Ledelse i praksis – Forretningsforandring

Ledelse i praksis – Projektet starter med den brændende platform!

Alle som er berørt af forandringen ændrer først motivation, når de føler, at det er kritisk – for virksomheden, arbejdspladsen og medarbejderen – hvis forandringen ikke gennemføres.

Det er afgørende for samarbejdet og fremdrift i forandringen, at der skabes en kritisk situation – den såkaldte brændende platform.

Medarbejderne skal ud af komfortzonen – der hvor det går godt, og der hvor vi ikke har brug for forandring.

Medarbejderne har behov for at føle og mærke behovet for forandring. Ledelsen skal i praksis indarbejde årsagen til medarbejdernes frygt, vrede, frustrationer og selvtilfredshed med den nuværende situation – i forandringsstrategien.

Hvis projektet bærer præg af tilfældigheder, vil der være en stor risiko for, at projektet stopper, og det vil efterfølgende være svært at genskabe den brændende platform.

At starte et forandringsprojekt uden den brændende platform vil være som at flyve uden brændstof!

Så udgå at lave denne fejl – ledelse i praksis – starter med den brændende platform!

Den brændende platform – et misforstået begreb

Den brændende platform er alt for ofte et misforstået begreb, og forbundet med fordomme og misforståelser.

Mange misbruger den brændende platform, og skaber frygt i organisationen med den brændende platform  – og det går ofte galt.

Føler vi os truet, fokuserer vi alene på den trussel vi oplever – og al anden information udelukkes!

Du kan som leder ikke skaber forandringer, ved at gøre situationen mindre behagelig – og true hvor galt det går – hvis medarbejderne ikke accepterer forandringen. Du skal tværtimod fokuser på de positive sider af forandringen.

Du skal bygge en positiv brændende platform – vision, som skaber mening og engagement.

Den brændende platform – skab motivation og engagement

Den brændende platform handler om, at skabe forståelse for vigtigheden af forandringen, gennem motivation og ikke gennem frygt – som nogle virksomheder forsøger sig med.

Fase 1: Gøre det vigtigt kræver altså, at lederen forstår hvad der motiverer medarbejderne, så de har lyst til at være en del af forandringen.

Lederen skal overbevise medarbejderne, at det er mere attraktivt at forandre sig, end at lade være.

Den brændende platform skal give medarbejderne lyst og motivation til, at være en del af forandringen og være med til at gennemføre en forandringen, hvilket er essentielt hvis forandringen skal være en succes.

Den brændende platform skal engagere og motivere medarbejderne.

Den skal give medarbejderne en følelse af commitment, så de føler at de er en del af forandringen.

Via Deres engagement og commitment er de med til, at flytte virksomheden mod det ønskede mål.

Ledelse i praksis – tre vigtige områder

Fase 1: Gøre det vigtigt – sikre tre vigtige områder:

 1. Opbygning af en forretningsplan som identificerer kompetence gabet mellem den nuværende situation (Det Kendte) og den fremtidige situation (Det Nye).
 2. Identificering af organisationens selvtilfredshed (Det går jo meget godt).
 3. Afklaring af roller og ansvar i forbindelse med gennemførslen af forandringen.

Ledelse i praksis – Formålet med den brændende platform

Formålet i den første fase i Forretnings Forandringen er at optø “Det Kendte”.

Etableres et klart billede af hvorfor forandringen er nødvendig, og hvad forandringen betyder for medarbejderne, for derigennem at skabe fuld opbakning og accept.

Der etableres en oplevelse af nødvendighed, og der tegnes et billedet af behovet for forandringen, så alle oplever den som nødvendig.

Grundregel nummer 1: Gøre det vigtig – skab en oplevelse af nødvendighed – er første fase når organisationen skal i en ny retning.

Målet i denne forandringsfase er en brat afbrydelse af den nuværende situation – det kendte og det trygge – således at organisationen, som skal forandres, oplever et sammenbrud i den stabile struktur, og derigennem dannes basis for introduktion af en helt ny velforberedt og forbedret struktur.

Det kendte og det trygge afbrydes og nødvendigheden i at gennemføre forandringen bliver klar, således at man kan starte en bevægelse i den nye retning.

Den brændende platform skal afsløre nødvendigheden af forandringen, hvilken kritisk situation virksomheden befinder sig i lige nu, og konsekvenserne hvis organisationen ikke er i stand til, eller ikke ønsker, at gennemføre forandringen.

Handlinger for skabelse af en oplevelse – af nødvendighed
Identifikation af nødvendige forandringer
Afgøre hvorfor forandring er nødvendig og identificere områder som skal løses
Involver medarbejderne i data indsamlede fra kunder, leverandører og manglende performans succes og fejl i organisationen
Skitser konsekvenserne for virksomheden hvis organisationen ikke løser de nødvendige udfordringer
Være opmærksom på den enkelte medarbejder og hjælpe med at finde det positiv i forandringen for den enkelte medarbejder, således at medarbejderen bevæger sig ud af selvtilfredshed og komfortzonen

Ledelse i praksis og Forandringsvision – Hvordan kommer jeg videre?

Se hvad Kotter siger om det at skabe forståelse for vigtigheden af forandringen.

 • Video: John Kotter on A Sense of Urgency
 • Video: Leading Change: Establish a Sense of Urgency

I artikelserien, hvordan håndteres medarbejdernes og ledelsens modsatrettede syn på forandring, behandler vi følgende emner:

 • Ledelse af Forandring – hvad er det?!
 • Hvordan håndteres medarbejdernes og ledelsens modsatrettede syn på forandring!
 • Forretnings Forandringen – Fase 1: Gøre det vigtigt!
 • Forretnings Forandringen – Fase 2: Gøre det parat!
 • Forretnings Forandringen – Fase 3: Få det planlagt!
 • Forretnings Forandringen – Fase 4:Få det til at ske!
 • Forretnings Forandringen – Fase 5: Få det til at holde!
 • Den Individuelle Forandringen – Fase 1: Komfort & kontrol zonen!
 • Den Individuelle Forandringen – Fase 2: Chok & modstands zonen!
 • Den Individuelle Forandringen – Fase 3: Kaos & frustrations zonen!
 • Den Individuelle Forandringen – Fase 4: Nye myligheders zone!
 • Den Individuelle Forandringen – Fase 5: Accept & lærings zonen!

Ledelse i praksis og Forandringsvision

– Hvordan kommer jeg videre?

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS