Leavitt organisationsmodel – Leavitts udvidede model

I slutningen af 70´erne tager Leavitt simple model en 5. variabel med, og imødegik dermed en del af den kritik, der var rejst af hans simple model:

Omverdenen: Leavitt anfører direkte at: ”Ingen organisation er en ø og sig selv nok”.

Organisationen skal ses i et samspil med omverdenen, og ændringer i omverdenen vil – alt andet lige – medfører ændringer i organisationen og omvendt.

Ifølge Leavitt har omverdenen fået stadig stigende betydning i løbet af de sidste 50 år.

Graden af afhængighed og kompleksitet er steget betydeligt som følge af udviklingen i den offentlige regulering, globalisering og teknologi.

I hans 5. udgave fra 1988 – Den udvidede Leavitt-model – består modellen af fem variabler:

  • Opgaver,
  • Struktur,
  • Aktører,
  • Teknologi,
  • Omverdenen.

Ifølge Leavitt har omverdenen fået en stadig større betydning de sidste 50 år.

Graden, kompleksiteten og afhængigheden af omverdenen er steget betydeligt pga. den offentlige regulering, globalisering og teknologi udvikling.

Analysere organisationsændringer – forstå sammenhængen internt i organisationen

Leavitt-modellen kan dels bruges til at forstå sammenhængen internt i organisationen, men modellen kan i høj grad også bruges til at analysere organisationsændringer.

Det centrale i Leavitt-modellen er nemlig, at ”alt afhænger af alt”.

Hvis man ændre på en af de 4 variable, f.eks. strukturen, skal man være opmærksom på, hvilken betydning dette vil have for opgaverne, teknologien og aktørerne.

Leavitt organisationsmodel

Som ved de øvrige variabler er det vigtigt at gøre variablerne operationelle og specifikke og afhængig af hvad du skal analysere og bruge modellen til.

De fleste organisationer har indrettet organisationsstrukturen til at håndtere de forskellige typer af omgivelser.

Ressourcer

Leavitt’s model – om organisationsteori

I efterfølgende tre separate artikler behandles tilpasningen af Levitts simple model (industrisamfundet) til den udvidede model (vidensamfundet):

  • Leavitts diamantmodel – Den simple Leavitt-model
  • Leavitt organisationsanalyse model
  • Leavitt Ry modellen

Video: Leavitt’s organisations-model

 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS