fbpx

Introduktion læreprocessen

Introduktion din læreproces

[06:36:15] Samspillet med medarbejderne spiller en betydningsfuld rolle i alle organisationer, og det er derfor vigtigt med forståelse af motivation, og hvordan menneskelig adfærd fungerer i en organisation.

Der er skrevet meget om motivation og engagement, og der er mange indfaldsvinkler til motivation. I denne FOKUS-pakke vil vi prøve at beskrive hvilke elementer som er væsentlige motivationsfaktorer i det 21. århundrede, og hvilke elementer som tilhører det 20. århundrede.

Vi har opdelt FOKUS-pakken motivation i 9 hovedområder. De 6 første er praktiske moduler, og de sidste moduler er teorien bag motivation:

 1. Hvad er motivation – hvad er motivation – SE HER
 2. Hvad motiverer – hvad motiverer og hvordan motiveres organisationen – SE HER
 3. Forandringsprocessen – hvilke elementer er væsentlige motivation som drivkraft i forandringsprocessen – SE HER
 4. Sådan motiverer ledere i praksis – hvordan motiverer ledere i praksis – SE HER
 5. Adfærd – grundelementerne når medarbejdernes adfærd skal ændres, som er nødvendig hvis målsætningen med strategien skal opnås – SE HER
 6. Hvorfor motiveres mennesker – 5 antagelser om menneskers valg af adfærd – SE HER
 7. Teorierne bag motivation – SE HER
  • Behovs- og procesteorier
  • Motivationsteori – Maslow
  • Motivationsteori – Herzberg
  • McClellands behovsteori
  • Oldham motivationsteori
  • Alderfers ERG teori
  • Peter Holdt Christensen – Videndeling
  • Daniel H. Pink – Nye motivationsteori
 8. Eksperimenter & undersøgelser – Motivation – SE HER
 9. Supplerende artikler og bøger om motivation – SE HER

I denne MOTIVATIONS-PAKKE fokuserer vi udelukkende på, hvad der motiverer medarbejderne i organisationen.