående kendskab, og forståelse af den branche, deres virksomhed befinder sig i, men at denne […]


Del artikel

Continue Reading
ledelse af medarbejdere

Tanker om ledelse af medarbejderne

…alle virksomheder Vi tror ikke på, at der findes to ens virksomheder, og da alle virksomheder er unikke, findes der kun unikke problemstillinger, og derfor er der også kun behov for unikke forandringsløsninger. At presse virksomhedernes individuelle og ofte komplekse udfordringer ned i standardiserede og på forhånd definerede løsningsmodeller er i bedste fald nytteløst eller […]


Del artikel

Continue Reading
analyse forandringsevne

Organisationens forandringsevne – Analyse

Analyse af forandringsevne – de grundlæggende elementer Ingen virksomheder, deres kunder, eller brancher er ens og derfor bygger vi altid forandringsforløbet op under hensyntagen til dette faktum. Vi tro på, at en succesfuld gennemført forandring er afhængig af ballancen mellem: på den ene side virksomhedens behov, evne, vilje og valg af løsning, og på den […]


Del artikel

Continue Reading
medarbejdernes adfærd

Hvordan ændres medarbejdernes adfærd – Adfærdsændring hvordan

Adfærdsændring – hvordan ændres medarbejdernes adfærd! Vi tro ikke på, at det centrale i succesfulde gennemførte forandringer er strategi, struktur, kultur eller systemer. Disse elementer er vigtige men det helt centrale er altid ændring af medarbejdernes adfærd. Vi tror på at en adfærdsændring sker ved at tale til den enkelte medarbejders følelser. Vi tror på, at det er medarbejdernes adfærd, og […]


Del artikel

Continue Reading
Tanker om ledelse

Fundamentale tanker om ledelse

Fundamentale tanker om ledelse …alle virksomheder kræver ledelse! Vi tror på, at forandring er et krav hvis virksomheden skal følge med og overleve og det er usandsynligt at dette vil ændre sig i vores tid. Vi tror på, at hastigheden hvormed forandringer sker vil øges. Enhver branche vil kræve ny teknologi, stigende kundekrav, skiftende konkurrencesituation, […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsprocesser

Radikale forandringer adskilt fra basisorganisationen

At drive radikale forandringer adskilt fra basisorganisationen Vi tror på, at radikale forandringsprocesser bør drives adskilt fra basisorganisationen, således at det ikke er de samme personer som har ansvaret for at drive forretningen som også har ansvaret for at realisere forandring. Vi tror på, at det godt kan lade sig gøre at identificere de rigtige […]


Del artikel

Continue Reading
ledelsesudfordring

Ledelsesudfordring – omstillingsevne er en ledelses udfordring

Omstillingsevne – en ledelsesudfordring! Vi tror på, at omstillingsevne er en ledelsesudfordring. En evnen til at se, hvornår forudsætningerne i omverdenen ændres, og hvornår dette påvirker virksomheden, og reagere i tide ved at udføre udforme og indrette virksomheden på en måde, som sikre, at ændringerne udnyttes bedst muligt. En leders væsentligste opgave er ikke er […]


Del artikel

Continue Reading
Tanker om forandringsledelse

Tanker om Forandringsledelse

Tanker om forandringsledelse – Change Management Vi tror på at forandring kræver ledelse, men desværre også på at størstedelen af de forandringsprojekter som iværksættes i bedste fald er middelmådige i deres tilgang til disciplinen; Forandringsledelse – Change Management! En konstant udvikling af strategier, forretningssystemer og markedsvilkår er i dag en forudsætning for overlevelse i de […]


Del artikel

Continue Reading
lært om forandring

Hvad har vi lært om forandring

De 9 vigtigste områder – vi har lært om forandring! Forandring er et krav hvis virksomheden skal følge med og overleve, og det er usandsynligt at dette vil ændre sig i vores tid. Hastigheden hvormed forandringer sker vil øges. Enhver branche vil kræve ny teknologi, stigende kundekrav, skiftende konkurrencesituation, distribution og logistik bliver stadig mere avanceret, og en […]


