fbpx

Undersøgelse – Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejderne [03:00]

​Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejderne

Undersøgelsen “Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere” – gennemført af Lederne – belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne for at bliver topchef, samt hvor mange ledere der har ambitioner om at blive topchef.

Der sættes også fokus på, hvad der har størst betydning for, at medarbejderne er motiverede.

Undersøgelsens spørgsmål: Hvor stor betydning har følgende efter din vurdering for, at dine medarbejdere er motiveret

 • At jeg giver medarbejderne ansvar og frihed til at løse deres arbejdsopgaver – 57 procent
 • At jeg selv udviser begejstring og godt humør – 49 procent
 • At jeg stiller klare mål og har gjort forventningerne til mine medarbejderes arbejdsopgaver klare – 46 procent
 • At jeg roser en medarbejder, der har fortjent ros, personligt – 45 procent
 • At jeg involverer og inddrager medarbejderne i, hvordan arbejdsopgaverne skal løses – 42 procent
 • At jeg sikrer, at ressourcer og mål for mine medarbejderes opgaveløsning passer sammen – 36 procent
 • At jeg løbende synliggør succeser – også de små – 35 procent
 • At jeg viser forståelse for og accept af, at mine medarbejdere kan begå fejl – 33 procent
 • At det sociale samvær mellem medarbejderne er godt – 30 procent
 • At jeg løser konflikter og uenighed blandt medarbejderne – 30 procent
 • At jeg roser en medarbejder, der har fortjent ros, foran teamet/afdelingen – 25 procent
 • At mine medarbejdere får lønstigning efter deres indsats – 9 procent
 • At jeg kan belønne et team/afdeling, der har gjort en særlig indsats (for eksempel gaver, middag, biograftur) – 9 procent

Spørgeskemaundersøgelsens svar

Hovedparten, svarende til 57 procent, mener at det, at give medarbejderne frihed og ansvar i arbejdsopgaverne har størst betydning, når man motiverer.

En anden stor gruppe er enige om, at det, at lederen selv udviser begejstring og er i godt humør, også er afgørende, hvilket 49 procent af lederne peger på.

Næsten lige så mange, næsten halvdelen, peger på, at klare mål og forventninger, ros og endelig inddragelse og involvering af medarbejdere også er afgørende.

Og i bunden peger kun ni procent på, at faktorer som lønstigning og belønning af enten den enkelte eller en gruppe er de vigtigste motivationsparametre.

Undersøgelsen – Motivation af mennesker skal således fokusere på

 • Tilrettelæggelse af arbejdet
 • Belønningssystemer
 • Socialisering

Du kan downloade rapporten her på Lederne.

Motivation