Succes med forandring – hvordan?ledelse forandringsledelse

Et gammelt kinesisk ordsprog siger:

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle mennesker læskure, medens andre bygger vindmøller.

Ledelse eller forandringsledelse?

Skal man identificere forskellen på ledelse og forandringsledelse, må det være gennem ledelsens evne til at håndtere forandring, tumult og kaos.

Som leder skal du, så langt som muligt, lede forandringen. Du skal have evne til at turde justere forældede vaner og kompetencer. Og modet til at tage chancer og agere fleksibelt her og nu.

Samtidig er forandringsledelse også at have en god fornemmelse for det som er på vej – de positive og negative kræfter, der rører sig i organisationen og omverden. Og at turde give slip og lade processerne folde sig ud, når de er sat i gang.

Forandingsledelse er altså både et spørgsmål om faglige kompetencer, et spørgsmål om konkret viden og et spørgsmål om tillid til at forandringerne kan lykkes.

Hvorfor forandringsledelse?

Vi taler ikke om forandring for forandringens skyld.

For os er forandring en konstant, en fortløbende udfordring, hvis muligheder og skjulte potentiale vi hele tiden søger at blive bedre til at identificere og bruge aktivt.

Vi vil handle med forandringen som en kraftfuld alliance. Vores kunder skal bygge vindmøller når forandringens vinde blæser. Ikke læskure!

Hvordan forandringsledelse?

At kunne navigere under skiftende omstændigheder og plukke frugterne af tidens tendenser er en evne, som både ledere og medarbejdere skal mestre.

Ledelse af Forandring® er vores tilgang til implementering af forandring.

Ledelse af Forandring® er en fleksibel forandringsmodel hvor vi gennem rådgivning, læring, netværk og konkret planlægning arbejder med implementering af virksomhedens forandringsprojekter, samtidig med at læring, forståelse og ledelse af forandring forankres i organisationen.