Ledelse myter om forandring og ledelse

Ledelse myter – Når en systemisk ledelse til forandring er nødvendig!

ledelse myterDet er velkendt, at der altid er medarbejdere i en organisation som modarbejder forandringen, og vi ved også at modstanden kan underminere gennemførslen af forandringen.

Det er også velkendt, at der er ledere i organisationen som mener at en systematisk tilgang til gennemførsel af forandring er unødvendig.

Lederne, ofte topledelsen – som bestemmer hvordan forandringen håndteres – har en filosofi som: “Lad os komme i gang så kan vi rette det til hen ad vejen”.

Denne filosofi har rod i tre ledelsesmyter om forandringer og forandringsledelse.

De 3 ledelse myter om forandringer og forandringsledelse

Lad os se på hver enkelt af de tre ledelsesmyter og forandringer og forandringsledelse:

1. “Mennesker vil altid acceptere forandringer!”

Vi ved allerede at dette ikke er sandt. I artiklen Modstand mod forandring – læring af historien, har vi angivet årsager til, hvorfor der ofte er modstand mod en forandring, også selvom modstanden betyder at organisationen vil lide alvorligt hvis forandringen ikke gennemføres.

Vi er fra naturen mistænksomme (en evne som har sikre at vi har overlevet i tusind år), og vi er også forbeholdne og forsigtige.

2. “Vores ledere ved hvordan forandring skal håndteres!”

Det er en udpræget antagelse blandt topledere, at en forandring gennemføres automatisk, hvis det er en leder som har ansvaret for gennemførslen af forandringen – det er det de bliver netalt for!

Mange ledere mangler den nødvendige færdighed og uddannelse til at kunne lede en forandring. Også selvom de har den nødvendige uddannelse og de nødvendige færdigheder, er chancen for en succesfuld gennemførsel lille – fordi de også har ansvaret for at drive forretningen.

Det daglige fokus på bundlinjeresultatet gør at planlægningen af forandringen – forandringsstrategien – får en mentalt lavere prioritet, som betyder at forandringsprojektet i perioder ikke har den nødvendige ledelse attention.

3. “Forandring sker alligevel: derfor behøver du ikke at lede den!

ledelse myter

Klik for større billede

Nej! Der er mange faktorer som influerer og som kan forhindre en succesfuld gennemført forandring.

Undersøgelser viser at 50 til 75 procent af alle produktions- og teknologi-forandringen fejler. Op i mod 75 procent af alle forandringsprojekter, som har effektivitet som målsætning, leverer ikke de forventede resultater.

Eksperter er enige om, at det er en kritisk kompetence at lede en forandring. Hvis forandringen håndteres tilfældigt, er det sandsynligt, at organisationen lider skade og at der ingen forandring sker!

Fordi forandring ikke sker af sig selv, kræver det en forandringsstrategi og et solidt forarbejde som inkludere analyse, planlægning, fastlæggelse af forandringsprocessen, ligesom de rette kompetencer og ressourcer skal være tilstede, hvis implementere af forandringen skal gennemføres med succes.