Instruktion – Hvordan du upload PDF-filer til DIN SIDE [01:30]

Instruktion – Hvordan du upload PDF-filer til DIN SIDE

Kommunikationen mellem dig og din mentor sker via DIN SIDE. Dine besvarelser udkrives som en PDF-fil og uploades til DIN SIDE.

Upload PDF-filer bruger du ifm. test eller opgaver som du gennemfører i dit projekt.

Når du har gennemført testen eller opgaven uploader du din besvarelse til din mentor – for tilbagemelding og arkivering.