Del artikel

Continue Reading
Ledelse udfordring

Ledelsesudfordringen ved forandring

Ledelse udfordring ved forandring Undersøgelser, som vi og andre har foretaget, viser at det kun er 30 procent af gennemførte forandringsprojekter som blev en ubetingede succes! Forandringsevne er en ledelse udfordring En konstant udvikling af strategier, forretningssystemer og markedsvilkår er i dag en forudsætning for overlevelse i de fleste brancher – ofte i et stadigt stigende […]


Del artikel

Continue Reading
ledelseskompetence

Forandringsplan

Forandringsplan – Individuel forandringsplan Forandringsscenen fire dele: LÆRring, RÅDgivning og NETværk, bindes sammen af ForandringsPLAN. ForandringsPLAN er en step by step handlingsorienteret projektplan som guider gennemførslen af forandringen. ForandringsPLAN arbejder med 18 nøgleområder og mere end 100 forandringsværktøjer. ForandringsPLAN indeholder et designmodul som tilpasser hvordan din virksomheds forandring bedst implementeres og sikre læring og forankring af “Det nye” i organisationen. Systematisk individuel implementering og planlægning […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsledelse netværk

Forandringsledelse netværk

Forandringsledelse netværk til viden om forandring DIT NETVÆRK – netværk til viden om forandring & ledelse Forandringsledelse netværk samles omkring forandringstemaer af fælles interesse. Kommunikationen foregår via FORUM’s, Webinarer, seminarer, gå-hjem-møder eller personlige møder. Det er deltagerne selv, der driver forandringsnetværket og fastlægger mål og indhold. Net2change bidrager med planlægningen af Webinar, seminarer, gå-hjem-møder, mødeledelse […]


Del artikel

Continue Reading
forandringslæring

Forandringslæring

Forandringslæring – Organisationens individuelle læreproces Forandringslæring – organisationens individuelle læreproces af: topledelsen,  mellemlederen,  forandringsagenten og  medarbejderne  som er ansvarlige eller involveret i forandringsprojekter.  Forandringslæring – organisationens individuelle læreproces bidrager med forståelse og konkret viden omkring forandringsprocessen – som sikre en succesfuld implementering. De nyeste læringsmetoder Forandringslæring – Organisationens individuelle læreproces: Identificering af historiske implementeringsbarrierer. Værktøjer […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsdimensionen-tekst

Forandringsanalyse

Forandringsanalyse og forandringsrådgivning Rådgivning og analyse af forandringsprocessen Få hand-on på din forandring, og du og din oganisation lærer at analysere og identificere mulige forandringsprojekter ifh. strategien. Analyse og rådgivning – Forandringsstrategien checkes Er strategien ajour og i hvilken grad er den implementeret, og er det overhoved muligt at implementere strategien? Vi hjælper dig og forandrings-teamet med opbygning […]


Del artikel

Continue Reading
forandring i balance

Forandringsbalancen

Forandringsbalancen identificere de kritiske succesfaktorer Formålet med forandringsbalancen er at identificere de kritiske succesfaktorer og barrierer mod forandringen – således at “Det nye” kan gennemføres med så optimale ressourcer og kompetencer som muligt. Forandringsbalancen – identificerer de svage og stærke sider for succesfuld gennemførsel Der foretages en analyse af det gap, der er imellem de faktiske […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringsdimensionen

Forandringsdimensionen

Forandringsdimensionen – Analysemetode Forandringsdimensionen – 6 grundlæggende analysemetode elementer Ingen virksomheder, deres kunder, eller brancher er ens og derfor bygger vi altid forandringsforløbet op under hensyntagen til dette faktum. Vi tro på, at en succesfuld gennemført forandring er afhængig af om der er balancen mellem: på den ene side virksomhedens forandringsdimension og valg af løsning, og på […]


Del artikel

Continue Reading
effektiv forandring

Effektiv forandring

Effektiv forandring – formel for implementering af forandring Alt for ofte bruger organisationen uforholdsmæssigt mange ressourcer, energi og økonomi på at udarbejde en “elegant forandringsløsning”, som er designet til at maksimere forandringens effekt og mål (effektivitet, optimering og produktivitet) og realiserer investeringen i forandringen. I organisations søgen efter at levere en “perfekt løsning”, overses ofte betydningen […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsværktøjer

