Leavitt organisationsanalyse model – Leavitts systemmodel

Den amerikanske organisationsforsker professor H. J. Leavitt formulerede engang i 1960’erne, en organisationsanalysemodel.

Organisationsmodellen blev præsenteret offentligt første gang på en konference i Pittsburgh, USA, juni 1962. Konferencen behandlende nye perspektiver i organisationsforskningen. På konferencen deltog en række af datidens fremragende forskere ud over Leavitt, James March og James D. Thomson.

H.J. Leavitt udarbejdede i 1965 et oversigtskapitel om organisationsændringer i James March bog: Handbook og Organizations.

leavitts-diamant-model

Leavitts oprindelige formål var at samle de forskellige teorier om organisationsændringer til en enkelt model. Men samtidig en model, der var mere kompleks end de forestillinger organisationsteoretikere på daværende tidspunkt gjorde sig om organisationsændringer.

I 1960´erne talte organisationsteoretikere primært om:

  • Strukturændringer – som var de mest omtalte, og nærmest synonym med ændringer i det hele taget
  • Teknologiændringer – som var overladt til ingeniører, og som kom næsten af sig selv
  • Menneskeændringer – som primært handlede om magtudligning.
leavitts-organisationsmodel

Det nye ved Leavitt var, at han så de forskellige variable i et dynamisk og systemorienteret perspektiv. Leavitt var således af den opfattelse, at man ikke blot kan lave strukturændringer. Strukturændringer har konsekvenser for opgavevaretagelse, og stiller krav til aktørerne, teknologien og vice versa.

Organisationsanalyse modellen er primært en forandringsmodel, der består af fire hovedelementer som relaterer til hinanden på en sådan måde, at hvis ét af elementerne, f.eks. teknologi, ændres, så vil det påvirkninger og have konsekvenser for de andre elementer.

I Leavitt originale organisationsmodel er der en nøje sammenhæng mellem Teknologi, Struktur, Mennesker og Opgaver. Siden har andre føjet kulturbegrebet til (Den udvidede Leavitt-model) og atter andre har lagt en cirkel uden om modeller (Leavitt-Ry-modellen) der repræsenterer Omgivelsernes påvirkning.

Leavitts analysemodel analyserer og diagnosticerer organisationsproblemer

Leavitts organisationsmodel bruges til at analyserer og diagnosticerer organisationsproblemer både internt mellem grupper og afdelinger i en organisation, men også til at sammenligne to eller flere organisationer eller organisationsenheder, eller sammenligne samme enhed på forskellige tidspunkter.

Fra industrisamfund til vidensamfund

H. J. Leavitt’s model findes i stort set alle bøger om organisationsteori og forandringsledelse. Men modellen er blevet til i det gamle industrisamfund, og vi lever i et vidensamfund, og derfor er Leavitts oprindelige industrisamfund model tilpasset vidensamfundet.

Ressourcer Leavitt’s model – om organisationsteori

I efterfølgende tre separate artikler behandles tilpasningen af Levitts simple model (industrisamfundet) til den udvidede model (vidensamfundet):

  • Leavitts diamantmodel – Den simple Leavitt-model
  • Leavitt organisationsmodel – Den udvidede Leavitt-model
  • Leavitt Ry modellen

Video: Leavitt’s organisations-model

Leavitt-Ry modellen

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS