fbpx

Motivation hvad er det [01:00]

Motivation hvad er det

Motivation kan defineres som din vilje til at øge indsatsen, hvis det resulterer i at du opfylder et behov eller ønske.

Vores adfærd er styret af at opfylde et mål, og de motiver eller behov der ligger bag.

Motivation kan forstås som en psykologisk proces, den enkelte medarbejders individuelle transition.

Motivation er individuelt og vil variere over tiden.

Derfor vil der også være tale om en dynamisk proces som hele tiden skal rekonfigureres.

Selvom beslutningen er taget og ”den gode mening” er klar for beslutningstagerne, er det langtfra ensbetydende med, at dette også giver god mening for medarbejderne, som skal realisere forandringen.

Medarbejderens individuelle transitionsproces.