Metoder & værktøjskasse

Værktøjskasse til måling af forandringssucces Værktøjskasse til måling af forandringssucces Forandringsmodellen Ledelse af Forandring tilfører organisationen –  forandringsmetoder og forandringsværktøjer til måling oforandringsværktøjerg registering af forandringssucces indenfor følgende områder: 1. Formel for effektiv forandring Hvor vi sammen med vores kunders forandringsteam har fokus på: Accept af løsningen, medens organisationen arbejder med Kvaliteten af løsningen 2. Forandringsdimensionen […]


Del artikel

Continue Reading
Kundeværdi Ledelse af Forandring

Effekt og kundeværdi af Ledelse af Forandring

Kundeværdi af Ledelse af Forandring Ledelse af Forandring – effekt og kundeværdi kan aflæses direkte! Forstår medarbejderne hvorfor de skal forlade “Det kendte”? Forstår ledelsen hvad “Det nye” betyder personligt for den enkelte medarbejder? Hvis disse spørgsmål ikke er besvaret, vil modstanden mod forandringen vokse i organisationen og skabe en risiko for at forandringen fejler […]


Del artikel

Continue Reading
omstillingsevne

Udfordringer & løsninger

Udfordring & løsning – Omstillingsevne er en ledelsesudfordring! Omstillingsevne den væsentligste ledelsesudfordring Brancher udvikles, kundekrav og konkurrenceevne ændres, hvilket stiller store krav til virksomhedens omstillingsevne. Omstillingsevne er en væsentlig ledelsesudfordring som en del af forandringsmodellen Ledelse af Forandring. Omstillingsevne er ledelsens evne til at se ændringer i branchen, kundekrav og konkurrenceevne, forstå hvordan dette påvirker virksomheden, […]


Del artikel

Continue Reading
Overførsel af viden om forandring i organisationen

Overførsel af viden om forandring

Overførsel af viden om forandring Forankring og overførsel af viden om forandring i organisationen Der er ingen virksomheder, der har konstant succes, og der er ingen brancher hvor det altid går godt. Virksomheder skal derfor ikke holde fast i bestemte handlemønstre, men hele tiden genopfinde sig selv – forandre virksomhedens måde at markedsfører, sælger og kommunikerer […]


Del artikel

Continue Reading
Projektforløb

Projektforløb overførsel af viden

Projektforløb – Forandringsprojektet Projektforløb – Overførsel af viden om forandring til organisationen Igennem hele projektforløbet i forandringsprojektet skifter rollefordelingen mellem net2change og virksomhedens organisation. Løbende med projektets fremdrift overføres viden om forandring til virksomhedens organisation – som illustreret.


Del artikel

Continue Reading
effektformel

Effektformel

Forankring af viden om gennemførsel af forandring i organisationen Forankring af viden i organisationen – effektiv læringsmetode Udgangspunktet for tilrettelæggelse af et konkret forandringsforløb i en virksomhed er at organisationen selv skal udføre forandringen, fra udarbejdelse af strategi til implementering, medens vi fungerer som iscenesætter, rådgiver, mentor og sparringspartner. Organisationen skal ikke være afhængig af et stort […]


Del artikel

Continue Reading
kundeværdi

Kundeværdi

Kundeværdi Hvordan tilføres vores kunder høj kundeværdi? Ledelse af Forandring tilfører Din organisation høj kundeværdi indenfor 5 områder: 1. Effektformel Formel for effekt og værdiskabelse, hvor viden og kompetencer om forandring gradvist, igennem projektforløbet overføres til vores kunders organisation, og dermed opnår et markant kompetenveløft. Læs om Effektformel – Forankring af viden om forandring i organisationen […]


