fbpx

• Autonomi (og medbestemmelse) [01:00]

Autonomi og selvbestemmelse

Indenfor de organisatoriske rammer bestemmer man selv, hvordan man udfører en opgave og måske i nogen grad hvornår opgaven skal udføres.

Man involveres og har indflydelse på beslutningsprocessen.

Medarbejdere kan godt lide selv at bestemme hvordan og hvornår, de skal udføre arbejdet. Selvom dette umiddelbart motiverer, så er risikoen, at virksomheden er den store taber.

Medarbejderne udvikler nemlig en egoistisk orientering til arbejdet, hvor medarbejderen nærmest opfatter sig som en konge som nægter at indrette sig efter virksomheden.

Dette medfører, at medarbejderen kun udfører det arbejde, som han/hun synes, er interessant, og som ikke nødvendigvis betyder samarbejde med andre i organisationen.

Livscyklus