Ledelse kontra Lederskab – Forandringsledelse

Ledelse kontra lederskabForudsætningerne for, at gennemføre en forandring, er styring, men betingelserne for, at forandringen lykkes, er ledelse kontra lederskab – forandringsledelse.

Styring er at planlægge, budgettere, organisere og bemande og løse problemer, medens lederskab handler om at sætte retning, skabe tilslutning, motivere, inspirere, kommunikere og støtte.

Det svære opstår, fordi det kræver meget forskellige evner at skabe en passende balance mellem behovet for styring og lederskab.

En god projektleder er derfor ikke nødvendigvis en god forandringsleder – og omvendt.

Vi tror på, at ledelse og medarbejder skal involveres i både analyse- og beslutningsprocesser.

Og at virksomheden skal hjælpes gennem forandringsprocessen, ved at få belyst de enkelte elementer i processen, og dermed forstå, lære og udvikle hvad der ligger bag en forandring.

Læringsfællesskab kæder forandring og læring

Vi tror på at et læringsfællesskab kæder forandring og læring sammen.

Vi betragter forandringsledelse som en langsigtet måde at arbejde med forandring på, og indebærer en ændret ledelsestænkning.

En ledelsestænkning, der sammenkobler forandring og læring, og hvor forandringsledelse består i at arbejde med udvikling af forskellige former for læringsfællesskaber i virksomheden.

Fællesskaber – læringsfællesskaber, hvori der er indlejret en forandringskultur. Vi betragter fælles praksis, fælles refleksion og fælles vilje som forudsætninger for at arbejde med læring og forandring.

Lederskab handler i høj grad om at kunne tegne visionen og strategien, at kunne kommunikere og ofte overkommunikere – visionen, at motivere til handling samt at hjælpe organisationen til at vokse og tilpasse sig de ændre forhold.

Læs 6 relaterede artikler om læringsmetoder

  • Læringsmetoder – de nyeste metoder
  • e-Baserede læringsmetoder
  • Blended Learning læringsmetode
  • e-Learning læringsmetode
  • Om læringsstil
  • net2change de fire læringsmetoder
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS