fbpx

Om motivation i organisationer [03:00]

Om motivation i organisationer

Motivation i organisationer af Peter Holdt Christensen er fra 2013. Bogen giver et grundigt overblik i, hvordan man kan forstærke menneskers motivation.

Motivation af mennesker er en af de væsentligste opgaver i enhver organisation. Men samtidig er motivation af mennesker en af de mest komplekse opgaver, for motivation handler om det enkelte menneske, og især om at påvirke menneskers valg af adfærd.

Bogen giver dig et grundigt overblik over klassiske og nyere perspektiver på motivation i organisationer og et indblik i, hvordan den måde, organisationer ledes og organiseres på, kan forstærke eller reducere menneskers motivation. Motivation i organisationer giver dig et overblik over hvad motivation i organisationer er, og dermed over de udfordringer der er ved at motivere mennesker.

Du får en forståelse af både klassiske og nyere perspektiver på motivation i organisationer, og ikke mindst af, hvordan den måde organisationer ledes og organiseres på kan forstærke eller reducere menneskers motivation.

Motivation-i-organisationer

I bogen gennemgås fem typer af adfærd:

  • automatisk,
  • økonomisk,
  • behovsdreven,
  • sammenlignende og
  • positiv

Disse adfærdstyper genfindes hver især i en række motivationsteorier fra Maslows behovspyramide over Herzbergs to-faktor teori og til nyere motivationsteorier, der understreger, at mennesker sammenligner sig med hinanden, og at mennesker er naturligt motiverede.

Peter Holdt Christensen diskuterer endvidere, hvordan forskellige arbejdsopgaver som fx forudsigelige og kreative opgaver kræver forskellige typer af motivation, og hvordan mennesker i organisationer risikerer at miste motivationen, hvis deres arbejdsindsats ikke er synlig eller gennemskuelig.

Motivationsteorierne fokuserer oftest på individuel motivation

Bogens forfatter argumenterer dog for, at der i en organisatorisk sammenhæng i højere grad er brug for kollektiv motivation, da organisationer primært fungerer gennem en kollektiv indsats.

Peter Holdt Christensen

Peter Holdt Christensen er lektor ved Copenhagen Business School og ekspert inden for ledelse.

I denne bog fortæller han om motivationens vigtighed i organisationer, og hvad man kan gøre som leder for at motivere folk til at yde deres bedste.

Bogen giver en forståelse af klassiske såvel som nyere perspektiver på motivation i organisationer, der kan medføre at opgaver udfyldes på bedst mulig vis.

Du kan købe bogen hos Saxo.

Peter Holdt Christensen

Peter Holdt Christensen er lektor ved Copenhagen Business School og ekspert inden for ledelse.

I denne bog fortæller han om motivationens vigtighed i organisationer, og hvad man kan gøre som leder for at motivere folk til at yde deres bedste.

Bogen giver en forståelse af klassiske såvel som nyere perspektiver på motivation i organisationer, der kan medføre at opgaver udfyldes på bedst mulig vis.

Motivation i organisationer