Del artikel

Continue Reading
Forandringseffekt

Forandringseffekt

Forandringseffekt – Viden om forandring i organisationen Forandringseffekt – Kundeværdi – Metoder & værktøjer Vi arbejder med forskellige metoder & værktøjer for sikring af at forandringer gennemføres succesfuld – og dermed sikrer vi vedvarende forandringseffekt for vore kunder. Vi tilfører organisationen viden om forandring, metoder & værktøjer og sikre dermed høj kundeværdi. Forankring af viden […]


Del artikel

Continue Reading
organisationsniveauer

Organisationsniveauer

Organisationsniveauer – Forandringsledelse i tre niveauer Forandringsledelse på individuel-, gruppe- og organisationsniveau! Medarbejdere, ledere og topledelsen har forskellige prioriteter, forskellige vidensniveauer og en forskellig motivation: En forandring skaber en følelse af usikkerhed for medarbejderen, og en forventning om resultater for topledelsen. Topledelsen forventninger er; at forandringsprojektet leveres som planlagt, som budgetteret, og at der sker en fuld […]


Del artikel

Continue Reading
I Orkanens Øje - Den konkrete forandringsplan

Den konkrete forandringsplan – Orkanens Øje

I Orkanens Øje – Den konkrete forandringsplan I Orkanens Øje er selve forandringsprocessen – den konkrete forandringsplan – med fokus på implementering af de individuelle og forretningsmæssige forandringer, der gør det muligt at forudse og planlægge den proces som forandringen skal gennemgå. I Orkanens Øje arbejder med I Orkanens Øje arbejder med: Hvor vil modstanden opstå og hvornår? Er ledelsens rolle […]


Del artikel

Continue Reading
guid implementering,

Guid implementering af forandring – hvordan

Ledelse af Forandring guider implementering af forandringen Guid implementering af forandringen! At kunne navigere under skiftende omstændigheder og plukke frugterne af tidens tendenser er en evne, som både ledere og medarbejdere skal mestre. Forandringsmodellen Ledelse af Forandring – Implementeringsguide Forandringsmodellen Ledelse af Forandring guider implementering af din forandring via en kombination af rådgivning, læring, planlægning og netværk – og […]


Del artikel

Continue Reading
Om Ledelse af Forandring

Om Ledelse af Forandring

Ledelse af Forandring – Håndtering af forandring Skal man identificere forskellen på “Ledelse af Forandring” og “almindelig” ledelse, må det være gennem ledelsens evne til at håndtere forandring, tumult og kaos. Som leder skal du, så langt som muligt, lede forandringen. Du skal have evne til at turde justere forældede vaner og kompetencer. Og modet til […]


Del artikel

Continue Reading
succesformel

Om succesformel

Succesformel for forandring – en balanceret forandring Om succesformel for forandring – en balanceret forrandring! Barrierer mod effektive forandringsprojekter, samt de specielle udfordringer med at få gjort forandringen vedkommende for organisationens medarbejdere og bearbejde den naturlige modstand mod forandring er en balance mellem på den ene side ledelses kompetencer og på den anden side de følelsesmæssige, personlige […]


Del artikel

Continue Reading
daryl conner,

Daryl Conner hvad er forandringskapacitet

Daryl Conner konsulent undersøgelse – forandringskapacitet Modstand mod forandring – og hvad er forandringskapacitet? Modstand mod forandring hænger tæt sammen med forandringens karakter, nødvendigheden og omfanget af forandringen og om virksomheden befinder sig i en krise eller ej. Hvis organisationen befinder sig i en krisesituation, bliver forandringen ofte mere radikal. Det kræver en hurtig reaktion, […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsrisiko

Modstand mod forandring – Identifikation af forandringsrisiko

Identifikation af forandringsrisiko og historiens påvirkning! Modstand mod forandring er en forandringsrisiko Modstand mod forandring – Identifikation af forandringsrisiko, økonomi og historiens påvirkning! ”Identifikation af forandringsrisiko og økonomi” er et af de seks nøgle-identifikations-områder i Ledelses af Forandring. Identifikation af forandringsrisiko og økonomi omfatter: Kultur Historie Modstand I artiklerne ”Håndtering og reduktion af modstanden – hvordan?” […]


Del artikel

Continue Reading
kommunikationsplatform

net2change og helt nye muligheder…

DIT NETVÆRK – elektroniske kommunikationsplatform Der er ingen grund til at begrænse den elektroniske platform til Danmark, når hele verden kan få glæde af det. Net2change vil derfor ikke kun være i Danmark, men også i Skandinavien, England, Tyskland, Frankrig, Spanien, USA og mange flere land. Ikke fra dag ét, men den langsigtede plan er at […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsnetværk

DIT NETVÆRK – helt nyt forandringsnetværk

DIT NETVÆRK – elektronisk platform til viden om forandring Gennem det sidste år har vi arbejdet systematisk på en idé om at skabe den ultimative platform indenfor forandringsledelse. Vi har prøvet at skabe en elektronisk platform DIT NETVÆRK – til viden om forandring som kan danne baggrund for bedre forandringer i danske virksomheder. Vi er […]


Del artikel

Continue Reading
Din tilgang til forandring

Din tilgang til forandring

Viden og forandring er altid forskellig! Den enkelte forandringsleder her en forskellig indfaldsvinkel og viden til hvordan forandring gennemføres. Ledelse af Forandring sikre at du kan gennemfører forandringen med succes! Alle forandringer og viden om forandringsprocessen er forskellige og kræver en individuel forandringsplan. Ledelse af Forandring tilpasses din virksomheds forandring! Individuel forandring og læring – Hvordan? Som udgangspunkt er forandringsprocessen – den enkelte forandring, virksomhedens forandring, […]


Del artikel

Continue Reading
nye lokaler, net2change

net2change flytter til helt nye lokaler

net2change flytter til helt nye lokaler Sammen med naboerne TDC, KMD, Ementor og mange andre, har vi etableret os i Ballerup. Vi kan har nu bedre repræsentative lokaler hvor vi har mulighed for at afholde vores mange arrangementer, seminarer, gå-hjem-møder og workshops med førsteklasses service. Det er nemt at komme til vores adresse via bil […]


Del artikel

Continue Reading
flow model

Har dit projekt en forandringsstrategi

Er forandringsstrategi nødvendig? Kan projektlederen ikke gennemføre forandringsprojektet? Måske, kan projektlederen det, men det kræver mere end blot projektledelse at gennemføre en forandring. Den professionel projektleder er jo vant til at gennemføre komplicerede projekter til tiden og efter budget. Det er nødvendigt med en forandringsstrategi. Forandring sker ikke af sig selv men kræver Ledelse af Forandring Undersøgelser viser at 50 […]


Del artikel

Continue Reading
kernekompetence

Ledelse af Forandring en kernekompetence

Ledelse af Forandring – en væsentlig ledelseskompetence Ledelse af Foranding er en væsentlig ledelseskompetence, når din virksomheden skal etablere en vedvarende konkurrenceevne, og handler om at sætte retning, skabe tilslutning, motivere, inspirere, kommunikere og støtte. Ledelse af Forandring handler om at udøve aktiv ledelse, organiserer forandringsprocessen, sikre at praktisk viden og forståelse om forandring, forankres i organisationen på […]


Del artikel

Continue Reading
ledelseskompetence

Fleksibel forandringsmodel

Forandringsmodellen integreres i organisationen Forandringsmodel – Ledelse af Forandring – integreres i organisationen, som en styret handlingsorienteret step by step projektplan, som fleksibel tilpasses virksomheden og det enkelte projekt. Ledelse af Forandring overfører viden om forandring via fire læringsmetoder: RÅDgivning, LÆRing, NETværk og konkret PLANlægning, som sikre at du gennemfører din forandring – hvad enten […]


Del artikel

Continue Reading
net2change

Ny net2change site

Ny net2change site Vi har etablering en helt ny og mere brugervenlig web-site. Målet er, at gøre det nemmere at få adgang til viden om forandring, og mere overskueligt hvordan vi hjælper med viden om forandring. I forbindelse med viden om forandring, som vi tilbyder, har vi gjort det muligt automatisk at tilmelde sig de […]


Del artikel

Continue Reading