fbpx

Økonomisk adfærd [05:00]

Økonomisk adfærd

Når mennesker i deres valg, vælger et økonomiske motiv, som den primære motivation.

Mennesker motiveres af penge. Mennesker kan købes.

Når mennesker i deres valg, vælger et økonomiske motiv, som den primære motivation.

Økonomiske belønninger, kaldes også incitamenter, som skaber en incitamenteffekt, der fører til, at individet motiveres til en given adfærd, og et givent mål.

Der skabes også en sorteringseffekt, i form af salgsprovision, tiltrækker medarbejdere der motiveres af, at når de yder en ekstra indsats, udløser det en belønning i form af øget indtjening.

Indføres økonomiske belønninger, stiger medarbejdernes produktivitet. Det skyldes at medarbejderne som producerer mere bliver i virksomheden medes mindre produktive medarbejdere forlader virksomheden.

Man skelner mellem resultatmål og indsatsmål. Resultatmål er ofte mere objektive end indsatsmålene som vurderes f.eks. af medarbejderens nærmeste leder.

5 overordnede resultatmål

  • Financielles mål: Overskud, vækst i omsætning, nettoindtjening, afkast på investering og indtjening pr. aktie.
  • Kunde/brugermål: Kundefastholdelse, markedsandel, kundetilfredshed, brugertilfredshed og nye kunder.
  • Produktionsmål: Procesforbedringer, kvalitet, effektivitet, overholdelse af leveringstid, omkostningsreduktion, sikker og miljø.
  • Personalemål: Videre- og efteruddannelsesmål, omskoling, kompetenceudvikling, medarbejdertilfredshed og personale fastholdelse.
  • Fremtidsfokuserede mål: Nye produkter, nye tjenesteydelser, innovation, nye markeder, opkøb og fusioner.